Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.1.2008
Vuxenutbildning i genomsnitt under åtta dagar

År 2006 deltog ungefär 1,7 miljoner finländare, dvs. nästan varannan person i åldern 18–64 år, i vuxenutbildning. Hälften av deltagarna hade fått utbildning under minst åtta dagar (median). Kvinnorna deltog oftare i vuxenutbildning än männen och de fick också utbildning under fler dagar. Medianen för kvinnornas deltagardagar uppgick till nio medan motsvarande siffra för männen var under sju.

Uppgifterna framgår av rapporten Akuiskoulutustutkimus 2006 (ung. Vuxenutbildningsundersökningen 2006,) som Statistikcentralen, undervisningsministeriet och Eurostat tagit fram gemensamt. För undersökningen intervjuades under februari–juli år 2006 sammanlagt 4 370 personer i åldern 18–64 år. En grundläggande rapport om undersökningen publiceras i juni år 2008. I maj 2007 publicerades Aikuiskoulutustutkimus 2006 ennakkotiedot (ung. Vuxenutbildningsundersökningen 2006, preliminära uppgifter). De preliminära uppgifterna innehåller information om antalet deltagare i vuxenutbildning.

Figur 1. Antalet personalutbildningsdagar per deltagare efter utbildningsnivå år 2006 (18–64-åriga löntagare som deltagit i utbildning)

Figur 1. Antalet personalutbildningsdagar per deltagare efter utbildningsnivå år 2006 (18–64-åriga löntagare som deltagit i utbildning)

För beräkning av median, undre och övre kvartil arrangeras materialet i förhållande till utbildningsdagar i storleksordning.
Median anger det genomsnittliga värdet för materialet.
Undre kvartil anger värdet som fås när 25 procent av observationerna gjorts.
Övre kvartil anger värdet som fås när 75 procent av observationerna gjorts.


Personalutbildning i genomsnitt fem dagar om året

Nästan 60 procent av löntagarna, totalt 1,1 miljoner, deltog år 2006 i utbildning som stöds av arbetsgivaren. Kvinnorna fick sådan personalutbildning oftare än männen, men antalet utbildningsdagar varierade inte mellan könen. I genomsnitt var den utbildning som stöds av arbetsgivaren fem dagar år 2006.

Sett efter ålder förekom det just inte heller skillnader i antalet utbildningsdagar som stöds av arbetsgivaren. Flest personalutbildningsdagar hade högre tjänstemän och högutbildade. Högre tjänstemän fick i genomsnitt sju dagar, lägre tjänstemän fem dagar och löntagare som hör till gruppen arbetare ungefär tre dagar personalutbildning år 2006 (median). Varannan löntagare med utbildning på högskolenivå som deltagit i personalutbildning fick utbildning under minst sex dagar, medan motsvarande antal utbildningsdagar bland personer med utbildning på mellannivå var fem och bland personer med utbildning på grundnivå var fyra dagar (median, figur 1).

Antalet personalutbildningsdagar har varit ungefär på samma nivå som år 2000.


Vuxenutbildningens innehåll

De vanligaste utbildningarna inom vuxenutbildning år 2006 gällde företagsekonomi och juridik samt tjänster, säkerhetsbranschen och hobbyer. Ungefär var tredje 18–64-åring som deltagit i vuxenutbildning hade fått utbildning inom dessa områden.

Utbildning i anslutning till ledarskap och chefsfärdigheter (som i klassificeringen år 2006 är en del av företagsekonomivetenskaper), tjänster och säkerhet samt vårdbranschen har ökat från år 2000 till år 2006. År 2000 studerade ungefär 12–14 procent av dem som fått utbildning inom dessa områden, men år 2006 var andelarna 22 procent (ledarskap och chefsfärdigheter), 20 procent (tjänster och säkerhet) och 19 procent (vårdbranschen). Däremot har studier i datateknik minskat betydligt. År 2000 hade fler än var fjärde 18–64-årig deltagare i vuxenutbildning studerat datateknik, men år 2006 var siffran bara 18 procent.

Källa: Vuxenutbildningsundersökningen 2006, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsti Pohjanpää (09) 1734 2604, Helena Niemi (09) 1734 2488, Timo Ruuskanen (09) 1734 3620

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 10.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Deltagande i vuxenutbildning [e-publikation].
Utbildningens längd och innehåll 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aku/2006/02/aku_2006_02_2008-01-10_tie_001_sv.html