Ämnen
EnergiPriser och konsumtion

Elpriset sjönk under första kvartalet 2024 jämfört med året innan

meddelande | Energipriser 2024, 1:a kvartal

Ändring

En ny databastabell har publicerats över konsumentpriset på träpelletar i värmeproduktion.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen sjönk det totala elpriset för hushållskunder med 6–16 procent i mars 2024 jämfört med året innan. För företags- och samfundskunder sjönk det totala elpriset med 10–35 procent. Priserna på de inhemska bränslena skogsflis och frästorv fortsatte att stiga under första kvartalet.

Viktiga punkter

 • I fråga om konsumentpriserna på bränslen har priserna på motorbensin och dieselolja sjunkit med 5 % i april 2024, medan priset på lätt brännolja stigit med 5 % jämfört med året innan.
 • Priset på fossilgas sjönk under första kvartalet 2024 inom varje konsumenttyp jämfört med föregående kvartal.
 • Enligt Statistikcentralen sjönk det totala elpriset för hushållskunder i mars 2024 med 6–16 % jämfört med året innan.
 • För företags- och samfundskunder sjönk det totala priset med 10–35 %. Nedgångens storlek påverkades av kundens konsumtionsgrupp.
 • Under första kvartalet 2024 steg priset på frästorv med 11 % och priset på skogsflis med 23 % jämfört med första kvartalet 2023.

Ändring

En ny databastabell har publicerats över konsumentpriset på träpelletar i värmeproduktion.
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Inhemskt bränsle
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Priset på kol
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Typ av konsument av naturgas
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Typ av konsument av naturgas
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Bränsle
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Byggnadstyp
 • Energikälla
Tidsperiod:
månad
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Bränslepris i elproduktion
Tidsperiod:
månad
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Konsumenttyp
 • Pris komponent
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:
Nya databastabeller
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  kvartal
  Statistik:
  Uppdaterad:

  Kommande publikationer

  Bakgrundsuppgifter

  Dokumentation
  Instruktion för hänvisning

  Statistikexperter

  Förfrågningar i första hand
  Aaro Laakkonen
  överaktuarie
  029 551 3868
  Övriga experter
  Ansvarig avdelningschef