Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Jäteluettelon aineenmukainen hakemisto

Sisällys

Kemiallisten yhdisteiden jätteet  
1 Käytetyt halogenoidut liuottimet
2 Käytetyt halogenoimattomat liuottimet
3 Happojätteet
4 Emäksiset jätteet
5 Muut suolajätteet
6 Käytetyt moottoriöljyt
7 PCB:tä sisältävät öljyt
8 Muut käytetyt öljyt
(Öljyiset lietteet kohdassa 24)
9 Käytetyt kemialliset katalyytit
Kemiallisten valmisteiden jätteet
10 Maatalouden kemikaalijätteet
11 Käyttämättömät lääkkeet
12 Maalit, lakat, painovärit ja liimat
13 Räjähdysaineiden ja pyroteknisten tuotteiden jätteet
14 Ampumatarvikejätteet
15 Muut kemiallisten valmisteiden jätteet
16 Sekalaisten kemiallisten jätteiden pienerät
17 Muut kemialliset jätteet jotka on sekoitettu käsittelyä varten
18 Vaarallisten aineiden saastuttamat pakkaukset
Muut kemialliset jätteet
19 Tervat ja hiilipitoiset jätteet
20 Veden ja öljyn emulsioiden lietteet
21 Kemiallisten reaktioiden jäännökset
22 Käytetyt suodatus- ja absorboimisaineet
23 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
24 Hiilivetyjä sisältävät lietteet
Terveydenhoidossa syntyvät ja biologiset jätteet
25 Ihmisten terveydenhoidossa syntyvät tartuntavaaran aiheuttavat jätteet
26 Eläinten terveydenhoidossa syntyvät tartuntavaaran aiheuttavat jätteet
27 Tartuntavaaraa aiheuttamattomat ihmisten terveydenhoidossa syntyvät jätteet
28 Tartuntavaaraa aiheuttamattomat eläinten terveydenhoidossa syntyvät jätteet
Metallijätteet
29 Rautametallien jäte ja romu
30 Jalometallijäte
31 Muut alumiinijätteet
32 Kuparijätteet
33 Lyijyjätteet
34 Muut metallijätteet
35 Metallipakkaukset
36 Muut sekalaiset metallijätteet
Lasi-, paperi-, pahvi-, kumi-, muovi-, puu- ja tekstiilijätteet
37 Lasipakkaukset
38 Muut lasijätteet
39 Paperi- ja pahvipakkausten jätteet
40 Muut paperi- ja pahvijätteet
41 Kumijätteet
42 Muovipakkausten jätteet
43 Muut muovijätteet
44 Puupakkausten jätteet
45 Sahajauho ja lastut
46 Muut puujätteet
47 Käytetyt vaatteet
48 Sekalaiset tekstiilijätteet
49 Nahkajätteet
Käytöstä poistetut koneet ja laitteet
50 Käytöstä poistetut ajoneuvot
51 Käytöstä poistetut suuret kotitalouslaitteet
52 Muut käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet
53 PCB:tä sisältävät tai niiden saastuttamat laitteet
54 Paristo- ja akkujätteet
55 Muut koneiden ja laitteiden käytöstä poistetut osat
Eläin- ja kasvijätteet
56 Maataloudesta sekä elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät eläinperäiset jätteet
57 Maataloudesta sekä elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät kasviperäiset jätteet
58 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät sekajätteet
59 Kasviperäiset jätteet
60 Lanta ja lietelanta
Sekalaiset tavanomaiset jätteet
61 Kotitalous- ja niihin rinnastettavat jätteet
62 Katujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
63 Sekalaiset pakkaukset
64 Muut sekalaiset materiaalit
65 Lajittelujätteet
Lietteet
66 Yhdyskuntajätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet
67 Muiden jätevesien käsittelyssä syntyvät biohajoavat lietteet
68 Juoma- ja prosessiveden puhdistuksessa syntyvät lietteet
69 Veden ja öljyn emulsioiden lietteet
70 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
71 Hiilivetyjä sisältävät lietteet
72 Saastuneet ruoppausmassat
73 Puhtaat ruoppausmassat
74 Sakokaivolietteet
Mineraalijätteet
75 Betoni-, tiili- ja kipsijäte
76 Teiden päällystyksessä syntyvät hiilivetyjä sisältävät jätteet
77 Sekalaiset rakennusjätteet
78 Asbestijäte
79 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
80 Savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
81 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
82 Keinotekoisten mineraalien jätteet
83 Tulenkestävien aineiden jätteet
84 Saastuneet maa-ainekset ja kivimurska
85 Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät PCB:tä
86 Saastuneet ruoppausmassat
Kiinteytetyt, stabiloidut tai lasitetut jätteet
87 Kiinteytetyt tai stabiloidut jätteet
88 Lasitetut jätteet
Pakkausjätteet sekä painepakkauksissa tai -säiliöissä olevat kaasut ja käytöstä poistetut kemikaalit
89 Pakkausjätteet
90 Painepakkauksissa tai -säiliöissä olevat kaasut ja käytöstä poistetut kemikaalit
   
Huom. tähti (*) koodin perässä merkitsee ongelmajätettä
Kemiallisten yhdisteiden jätteet
     
