Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 22.4.2021

Finansnettot för bankerna i Finland ökade medan rörelsevinsten minskade under sista kvartalet år 2020

Finansnettot för kreditinstitut med bankverksamhet i Finland uppgick under sista kvartalet år 2020 till 1,2 miljarder euro och rörelsevinsten till 1,4 miljarder euro. Finansnettot ökade med 4,1 procent medan rörelsevinsten minskade med 9,7 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

I Finland verksamma bankers finansnetto och rörelsevinst, 4:e kvartalet 2005-2020, mn euro

I Finland verksamma bankers finansnetto och rörelsevinst, 4:e kvartalet 2005-2020, mn euro

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (252,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 22.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2020/04/llai_2020_04_2021-04-22_tie_001_sv.html