Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.1.2018

Återvinning av avfall har ersatt deponering av kommunalt avfall på avstjälpningsplatserna

Deponeringen av kommunalt avfall på avstjälpningsplatserna har minskat kraftigt i och med de senaste årens utveckling. År 2016 deponerades bara omkring tre procent av det kommunala avfallet på avstjälpningsplatser. Istället har man börjat återvinna avfallet: både energiproduktionen och materialåtervinningen konkurrerar om användningen av det som tidigare var deponiavfall. Här har energianvändningen av kommunalt avfall varit det rådande hanteringssättet under de senaste åren.

Volymen av kommunalt avfall efter hanteringssätt åren 2002–2016

Volymen av kommunalt avfall efter hanteringssätt åren 2002–2016

Det kommunala avfallet har på en kort tid blivit ett betydande energibränsle i tätorternas fjärrvärmeproduktion. De biobaserade fraktionerna, såsom trä, papp och kartong samt matrester, som ingår i energiåtervunnet kommunalt avfall, dämpar också utsläppen av växthusgaser, om de ersätter användningen av fossila bränslen.

Mängden separat insamlat kommunalt avfall ökar

Även om man fortfarande talar om blandavfall och dess användning som energi, har olika arrangemang för separat insamling, på hela landets nivå, ändrat kvaliteten på och sammansättningen av blandavfall som styrs till energiåtervinning. Allt mer styrs avfallsfraktioner till separat insamling istället för till blandavfall, t.ex. till insamling av förpackningsavfall, som hör till producentansvarsavfall, och på så sätt till materialåtervinning.

År 2016 återvanns omkring 97 procent av det kommunala avfallet, vilket är nytt rekord. Materialåtervinningsgraden är hög särskilt för fiberförpackningar, som servicebranscherna, t.ex. handeln, genererar. En stor del av bioavfallet komposteras eller rötas. Av den totala mängden köks- och livsmedelsavfall samt trädgårdsavfall komposteras omkring två tredjedelar och en tredjedel rötas. Rötningsresterna används som jordförbättringsmedel eller för grönanläggningar, på samma sätt som kompostmylla.

Den totala mängden kommunalt avfall per invånare har stabiliserats

Mängden kommunalt avfall i Finland har efter millennieskiftet varit 2,4–2,8 miljoner ton årligen. Även om den totala mängden kommunalt avfall till sitt siffervärde ökat något under de senaste åren, har ökningen varit liten, och beräknat per invånare har mängden år 2016 stabiliserats till omkring femhundra kg per år. Ökningen av den totala mängden kommunalt avfall förklaras av att invånarantalet har stigit.


Källa: Avfallstatistik - Kommunalt avfall 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 029 551 3463, Johanna Pakarinen 029-5513313, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. Kommunalt avfall 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2016/13/jate_2016_13_2018-01-15_tie_001_sv.html