1 Käytetyt halogenoidut liuottimet
07 01 03* orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset   Orgaanisten peruskemikaalien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 02 03* orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset   Muovien, kumin ja synteettisen kuitujen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 03 03* orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset   Orgaanisten väriaineiden ja pigmenttien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 04 03* orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset   Orgaanisten kasvinsuojeluaineiden, puunsuojakemikaalien ja muiden biosidien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 05 03* orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset   Lääkkeiden valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 06 03* orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset   Rasvojen, voiteiden, pesu- ja puhdistusaineiden valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 07 03* orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset   Muiden kemikaalien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
14 06 01* kloorifluorihiilivedyt, HCFC-yhdisteet, HFC-yhdisteet   Kaikki toiminnot
14 06 02* muut halogenoidut liuottimet ja liuotinseokset   Kaikki toiminnot
14 06 04* lietteet ja kiinteät jätteet, jotka sisältävät halogenoituja liuottimia   Kaikki toiminnot
       
2 Käytetyt halogenoimattomat liuottimet
07 01 04* muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset   Orgaanisten peruskemikaalien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 02 04* muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset   Muovien, kumin ja synteettisen kuitujen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 03 04* muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset   Orgaanisten väriaineiden ja pigmenttien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 04 04* muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset   Orgaanisten kasvinsuojeluaineiden, puunsuojakemikaalien ja muiden biosidien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 05 04* muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset   Lääkkeiden valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 06 04* muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset   Rasvojen, voiteiden, pesu- ja puhdistusaineiden valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 07 04* muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset   Muiden kemikaalien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
14 06 03* muut liuottimet ja liuotinseokset   Kaikki toiminnot
14 06 05* lietteet ja kiinteät jätteet, jotka sisältävät muita liuottimia   Kaikki toiminnot
20 01 13* liuottimet   Yhdyskuntaperäiset
       
3 Happojätteet  
06 01 01* rikkihappo ja rikkihapoke   Happojen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
06 01 02* suolahappo   Happojen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
06 01 03* fluorivetyhappo   Happojen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
06 01 04* fosforihappo ja fosforihapoke   Happojen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
06 01 05* typpihappo ja typpihapoke   Happojen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
06 01 06* muut hapot   Happojen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
06 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
06 07 04* liuokset ja hapot, kuten kontaktihappo (rikkihappo)   Halogeenien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
08 03 16* etsausliuosten jätteet   Painovärien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
09 01 04* kiinniteliuokset   Valokuvateollisuudesta
09 01 05* valkaisuliuokset ja valkaisu/kiinniteliuokset   Valokuvateollisuudesta
10 01 09* rikkihappo   Voima- ja polttolaitoksista
11 01 05* peittaushapot   Metallien ja muiden materiaalien kemiallisesta pintakäsittelystä
11 01 06* hapot, joita ei ole mainittu muualla   Metallien ja muiden materiaalien kemiallisesta pintakäsittelystä
16 06 06* erikseen kerätyt paristojen ja akkujen elektrolyytit   Muualla määrittelemättömät
20 01 14* hapot   Yhdyskuntaperäiset
       
4 Emäksiset jätteet  
03 03 09 meesajäte   Massan paperin ja kartongin valmistuksesta
05 01 11* emästen avulla tapahtuvassa polttonesteiden puhdistuksessa syntyvät jätteet   Öljynjalostuksesta
06 02 01* kalsiumhydroksidi   Emästen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
06 02 03* ammoniumhydroksidi   Emästen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
06 02 04* natriumhydroksidi ja kaliumhydroksidi   Emästen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
06 02 05* muut emäkset   Emästen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
06 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
09 01 01* vesipohjaiset kehite- ja aktivointiliuokset   Valokuvateollisuudesta
09 01 02* vesipohjaiset kehiteliuokset offsetlevylle   Valokuvateollisuudesta
09 01 03* liuotinpohjaiset kehiteliuokset   Valokuvateollisuudesta
11 01 07* peittausemäkset   Metallien ja muiden materiaalien kemiallisesta pintakäsittelystä
11 01 13* rasvanpoistojätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Metallien ja muiden materiaalien kemiallisesta pintakäsittelystä
11 01 14 muut kuin nimikkeessä 11 01 13 mainitut rasvanpoistojätteet   Metallien ja muiden materiaalien kemiallisesta pintakäsittelystä
11 03 01* syanideja sisältävät jätteet   Karkaisusta
19 11 04* emästen avulla tapahtuvassa polttonesteiden puhdistuksessa syntyvät jätteet   Öljyn regeneroinnista
20 01 15* emäkset   Yhdyskuntaperäiset
       
