Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.1.2008

Aikuiskoulutusta keskimäärin kahdeksan päivää

Vuonna 2006 noin 1,7 miljoonaa suomalaista eli lähes joka toinen 18–64-vuotias osallistui aikuiskoulutukseen. Puolet osallistuneista oli saanut koulutusta vähintään kahdeksan päivää (mediaani). Vähiten koulutusta saaneelle neljännekselle kertyi koulutuspäiviä kolme (alakvartiili) ja eniten koulutusta saanut neljännes opiskeli vähintään 19 päivää vuonna 2006.

Naiset osallistuivat aikuiskoulutukseen miehiä useammin, ja he saivat koulutusta myös useampia päiviä. Naisten osallistumispäivien mediaani oli yhdeksän ja miehillä alle seitsemän päivää.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen, opetusministeriön ja Eurostatin yhteistyönä tehdystä Aikuiskoulutustutkimuksesta 2006. Tutkimusta varten haastateltiin vuoden 2006 helmi-heinäkuussa 4 370 iältään 18–64-vuotiasta henkilöä. Tutkimuksen perusraportti julkaistaan kesäkuussa vuonna 2008. Toukokuussa 2007 julkaistiin Aikuiskoulutustutkimus 2006 ennakkotiedot. Ennakkotiedot sisältävät tietoa aikuiskoulutukseen osallistumisen määristä.

Kuvio 1. Henkilöstökoulutuspäivien määrä osallistujaa kohden koulutusasteen mukaan vuonna 2006 (18–64-vuotiaat koulutukseen osallistuneet palkansaajat)

Kuvio 1. Henkilöstökoulutuspäivien määrä osallistujaa kohden koulutusasteen mukaan vuonna 2006 (18–64-vuotiaat koulutukseen osallistuneet palkansaajat)

Mediaanin, ala- ja yläkvartiilin laskemista varten aineisto järjestetään koulutuspäivien suhteen suuruusjärjestykseen.
Mediaani ilmaisee aineiston keskimmäisen arvon.
Alakvartiili kertoo arvon, johon mennessä on kertynyt 25 prosenttia havainnoista.
Yläkvartiili kertoo arvon, johon mennessä on kertynyt 75 prosenttia havainnoista.
Henkilöstökoulutusta keskimäärin viisi päivää vuodessa

Lähes 60 prosenttia palkansaajista, yhteensä 1,1 miljoonaa henkilöä, osallistui työnantajan tukemaan koulutukseen vuonna 2006. Naiset saivat tällaista henkilöstökoulutusta useammin kuin miehet, mutta saadun koulutuksen päivien lukumäärä ei vaihdellut sukupuolen mukaan. Keskimäärin koulutuksessa olleet palkansaajat saivat vuonna 2006 työnantajan tukemaa koulutusta viisi päivää.

Myöskään iän suhteen ei ilmennyt juurikaan eroja työnantajan tukeman koulutuksen osallistumispäivien määrissä. Eniten henkilöstökoulutuspäiviä kertyi ylemmille toimihenkilöille ja korkeasti koulutetuille. Ylempiin toimihenkilöihin kuuluvat saivat keskimäärin seitsemän päivää, alemmat toimihenkilöt viisi päivää ja työntekijöihin kuuluvat koulutuksessa olleet palkansaajat saivat noin kolme päivää henkilöstökoulutusta vuonna 2006 (mediaani). Joka toinen korkea-asteen koulutuksen omaava henkilöstökoulutukseen osallistunut palkansaaja sai koulutusta vähintään kuusi päivää, kun vastaava koulutuspäivien määrä keskiasteen koulutuksen saaneilla oli viisi ja perusasteen koulutuksen saaneilla neljä päivää (mediaani, kuvio 1).

Saatujen henkilöstökoulutuspäivien määrä on pysytellyt kutakuinkin samalla tasolla kuin se oli vuonna 2000.


Aikuiskoulutuksen sisältö

Yleisimpiä aikuiskoulutuksen sisältöjä vuonna 2006 olivat liiketalous- ja oikeustieteisiin sekä palveluihin, turvallisuusalaan ja harrastuksiin liittyvät koulutukset. Noin joka kolmas 18–64-vuotias aikuiskoulutukseen osallistunut oli saanut koulutusta näistä aiheista.

Johtamiseen ja esimiestaitoihin liittyvä koulutus (joka on vuoden 2006 luokituksessa osa liiketaloustieteitä), palveluihin ja turvallisuuteen liittyvä koulutus sekä hoitoalan koulutus ovat lisääntyneet vuodesta 2000 vuoteen 2006 tultaessa. Vuonna 2000 näitä opiskeli noin 12–14 prosenttia koulutusta saaneista, mutta vuonna 2006 osuudet olivat 22 prosenttia (johtaminen ja esimiestaidot), 20 prosenttia (palvelu ja turvallisuus) ja 19 prosenttia (hoitoala). Sen sijaan tietotekniikan opiskelu on selvästi vähentynyt. Vuonna 2000 useampi kuin joka neljäs 18–64-vuotias aikuiskoulutukseen osallistunut oli opiskellut tietotekniikkaa, mutta vuonna 2006 heitä oli vain 18 prosenttia.

Lähde: Aikuiskoulutustutkimus 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsti Pohjanpää (09) 1734 2604, Helena Niemi (09) 1734 2488, Timo Ruuskanen (09) 1734 3620, aikuiskoulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (271,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot

Päivitetty 10.1.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aikuiskoulutukseen osallistuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6918. Koulutuksen kesto ja sisältö 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aku/2006/02/aku_2006_02_2008-01-10_tie_001_fi.html