Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 21.10.2021

Rörelsevinsten för bankerna i Finland steg till 1,4 miljarder euro under andra kvartalet år 2021

Finansnettot för kreditinstitut med bankverksamhet i Finland uppgick under andra kvartalet år 2021 till 1,2 miljarder euro och rörelsevinsten till 1,4 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

I Finland verksamma bankers finansnetto och rörelsevinst, 2:a kvartalet 2005-2021, mn euro

I Finland verksamma bankers finansnetto och rörelsevinst, 2:a kvartalet 2005-2021, mn euro

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Matias Hämäläinen 029 551 3737, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (253,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 01.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2021/02/llai_2021_02_2021-10-21_tie_001_sv.html