5 Muut suolajätteet  
05 01 16 öljyn rikinpoistossa syntyvät, rikkiä sisältävät jätteet   Öljynjalostuksesta
05 07 02 rikkiä sisältävät jätteet   Öljynjalostuksesta
06 03 11* kiinteät suolat ja liuokset, jotka sisältävät syanideja   Suolojen, suolaliuosten ja metallioksidien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
06 03 13* kiinteät suolat ja liuokset, jotka sisältävät raskasmetalleja   Suolojen, suolaliuosten ja metallioksidien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
06 03 14 muut kuin nimikkeissä 06 03 11 ja 06 03 13 mainitut kiinteät suolat ja liuokset   Suolojen, suolaliuosten ja metallioksidien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
06 03 15* metallioksidit, jotka sisältävät raskasmetalleja   Suolojen, suolaliuosten ja metallioksidien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
06 03 16 muut kuin nimikkeessä 06 03 15 mainitut metallioksidit   Suolojen, suolaliuosten ja metallioksidien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
06 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
06 04 03* arseenia sisältävät jätteet   Epäorgaanisen kemian prosesseista, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
06 04 04* elohopeaa sisältävät jätteet   Epäorgaanisen kemian prosesseista, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
06 04 05* muita raskasmetalleja sisältävät jätteet   Epäorgaanisen kemian prosesseista, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
06 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
06 06 02* vaarallisia sulfideja sisältävät jätteet   Rikkikemikaalien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
06 06 03 muita kuin nimikkeessä 06 06 02 mainittuja sulfideja sisältävät jätteet   Rikkikemikaalien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
06 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
10 03 08* sekundäärituotannon suolakuonat   Alumiinien pyrometallurgiajätteet
10 04 03* kalsiumarsenaatti   Lyijyn pyrometallurgiajätteet
11 01 08* fosfatointilietteet   Metallien ja muiden materiaalien kemiallisesta pintakäsittelystä
11 02 05* kuparin hydrometallurgiassa syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Ei-rautametallien hydrometallurgiasta
11 02 06 muut kuin nimikkeessä 11 02 05 mainitut kuparin hydrometallurgiassa syntyvät jätteet   Ei-rautametallien hydrometallurgiasta
11 03 02* muut jätteet   Karkaisusta
11 05 04* käytetyt sulatteet   Kuumaupotuksesta
16 09 01* permanganaatit, kuten kaliumpermanganaatti   Muualla määrittelemättömät
16 09 02* kromaatit, kuten kaliumkromaatti, kaliumdikromaatti ja natriumdikromaatti   Muualla määrittelemättömät
       
6 Käytetyt moottoriöljyt  
13 02 04* mineraalipohjaiset klooratut moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt   Kaikki toiminnot
13 02 05* mineraalipohjaiset klooraamattomat moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt   Kaikki toiminnot
13 02 06* synteettiset moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt   Kaikki toiminnot
13 02 07* helposti biohajoavat moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt   Kaikki toiminnot
13 02 08* muut moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt   Kaikki toiminnot
       
7 PCB:tä sisältävät öljyt
13 01 01* PCB:tä sisältävät hydrauliöljyt Kaikki toiminnot
13 03 01* PCB:tä sisältävät eristys- ja lämmönsiirtoöljyt Kaikki toiminnot
       
8 Muut käytetyt öljyt  
05 01 02* suolanpoistolietteet   Öljynjalostuksesta
05 01 03* säiliöiden pohjalietteet   Öljynjalostuksesta
05 01 04* happamat alkyylilietteet   Öljynjalostuksesta
05 01 12* happoja sisältävä öljy   Öljynjalostuksesta
08 03 19* dispersioöljy   Painovärien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
08 04 17* hartsiöljy   Liimojen ja tiivistysmassojen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
12 01 06* mineraalipohjaiset työstö-öljyt, jotka sisältävät halogeeneja (ei emulsiot eikä liuokset)   Metallien ja muovien muovauksesta ja mekaanisesta pintakäsittelystä
12 01 07* mineraalipohjaiset työstö-öljyt, jotka eivät sisällä halogeeneja (ei emulsiot eikä liuokset)   Metallien ja muovien muovauksesta ja mekaanisesta pintakäsittelystä
12 01 08* työstöemulsiot ja -liuokset, jotka sisältävät halogeeneja   Metallien ja muovien muovauksesta ja mekaanisesta pintakäsittelystä
12 01 09* työstöemulsiot ja -liuokset, jotka eivät sisällä halogeeneja   Metallien ja muovien muovauksesta ja mekaanisesta pintakäsittelystä
12 01 10* synteettiset työstö-öljyt   Metallien ja muovien muovauksesta ja mekaanisesta pintakäsittelystä
12 01 12* käytetyt vahat ja rasvat   Metallien ja muovien muovauksesta ja mekaanisesta pintakäsittelystä
12 01 18* metalliliete (hionnassa ja hierrossa syntyvät lietteet), joka sisältää öljyä   Metallien ja muovien muovauksesta ja mekaanisesta pintakäsittelystä
12 01 19* helposti biohajoava työstö-öljy   Metallien ja muovien muovauksesta ja mekaanisesta pintakäsittelystä
13 01 04* klooratut emulsiot   Kaikki toiminnot
13 01 05* klooraamattomat emulsiot   Kaikki toiminnot
13 01 09* mineraalipohjaiset klooratut hydrauliöljyt   Kaikki toiminnot
13 01 10* mineraalipohjaiset klooraamattomat hydrauliöljyt   Kaikki toiminnot
13 01 11* synteettiset hydrauliöljyt   Kaikki toiminnot
13 01 12* helposti biohajoavat hydrauliöljyt   Kaikki toiminnot
13 01 13* muut hydrauliöljyt   Kaikki toiminnot
13 03 06* muut kuin nimikkeessä 13 03 01 mainitut mineraalipohjaiset klooratut eristys- ja lämmönsiirtoöljyt   Kaikki toiminnot
13 03 07* mineraalipohjaiset klooraamattomat eristys- ja lämmönsiirtoöljyt   Kaikki toiminnot
13 03 08* synteettiset eristys- ja lämmönsiirtoöljyt   Kaikki toiminnot
13 03 09* helposti biohajoavat eristys- ja lämmönsiirtoöljyt   Kaikki toiminnot
13 03 10* muut eristys- ja lämmönsiirtoöljyt   Kaikki toiminnot
13 05 06* öljynerottimien öljy   Kaikki toiminnot
20 01 26* muut kuin nimikkeessä 20 01 25 mainitut öljyt ja rasvat   Yhdyskuntaperäiset
       
