Ämnen
Företag

Kreditinstitutens bokslut

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över kreditinstitutens bokslut innehåller enhetliga bokslutsuppgifter enligt bokslutsscheman som baserar sig på Finansministeriets förordning. Uppgifterna samlas in med en enkät och offentliggörs kvartalsvis och delvis en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Finansnettot för kreditinstitut med bankverksamhet i Finland uppgick under tredje kvartalet år 2021 till 1,2 miljarder euro och rörelsevinsten till 1,0 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Leevi Suppanen
överaktuarie
029 551 3087
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna