Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 20.9.2007

Energian kokonaiskulutus laski 4 prosenttia tammi-kesäkuussa

Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 740 000 terajoulea tammi-kesäkuussa 2007, mikä oli 4 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Sähköä käytettiin 46 TWh:a eli vajaan prosentin vähemmän kuin edellisvuonna. Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt vähenivät 3 prosenttia verrattuna vuotta aiempiin päästöihin. Edellisvuotta lämpimämpi sää vähensi lämmitysenergian tarvetta. Päästöt pienenivät hiukan vähemmän kuin energian kokonaiskulutus, koska turpeen kulutuksen lisääntyminen kasvatti päästöjä suhteellisesti enemmän kuin fossiilisten polttoaineiden kulutuksen pienentyminen niitä vähensi.

Turpeen kulutus lisääntyi selvästi

Energian kokonaiskulutus oli alkuvuonna 740 000 terajoulea. Vähennystä viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna oli 4 prosenttia. Eniten vähenivät hiilen (tässä hiileen lasketaan mukaan koksi sekä masuuni- ja koksikaasu) ja puupolttoaineiden kulutukset, 9 ja 8 prosenttia. Myös maakaasun ja öljyn käyttö pienenivät. Turpeen kulutus lisääntyi 17 prosenttia ja vesivoimaa tuotettiin 8 prosenttia edellisvuotista enemmän. Sähkön nettotuonti nousi hiukan suuremmaksi kuin viime vuonna.

Energian kokonaiskulutus, petajoulea (1 petajoule = 1000 terajoulea)

Alkuvuosi oli edellisvuotista lämpimämpi, mistä johtuen lämmitysenergian tarve väheni. Sähkön hankinnan rakenne pysyi melko samanlaisena kuin viime vuonna, eikä se aiheuttanut suuria muutoksia energian kokonaiskulutukseen. Ensimmäisen päästökauppakauden päästöoikeuksia oli kokonaisuutena riittävästi jäljellä, mistä johtuen niiden hinnat tippuivat lähes nollaan, eikä fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytöstä aiheutunut lisäkustannuksia päästökauppasektorin toimijoille. Tämä paransi niiden kilpailukykyä puupolttoaineisiin verrattuna.

Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt vähenivät hiukan. Fossiilisten polttoaineiden kulutuksen väheneminen pienensi päästöjä, kun taas turpeen lisääntynyt kulutus kasvatti niitä. Päästöt olivat tammi-kesäkuussa noin 31 miljoonaa tonnia, kun ne edellisvuonna olivat 32 miljoonaa tonnia. Vähennys oli 3 prosenttia.

Polttonesteiden kuluttajahinnat (15. päivän keskimääräiset hinnat) olivat alkuvuonna keskimäärin edellisvuotisia matalampia. Kevyen ja raskaan polttoöljyn kohdalla ero oli suurempi kuin bensiinin ja dieselin. Vuoden alussa hinnat olivat matalimmillaan ja kohosivat vähitellen kesään tultaessa kuten yleensäkin viime vuosina. Vuoden kuluessa hinnat myös lähestyivät edellisvuoden tasoa. Kesäkuussa bensiinin hinta oli 2 prosenttia korkeampi kuin viime vuoden kesäkuussa. Kevyt polttoöljy taas oli kesäkuussa 8 prosenttia halvempaa kuin vuotta aikaisemmin.

Sähkön kulutus edellisvuoden tasolla

Sähkönkulutus väheni alkuvuonna hieman, 47 TWh:sta 46 TWh:iin. Sähkön yhteistuotanto vähentyi, erillistuotanto lauhdelaitoksissa pysyi viimevuotisella tasolla ja vesivoiman tuotanto kasvoi. Pohjoismaiden vesitilanne oli parempi kuin viime vuonna. Nettotuonti Pohjoismaista pysyi varsin suurena, vaikka se edellisvuoteen verrattuna pieneni. Uutena vaihtoehtona sähkön tuonnissa ja viennissä oli siirtoyhteys Eestin ja Suomen välillä. Yhteyttä käytettiin lähes pelkästään tuontiin, ja sen osuus koko tuonnista oli 11 prosenttia.

Koti- ja maatilatalouksien sähkön verolliset kokonaishinnat (1. päivän tilastoidut listahinnat) laskivat lievästi alkuvuonna. Vuoden alussa hinnat olivat korkeampia kuin koskaan aikaisemmin ja laskusta huolimatta ne olivat heinäkuun alussa 3-4 prosenttia korkeampia kuin vuotta aikaisemmin.

Pohjoismaisen sähköpörssin hinnat olivat alkuvuonna selvästi edellisvuotta halvemmat ja jonkin verran halvemmat kuin kaksi vuotta sitten. Heinäkuun keskihinta Suomessa oli 54 prosenttia alhaisempi kuin viime vuonna ja 25 prosenttia alhaisempi kuin kaksi vuotta sitten.

Lähde: Energian hankinta, kulutus ja hinnat 2007, 2. vuosineljännes. Tilastokeskus. Tiedot julkaistaan myös kauppa- ja teollisuusministeriön Energiakatsauksessa 3/2007.

Lisätietoja: Saku Slioor, puh. (09) 1734 2685 energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Taulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 20.9.2007

Viittausohje:

Tilasto: Energian hankinta, kulutus ja hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3363. 2. vuosineljännes 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehkh/2007/02/ehkh_2007_02_2007-09-20_tie_001.html