Ämnen
Företag

Värdepappersföretag

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Statistiken över värdepappersföretag innehåller uppgifter om värdepappersföretagens kvartals- och årsbokslut fr.o.m. år 2008. Bokslutsuppgifter enligt IAS/IFRS-bokslutsstandarden har publicerats fr.o.m. år 2005. Uppgifterna samlas in med en enkät och offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Ändring

Uppgifterna i statistiken värdepappersföretag publiceras fr.o.m. hösten 2022 som en del av struktur- och bokslutsstatistiken över företag. Publiceringen av statistiken Värdepappersföretag upphör: statistikens sista publicering var 16.12.2021. Mera information finns på webbsidorna för Struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Publikationer

Under tredje kvartalet år 2021 var värdepappersföretagens rörelsevinst 60 miljoner euro. Rörelsevinsten ökade med 13 miljoner euro jämfört med motsvarande kvartal året innan. Provisionsintäkterna ökade med 38 miljoner euro från året innan, dvs. till 155 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statist…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Leevi Suppanen
överaktuarie
029 551 3087
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna