Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.1.2018

Jätteiden hyödyntäminen on korvannut yhdyskuntajätteiden kaatopaikkasijoittamisen

Yhdyskuntajätteiden sijoittamista kaatopaikoille on vähennetty voimakkaasti viime vuosina jatkuneen kehityksen mukaan. Vuonna 2016 enää noin kolme prosenttia yhdyskuntajätteestä sijoitettiin kaatopaikalle. Tilalle on tullut jätteiden hyödyntäminen: entisen kaatopaikkajätteen hyödyntämisestä kilpailevat sekä energiantuotanto että materiaalina hyödyntäminen, joista yhdyskuntajätteen energiakäyttö on ollut viime vuosina vallitsevin käsittelytapa.

Yhdyskuntajätteiden määrä käsittelytavoittain vuosina 2002–2016

Yhdyskuntajätteiden määrä käsittelytavoittain vuosina 2002–2016

Yhdyskuntajätteestä on tullut lyhyessä ajassa merkittävä energiapolttoaine taajamien kaukolämmön tuotannossa. Energiahyödynnettyjen yhdyskuntajätteiden sisältämät bioperäiset jakeet, kuten puu, pahvi ja kartonki sekä ruokajätteet, hillitsevät myös kasvihuonekaasupäästöjä, mikäli niillä korvataan fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Erilliskerättyjen yhdyskuntajätteiden määrä kasvussa

Vaikka edelleenkin puhutaan yleisesti sekajätteestä ja sen hyödyntämisestä energiana, erilaiset erilliskeräysjärjestelyt ovat muuttaneet energiahyödyntämiseen ohjautuvan sekajätteen laatua ja koostumusta koko maan tasolla. Yhä enemmän jätejakeita ohjautuu sekajätteen sijaan erilliskeräykseen, kuten tuottajavastuujätteen piiriin kuuluvien pakkausjätteiden keräykseen, ja siten materiaalihyödyntämiseen.

Vuonna 2016 yhdyskuntajätteistä hyödynnettiin noin 97 prosenttia, mikä on uusi ennätys. Erityisesti kuitupakkausten, joita kertyy palvelutoimialoilta kuten esimerkiksi kaupasta, materiaalihyödyntämisaste on korkea. Biojätteestä suuri osa kompostoidaan tai mädätetään. Keittiö- ja ruokajätteen sekä puutarhajätteen kokonaismäärästä noin kaksi kolmasosaa kompostoidaan ja kolmannes mädätetään. Mädätysjäännös käytetään maanparannusaineena tai viherrakentamisessa, kuten kompostimultakin.

Yhdyskuntajätteiden kokonaismäärä asukasta kohti vakiintunut

Yhdyskuntajätteiden määrä Suomessa on vuosituhannen vaihteen jälkeen ollut 2,4 – 2,8 miljoonaa tonnia vuosittain. Vaikka yhdyskuntajätteen kokonaismäärä onkin viimevuosina lukuarvoltaan hiukan kasvanut, määrän kasvu on ollut pientä, ja asukasta kohti laskettuna määrä on vakiintunut vuonna 2016 noin viiteensataan kiloon vuodessa. Yhdyskuntajätteiden kokonaismäärän kasvu selittyy siten asukasluvun nousulla.


Lähde: Jätetilasto - Yhdyskuntajätteet 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Espo 029 551 3463, Johanna Pakarinen 029-5513313, ymparistotilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (215,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.1.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. Yhdyskuntajätteet 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jate/2016/13/jate_2016_13_2018-01-15_tie_001_fi.html