9 Käytetyt kemialliset katalyytit  
16 08 01 käytetyt katalyytit, jotka sisältävät kultaa, hopeaa, reniumia, rodiumia, palladiumia, iridiumia tai platinaa (lukuun ottamatta nimikettä 16 08 07)   Muualla määrittelemättömät
16 08 02* käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia siirtymämetalleja tai vaarallisia siirtymämetalliyhdisteitä   Muualla määrittelemättömät
16 08 03 käytetyt katalyytit, jotka sisältävät sellaisia siirtymämetalleja tai siirtymämetalliyhdisteitä, joita ei ole mainittu muualla   Muualla määrittelemättömät
16 08 04 nesteiden katalyyttiseen krakkaukseen käytetyt katalyytit (lukuun ottamatta nimikettä 16 08 07)   Muualla määrittelemättömät
16 08 05* käytetyt katalyytit, jotka sisältävät fosforihappoa   Muualla määrittelemättömät
16 08 06* katalyytteinä käytetyt nesteet   Muualla määrittelemättömät
16 08 07* käytetyt katalyytit, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia   Muualla määrittelemättömät
       
Kemiallisten valmisteiden jätteet  
 
10 Maatalouden kemikaalijätteet  
02 01 08* maatalouskemikaalien jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Maa- ja metsätaloudesta
02 01 09 muut kuin nimikkeessä 02 01 08 mainitut maatalouskemikaalien jätteet   Maa- ja metsätaloudesta
06 13 01* epäorgaaniset kasvinsuojeluaineet, puunsuojakemikaalit ja muut biosidit   Epäorgaanisen kemian prosesseista
20 01 19* torjunta-aineet   Yhdyskuntaperäiset
       
11 Käyttämättömät lääkkeet  
07 05 13* kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Lääkkeiden valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 05 14* muut kuin nimikkeessä 07 05 13 mainitut kiinteät jätteet   Lääkkeiden valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
18 01 08* sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit   Terveydenhoidosta
18 01 09* muut kuin nimikkeessä 18 01 08 mainitut lääkkeet   Terveydenhoidosta
18 02 07* sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit   Eläinten terveydenhoidosta
18 02 08* muut kuin nimikkeessä 18 02 07 mainitut lääkkeet   Eläinten terveydenhoidosta
20 01 31* sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit   Kotitalouksista
20 01 32* muut kuin nimikkeessä 20 01 31 mainitut lääkkeet   Kotitalouksista
       
12 Maalit, lakat, painovärit ja liimat  
03 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
04 02 16* vaarallisia aineita sisältävät väriaineet ja pigmentit   Tekstiiliteollisuudesta
04 02 17 muut kuin nimikkeessä 04 02 16 mainitut väriaineet ja pigmentit   Tekstiiliteollisuudesta
08 01 11* maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita   Maalien ja lakkojen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
08 01 12 muut kuin nimikkeessä 08 01 11 mainitut maali- ja lakkajätteet   Maalien ja lakkojen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
08 01 13* maali- tai lakkalietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita   Maalien ja lakkojen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
08 01 14 muut kuin nimikkeessä 08 01 13 mainitut maali- tai lakkalietteet   Maalien ja lakkojen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
08 01 15* maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita   Maalien ja lakkojen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
08 01 16 muut kuin nimikkeessä 08 01 15 mainitut maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoiset lietteet   Maalien ja lakkojen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
08 01 17* maalin- tai lakanpoistossa syntyvät jätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita   Maalien ja lakkojen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
08 01 18 muut kuin nimikkeessä 08 01 17 mainitut maalin- tai lakanpoistossa syntyvät jätteet   Maalien ja lakkojen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
08 01 19* maalia tai lakkaa sisältävät vesisuspensiot, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita   Maalien ja lakkojen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
08 01 20 muut kuin nimikkeessä 08 01 19 mainitut maalia tai lakkaa sisältävät vesisuspensiot   Maalien ja lakkojen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
08 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
08 02 01 jauhemaisten pinnoitteiden jätteet   Muiden pinnoitteiden valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
08 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
08 03 07 painoväriä sisältävät vesipitoiset lietteet   Painovärien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
08 03 08 painoväriä sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet   Painovärien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
08 03 12* painovärijätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Painovärien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
08 03 13 muut kuin nimikkeessä 08 03 12 mainitut painovärijätteet   Painovärien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
08 03 14* painovärilietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Painovärien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
08 03 15 muut kuin nimikkeessä 08 03 14 mainitut painovärilietteet   Painovärien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
08 03 17* värijauhejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Painovärien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
08 03 18 muut kuin nimikkeessä 08 03 17 mainitut värijauhejätteet   Painovärien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
08 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
08 04 09* liima- ja tiivistysmassajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita   Liimojen ja tiivistysmassojen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
08 04 10 muut kuin nimikkeessä 08 04 09 mainitut liima- ja tiivistysmassajätteet   Liimojen ja tiivistysmassojen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
08 04 11* liima- ja tiivistysmassalietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita   Liimojen ja tiivistysmassojen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
08 04 12 muut kuin nimikkeessä 08 04 11 mainitut liima- ja tiivistysmassalietteet   Liimojen ja tiivistysmassojen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
08 04 13* liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita   Liimojen ja tiivistysmassojen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
08 04 14 muut kuin nimikkeessä 08 04 13 mainitut, liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset lietteet   Liimojen ja tiivistysmassojen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
08 04 15* liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita   Liimojen ja tiivistysmassojen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
08 04 16 muut kuin nimikkeessä 08 04 15 mainitut, liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet   Liimojen ja tiivistysmassojen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
08 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
20 01 27* maalit, painovärit, liimat ja hartsit, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Yhdyskuntaperäiset
20 01 28 muut kuin nimikkeessä 20 01 27 mainitut maalit, painovärit, liimat ja hartsit   Yhdyskuntaperäiset
     
13 Räjähdysaineiden ja pyroteknisten tuotteiden jätteet  
16 04 02* ilotulitusjätteet   Muualla määrittelemättömät
16 04 03* muut räjähdysainejätteet   Muualla määrittelemättömät
 
14 Ampumatarvikejätteet  
16 04 01* ammusjätteet   Muualla määrittelemättömät
 
15 Muut kemiallisten valmisteiden jätteet  
02 07 03 kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet   Juomien valmistuksesta
03 02 01* halogenoimattomat orgaaniset puunsuojakemikaalit   Puunsuojauksesta
03 02 02* klooratut orgaaniset puunsuojakemikaalit   Puunsuojauksesta
03 02 03* organometalliset puunsuojakemikaalit   Puunsuojauksesta
03 02 04* epäorgaaniset puunsuojakemikaalit   Puunsuojauksesta
03 02 05* muut puunsuojakemikaalit, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Puunsuojauksesta
03 02 99 puunsuojakemikaalit, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
04 01 09 muokkaus- ja viimeistelyjätteet   Nahka- ja turkisteollisuudesta
04 02 14* orgaanisia liuottimia sisältävät viimeistelyjätteet   Tekstiiliteollisuudesta
04 02 15 muut kuin nimikkeessä 04 02 14 mainitut viimeistelyjätteet   Tekstiiliteollisuudesta
05 07 01* elohopeaa sisältävät jätteet   Maakaasun puhdistuksesta
06 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
06 08 02* vaarallisia kloorisilaaneja sisältävät jätteet   Piin ja piijohdannaisten valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
06 08 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
06 10 02* vaarallisia aineita sisältävät jätteet   Typpikemikaalien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
06 10 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
06 11 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
07 02 14* lisäainejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Muovien, kumien ja synteettisten kuitujen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 02 15 muut kuin nimikkeessä 07 02 14 mainitut lisäainejätteet   Muovien, kumien ja synteettisten kuitujen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 02 16* vaarallisia silikoneja sisältävät jätteet   Muovien, kumien ja synteettisten kuitujen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 02 17 muita kuin nimikkeessä 07 02 16 mainittuja silikoneja sisältävät jätteet   Muovien, kumien ja synteettisten kuitujen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 04 13* kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Orgaanisten kasvinsuojeluaineiden, puunsuojakemikaalien ja muiden biosidien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
08 01 21* maalin- tai lakanpoistoaineiden jätteet   Maalien ja lakkojen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
08 05 01* isosyanaattijätteet   Muiden pinnoitteiden, liimojen, tiivistysmassojen ja painovärien valmistuksesta
10 09 13* sideainejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Rautametallien valusta
10 09 15* halkeamien tunnistamiseen käytetty nestejäte, joka sisältää vaarallisia aineita   Rautametallien valusta
10 09 16 muu kuin nimikkeessä 10 09 15 mainittu halkeamien tunnistamiseen käytetty nestejäte   Rautametallien valusta
10 10 13* sideainejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Ei-rautametallien valusta
10 10 14 muut kuin nimikkeessä 10 10 13 mainitut sideainejätteet   Ei-rautametallien valusta
10 10 15* halkeamien tunnistamiseen käytetty nestejäte, joka sisältää vaarallisia aineita   Ei-rautametallien valusta
10 10 16 muu kuin nimikkeessä 10 10 15 mainittu halkeamien tunnistamiseen käytetty nestejäte   Ei-rautametallien valusta
11 01 16* kyllästetyt tai käytetyt ioninvaihtohartsit   Metallien ja muiden materiaalien kemiallisesta pintakäsittelystä
11 01 98* muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Metallien ja muiden materiaalien kemiallisesta pintakäsittelystä
11 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
16 01 13* jarrunesteet   Ajoneuvojen huollosta ja purkamisesta
16 01 14* jäätymisenestoaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Ajoneuvojen huollosta ja purkamisesta
16 01 15 muut kuin nimikkeessä 16 01 14 mainitut jäätymisenestoaineet   Ajoneuvojen huollosta ja purkamisesta
16 05 04* painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita   Muualla määrittelemättömät
16 05 05 muut kuin nimikkeessä 16 05 04 mainitut painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut   Muualla määrittelemättömät
16 09 03* peroksidit, kuten vetyperoksidi   Muualla määrittelemättömät
16 09 04* hapettavat aineet, joita ei ole mainittu muualla   Muualla määrittelemättömät
18 01 06* kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä   Terveydenhoidosta
18 01 07 muut kuin nimikkeessä 18 01 06 mainitut kemikaalit   Terveydenhoidosta
18 02 05* kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä   Eläinten terveydenhoidosta
18 02 06 muut kuin nimikkeessä 18 02 05 mainitut kemikaalit   Eläinten terveydenhoidosta
20 01 17* valokuvauskemikaalit   Yhdyskuntaperäiset
20 01 29* pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Yhdyskuntaperäiset
20 01 30 muut kuin nimikkeessä 20 01 29 mainitut pesu- ja puhdistusaineet   Yhdyskuntaperäiset
16 Sekalaisten kemiallisten jätteiden pienerät  
16 05 06* laboratoriokemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä, laboratoriokemikaalien seokset mukaan luettuina   Muualla määrittelemättömät
16 05 07* käytöstä poistetut epäorgaaniset kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä   Muualla määrittelemättömät
16 05 08* käytöstä poistetut orgaaniset kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä   Muualla määrittelemättömät
16 05 09 muut kuin nimikkeissä 16 05 06, 16 05 07 ja 16 05 08 mainitut käytöstä poistetut kemikaalit   Muualla määrittelemättömät
       
