Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 4.2.2010

Aikuiskoulutukseen osallistuneet aktiivisia kulttuuritapahtumissa kävijöitä

Tilastokeskuksen aikuiskoulutustutkimuksen mukaan yli puolet 25–64-vuotiaista osallistuu vuoden aikana johonkin koulutukseen ja vielä useampi kartuttaa tietojaan ja taitojaan myös opiskelemalla itsekseen. Kouluttautumisen ja opiskelun lisäksi suomalaiset aikuiset ovat myös aktiivisia kulttuuri- ja urheilutapahtumissa kävijöitä.

Aikuiskoulutustutkimus 2006:n mukaan teattereissa, konserteissa, oopperassa, baletissa tai tanssinäytöksissä oli vuoden aikana käynyt vähintään yhden kerran 25–64-vuotiaista suomalaisista lähes kaksi kolmasosaa (64 %). Museoissa ja taidenäyttelyissä oli käynyt hieman yli puolet (53 %) samoin kuin elokuvissa (52 %). Urheilukilpailuja ja -tapahtumia oli käynyt tämän ikäisistä katsomassa lähes joka toinen (47 %).

Kuvio 1. Kulttuuri- ja urheilutapahtumissa käyminen vuoden aikana aikuiskoulutukseen osallistumisen ja itseohjatun opiskelun (=itseopiskelun) mukaan vuonna 2006 (25–64-vuotias ko. tapahtumaan osallistunut väestö)

 Kuvio 1. Kulttuuri- ja urheilutapahtumissa käyminen vuoden aikana aikuiskoulutukseen osallistumisen ja itseohjatun opiskelun (=itseopiskelun) mukaan vuonna 2006 (25–64-vuotias ko. tapahtumaan osallistunut väestö)

Aikuisten itseohjattu opiskelu (ns. informaali oppiminen) tapahtuu usein erilaisissa arkielämän ympäristöissä, esimerkiksi harrastusten yhteydessä tai vierailemalla museoissa tms. historiallisissa tai luonnontieteellisissä kohteissa. Itseohjattuun opiskeluun lasketaan kuuluvaksi vain sellainen toiminta, jolla on ollut alun perin oppimisen tavoite. Oppimista tapahtuu tietysti paljon myös niin, ettei tällaista tavoitetta ole selkeästi olemassa. Tästä syystä esimerkiksi kulttuuritapahtumiin osallistuminen voidaan laskea osaksi elinikäistä oppimista ja inhimillisen pääoman kasvattamista.

Koulutus kasaantuu eli aikuiskoulutusta saavat eniten jo ennestään hyvin koulutetut. Myös itseohjattu tavoitteellinen opiskelu on yleisintä niillä, jotka ovat osallistuneet myös muodolliseen aikuiskoulutukseen. Itseohjatusti opiskelleista oli osallistunut aikuiskoulutukseen kaksi kolmasosaa. Sama kasaantuminen koskee myös kulttuuri- ja urheilutapahtumiin osallistumista (kuvio 1). Kulttuuritapahtumien kävijöistä noin kaksi viidesosaa oli sekä osallistunut aikuiskoulutukseen että opiskellut muuten itseohjatusti edellisten 12 kuukauden aikana. Toiset kaksi viidesosaa oli osallistunut joko aikuiskoulutukseen tai opiskellut muuten. Vain yksi viidesosa kulttuuritapahtumiin osallistuneista oli sellaisia, jotka eivät olleet osallistuneet aikuiskoulutukseen eivätkä opiskelleet itseohjatusti. Urheilutapahtumien osalta tilanne oli tasaisempi.

Aikuiskoulutukseen osallistumisella ja itseohjatulla opiskelulla oli kulttuuritapahtumissa käymisen lisäksi selvä yhteys myös käyntien useuteen. Teatterissa, konsertissa, oopperassa, baletissa tai tanssinäytöksessä oli aikuiskoulutukseen osallistuneista ja itseohjatusti opiskelleista käynyt vuoden aikana vähintään seitsemän kertaa 16 prosenttia. Sen sijaan aikuisista, jotka eivät olleet osallistuneet aikuiskoulutukseen eivätkä opiskelleet itsekseen, oli vähintään seitsemän kertaa tilaisuuksissa käyneitä ainoastaan neljä prosenttia. Elokuvissa käyntien osalta vastaavat luvut olivat yhdeksän ja neljä prosenttia ja museoiden ja taidenäyttelyjen osalta 10 ja yksi prosentti. Urheilutapahtumissa oli vähintään seitsemän kertaa käynyt 18 prosenttia niistä, jotka olivat sekä osallistuneet aikuiskoulutukseen että opiskellet itseohjatusti, ja 12 prosenttia niistä, jotka eivät olleet tehneet kumpaakaan.

Keskimääräistä enemmän eri kulttuuritapahtumissa olivat käyneet työlliset sekä naiset, urheilutapahtumissa taas miehet.

Aikuiskoulutustutkimus on EU-harmonisoitu tutkimus , joka toteutettiin vuosina 2005–2008 kaikkiaan 29 maassa. Kulttuuri- ja urheilutapahtumiin osallistumista koskevat kansainväliset vertailutiedot eivät olleet tätä julkistusta kirjoitettaessa vielä käytettävissä. Eurostat julkaisee ne tämän kevään aikana.

Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksesta julkaistaan marraskuun 2010 lopussa tuloksia koskien kulttuuriharrastuksia 1991–2009.

Aikuiskoulutustutkimuksen aineistoa luovutetaan myös Tilastokeskuksen ulkopuolella toimivien tutkijoiden käyttöön. Aineiston voi saada tutkimustarkoitukseen eri anomuksesta.


Lähde: Aikuiskoulutustutkimus 2006

Lisätietoja: Timo Ruuskanen (09) 1734 3620, Irja Blomqvist (09) 1734 3221, aikuiskoulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (232,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 4.2.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aikuiskoulutukseen osallistuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6918. Suomalaiset kulttuuri- ja urheilutapahtumissa 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aku/2006/05/aku_2006_05_2010-02-04_tie_002_fi.html