Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Suomen virallinen tilasto

Maatalouden taloustilit (EAA)

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Maatalouden yrittäjätulo jyrkässä laskussa vuonna 2021
9.12.2021
Kun tuotos alenee ja tuotantokustannukset kasvavat, niin yrittäjälle jäävä osuus pienenee. Maatalouden osalta tämä uhkakuva näyttää toteutuvan vuonna 2021. Pääsyyllisiä tuotoksen pienenemiseen ovat erityisesti viljakasvien huono sato, sekä maidontuotannon määrän alentuminen. Tuotantokustannusten osalta erityisesti energian ja lannoitteiden hintojen kohoaminen kasvattavat tuotantokustannuksia. Tämän hetken ennusteen mukaan maatalouden yrittäjätulon oletetaan jäävän vain 63 prosenttiin viime vuoden vastaavasta. Tiedot käyvät ilmi nyt julkaistavasta Maatalouden taloustilit tilastosta.

Kuvaus: Maatalouden taloustilit (EAA) julkaistaan ensimmäisen kerran Suomessa viitevuodelta 2019. Maatalouden taloustilejä tuotetaan kansantalouden tilinpidon yhteydessä, ja niitä voidaankin pitää yhtenä kansantalouden satelliittitilinä, jolla tarkoitetaan tilinpidon yleistä järjestelmää yksityiskohtaisemmin, tai siitä poikkeavalla tavalla tuotettua tilinpidon kokonaisuuden kuvausta. Suomi on toimittanut maatalouden taloustilien tietoja Eurostatille heti Suomen EU jäsenyytensä alusta lähtien. Maatalouden taloustilien laadinta perustuu Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetukseen (134/2004/EY). EU:n maatalouden taloustilien laadinnasta on olemassa yhtenäinen menetelmäkuvaus ja käsikirja (Manual on the Economic Accounts for Agriculture and Forestry). Suomessa maatalouden taloustilien lähdetietoina käytetään pääasiassa Suomen virallinen tilasto (SVT) järjestelmään kuuluvien tilastojen tietoja.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: maatalous, maataloustuotteet, maataloustuotanto, maatalouden bruttoarvonlisäys, maatalouden välituotekäyttö, maatalouden yrittäjätulo.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden taloustilit (EAA) [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-0999. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/eaa/index.html