17 Muut kemialliset jätteet jotka on sekoitettu käsittelyä varten
19 02 04* sekoitetut jätteet, jotka koostuvat jätteistä, joista vähintään yksi on vaarallista   Jätteiden fysikaalis-kemiallisesta käsittelystä
19 02 08* palavat nestemäiset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Jätteiden fysikaalis-kemiallisesta käsittelystä
19 02 09* palavat kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Jätteiden fysikaalis-kemiallisesta käsittelystä
19 02 11* muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Jätteiden fysikaalis-kemiallisesta käsittelystä
       
18 Vaarallisten aineiden saastuttamat pakkaukset    
15 01 10* pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia   Kaikki toiminnot
       
Muut kemialliset jätteet    
   
19 Tervat ja hiilipitoiset jätteet  
05 01 07* happotervat   Öljynjalostuksesta
05 01 08* muut tervat   Öljynjalostuksesta
05 01 17 bitumi   Öljynjalostuksesta
05 06 01* happotervat   Hiilen pyrolyyttisesta käsittelystä
05 06 03* muut tervat   Hiilen pyrolyyttisesta käsittelystä
05 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
06 13 03 nokimusta   Muissa epäorgaanisen kemian prosesseissa syntyvät
06 13 05* noki   Muissa epäorgaanisen kemian prosesseissa syntyvät
10 01 25 hiilivoimalaitosten polttoaineen varastoinnissa ja valmistuksessa syntyvät jätteet   Voima- tai poltolaitoksista
10 03 02 anodijätteet   Alumiinin pyrometallurgiasta
10 03 17* anodien valmistuksessa syntyvät tervapitoiset jätteet   Alumiinin pyrometallurgiasta
10 03 18 muut kuin nimikkeessä 10 03 17 mainitut, anodien valmistuksessa syntyvät hiilipitoiset jätteet   Alumiinin pyrometallurgiasta
10 08 12* anodien valmistuksessa syntyvät tervapitoiset jätteet   Muiden ei rautametallien pyrometallurgiasta
10 08 13 muut kuin nimikkeessä 10 08 12 mainitut, anodien valmistuksessa syntyvät hiilipitoiset jätteet   Muiden ei rautametallien pyrometallurgiasta
10 08 14 anodijätteet   Muiden ei rautametallien pyrometallurgiasta
11 02 03 elektrolyysiprosessien anodien valmistuksessa syntyvät jätteet   Ei-rautametallien hydrometallurgisista prosesseista
19 11 02* happotervat   Öljyn regeneroinnista
20 01 41 nuohouksessa syntyvät jätteet   Yhdyskuntaperäiset
       
20 Veden ja öljyn emulsioiden lietteet    
05 01 06* jalostamon ja laitteistojen kunnossapitotoiminnassa syntyvät öljyiset lietteet   Öljynjalostuksesta
13 04 01* sisävesiliikenteessä syntyvät pilssivedet   Kaikki toiminnot
13 04 02* satamien vastaanottolaitteistoihin kerätyt pilssivedet   Kaikki toiminnot
13 04 03* muut vesiliikenteessä syntyvät pilssivedet   Kaikki toiminnot
13 05 01* hiekanerottimien ja öljynerottimien kiinteät jätteet   Kaikki toiminnot
13 05 02* öljynerottimien lietteet   Kaikki toiminnot
13 05 03* keräilyaltaan lietteet   Kaikki toiminnot
13 05 07* öljynerottimien öljyinen vesi   Kaikki toiminnot
13 05 08* hiekanerottimien ja öljynerottimien jäteseokset   Kaikki toiminnot
13 07 01* polttoöljy ja dieselöljy   Kaikki toiminnot
13 07 02* bensiini   Kaikki toiminnot
13 07 03* muut polttoaineet (seokset mukaan luettuina)   Kaikki toiminnot
13 08 01* suolanpoiston lietteet tai emulsiot   Öljyjätteet, joita ei ole mainittu muualla
13 08 02* muut emulsiot   Öljyjätteet, joita ei ole mainittu muualla
13 08 99* jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
16 07 09* jätteet, jotka sisältävät muita vaarallisia aineita   Säiliöiden puhdistuksesta
19 02 07* öljynerotuksessa syntyvät öljyt ja konsentraatit   Jätteiden fysikaalis-kemiallisesta käsitelystä
       
21 Kemiallisten reaktioiden jäännökset    
03 03 02 soodasakka (joka syntyy keittolipeän hyödyntämisessä)   Massan, paperin ja kartongin valmistuksesta
04 01 03* rasvanpoistojätteet, jotka sisältävät liuottimia ilman nestefaasia   Nahka- ja turkisteollisuudesta
04 01 04 kromia sisältävät parkitsemisliuokset   Nahka- ja turkisteollisuudesta
04 01 05 parkitsemisliuokset, jotka eivät sisällä kromia   Nahka- ja turkisteollisuudesta
06 07 03* elohopeaa sisältävät bariumsulfaattilietteet   Halogeenien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
06 09 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
06 13 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
07 01 01* vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset   Orgaanisten peruskemikaalien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 01 07* halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset   Orgaanisten peruskemikaalien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 01 08* muut tislaus- ja reaktiojäännökset   Orgaanisten peruskemikaalien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
07 02 01* vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset   Muovien, kumien ja synteettisten kuitujen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 02 07* halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset   Muovien, kumien ja synteettisten kuitujen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 02 08* muut tislaus- ja reaktiojäännökset   Muovien, kumien ja synteettisten kuitujen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
07 03 01* vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset   Orgaanisten väriaineiden ja pigmenttien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 03 07* halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset   Orgaanisten väriaineiden ja pigmenttien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 03 08* muut tislaus- ja reaktiojäännökset   Orgaanisten väriaineiden ja pigmenttien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
07 04 01* vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset   Orgaanisten kasvinsuojeluaineiden, puunsuojakemikaalien ja muiden biosidien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 04 07* halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset   Orgaanisten kasvinsuojeluaineiden, puunsuojakemikaalien ja muiden biosidien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 04 08* muut tislaus- ja reaktiojäännökset   Orgaanisten kasvinsuojeluaineiden, puunsuojakemikaalien ja muiden biosidien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
07 05 01* vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset   Lääkkeiden valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 05 07* halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset   Lääkkeiden valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 05 08* muut tislaus- ja reaktiojäännökset   Lääkkeiden valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
07 06 01* vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset   Rasvojen, voiteiden, pesu- ja puhdistusaineiden valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 06 07* halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset   Rasvojen, voiteiden, pesu- ja puhdistusaineiden valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 06 08* muut tislaus- ja reaktiojäännökset   Rasvojen, voiteiden, pesu- ja puhdistusaineiden valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
07 07 01* vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset   Muiden kemikaalien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 07 07* halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset   Muiden kemikaalien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 07 08* muut tislaus- ja reaktiojäännökset   Muiden kemikaalien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
09 01 13* muut kuin nimikkeessä 09 01 06 mainitut, hopean talteenotossa toimipaikalla syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet   Valokuvateollisuudesta
11 01 11* vesipitoiset huuhtelunesteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Metallien ja muiden materiaalien kemiallisessa pintakäsittelystä
11 01 12 muut kuin nimikkeessä 11 01 11 mainitut vesipitoiset huuhtelunesteet   Metallien ja muiden materiaalien kemiallisessa pintakäsittelystä
19 04 03* lasittumaton kiinteä faasi   Jätteiden stabiloinnista
       
22 Käytetyt suodatus- ja absorboimisaineet    
05 01 15* käytetyt suodatussavet   Öljynjalostuksesta
06 07 02* kloorin valmistuksessa käytetty aktiivihiili   Halogeenien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
06 13 02* käytetty aktiivihiili (lukuun ottamatta nimikettä 06 07 02)   Muissa epäorgaanisen kemian prosesseissa syntyvät
07 01 09* halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet   Orgaanisten peruskemikaalien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 01 10* muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet   Orgaanisten peruskemikaalien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 02 09* halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet   Muovien, kumien ja synteettisten kuitujen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 02 10* muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet   Muovien, kumien ja synteettisten kuitujen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 03 09* halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet   Orgaanisten väriaineiden ja pigmenttien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 03 10* muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet   Orgaanisten väriaineiden ja pigmenttien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 04 09* halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet   Orgaanisten kasvinsuojeluaineiden, puunsuojakemikaalien ja muiden biosidien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 04 10* muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet   Orgaanisten kasvinsuojeluaineiden, puunsuojakemikaalien ja muiden biosidien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 05 09* halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet   Lääkkeiden valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 05 10* muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet   Lääkkeiden valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 06 09* halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet   Rasvojen, voiteiden, pesu- ja puhdistusaineiden valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 06 10* muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet   Rasvojen, voiteiden, pesu- ja puhdistusaineiden valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 07 09* halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet   Muiden kemikaalien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 07 10* muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet   Muiden kemikaalien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
11 01 15* membraanijärjestelmissä tai ioninvaihtojärjestelmissä syntyvät eluaatit ja lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Metallien ja muiden materiaalien kemiallisessa pintakäsittelystä
15 02 02* absorboimisaineet, suodatinmateriaalit (mukaan luettuina öljysuodattimet, joita ei ole mainittu muualla), puhdistusliinat ja suojavaatteet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia   Kaikki toiminnot
15 02 03 muut kuin nimikkeessä 15 02 02 mainitut absorboimisaineet, suodatinmateriaalit, puhdistusliinat ja suojavaatteet   Kaikki toiminnot
19 01 10* savukaasujen käsittelyssä käytetty aktiivihiili   Jätteiden poltosta tai pyrolyysista
19 08 06* kyllästetyt tai käytetyt ioninvaihtohartsit   Jätevedenpuhdistamoista
19 08 07* ioninvaihtimien regeneroinnissa syntyvät liuokset ja lietteet   Jätevedenpuhdistamoista
19 08 08* membraanijärjestelmissä syntyvät jätteet, jotka sisältävät raskasmetalleja   Jätevedenpuhdistamoista
19 09 03 veden pehmennyksessä syntyvät lietteet   Raakaveden valmistuksesta
19 09 04 käytetty aktiivihiili   Raakaveden valmistuksesta
19 09 05 kyllästetyt tai käytetyt ioninvaihtohartsit   Raakaveden valmistuksesta
19 09 06 ioninvaihtimien regeneroinnissa syntyvät liuokset ja lietteet   Raakaveden valmistuksesta
19 11 01* käytetyt suodatussavet   Öljyn regeneroinnista
       
23 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
03 03 05 keräyspaperin siistauslietteet   Massan, paperin ja kartongin valmistuksesta
04 01 06 erityisesti jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät kromia   Nahka- ja turkisteollisuudesta
04 01 07 erityisesti jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka eivät sisällä kromia   Nahka- ja turkisteollisuudesta
04 02 19* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Tekstiiliteollisuudesta
04 02 20 muut kuin nimikkeessä 04 02 19 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet   Tekstiiliteollisuudesta
05 01 09* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Öljyn jalostuksesta
05 01 10 muut kuin nimikkeessä 05 01 09 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet   Öljyn jalostuksesta
05 01 14 jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet   Öljyn jalostuksesta
05 06 04 jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet   Hiilen pyrolyyttisestä käsittelystä
06 05 02* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Epäorgaanisen kemian prosesseista
06 05 03 muut kuin nimikkeessä 06 05 02 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet   Epäorgaanisen kemian prosesseista
07 01 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Orgaanisten peruskemikaalien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 01 12 muut kuin nimikkeessä 07 01 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet   Orgaanisten peruskemikaalien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 02 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Muovien, kumin ja synteettisen kuitujen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 02 12 muut kuin nimikkeessä 07 02 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet   Muovien, kumin ja synteettisen kuitujen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 03 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Orgaanisten väriaineiden ja pigmenttien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 03 12 muut kuin nimikkeessä 07 03 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet   Orgaanisten väriaineiden ja pigmenttien valmistuksesta
07 04 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Orgaanisten kasvinsuojeluaineiden, puunsuojakemikaalien ja muiden biosidien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 04 12 muut kuin nimikkeessä 07 04 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet   Orgaanisten kasvinsuojeluaineiden, puunsuojakemikaalien ja muiden biosidien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 05 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Lääkkeiden valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 05 12 muut kuin nimikkeessä 07 05 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet   Lääkkeiden valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 06 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Rasvojen, voiteiden, pesu- ja puhdistusaineiden valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 06 12 muut kuin nimikkeessä 07 06 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet   Rasvojen, voiteiden, pesu- ja puhdistusaineiden valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 07 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Muiden kemikaalien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 07 12 muut kuin nimikkeessä 07 07 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet   Muiden kemikaalien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
10 01 20* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Voima- ja polttolaitoksista
10 01 21 muut kuin nimikkeessä 10 01 20 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet   Voima- ja polttolaitoksista
10 01 22* kattiloiden puhdistuksessa syntyvät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Voima- ja polttolaitoksista
10 01 23 muut kuin nimikkeessä 10 01 22 mainitut, kattiloiden puhdistuksessa syntyvät vesipitoiset lietteet   Voima- ja polttolaitoksista
10 01 26 jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet   Voima- ja polttolaitoksista
10 02 12 muut kuin nimikkeessä 10 02 11 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet   Rauta- ja terästeollisuudesta
10 02 15 muut lietteet ja suodatuskakut   Rauta- ja terästeollisuudesta
10 03 28 muut kuin nimikkeessä 10 03 27 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet   Alumiinin pyrometallurgiasta
10 04 10 muut kuin nimikkeessä 10 04 09 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet   Lyijyn pyrometallurgiasta
10 05 09 muut kuin nimikkeessä 10 05 08 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet   Sinkin pyrometallurgiasta
10 06 10 muut kuin nimikkeessä 10 06 09 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet   Kuparin pyrometallurgiasta
10 07 08 muut kuin nimikkeessä 10 07 07 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet   Hopean, kullan ja platinan pyrometallurgiasta
10 08 20 muut kuin nimikkeessä 10 08 19 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet   Muiden ei-rautametallien pyrometallurgiasta
10 11 19* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Lasin ja lasituotteiden valmistuksesta
10 11 20 muut kuin nimikkeessä 10 11 19 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät kiinteät jätteet   Lasin ja lasituotteiden valmistuksesta
10 12 13 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvä liete   Keraamisten tuotteiden, tiilien ja lattojen valmistuksesta
11 01 09* lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Metallien ja muiden materiaalien kemiallisesta pintakäsittelystä
11 01 10 muut kuin nimikkeessä 11 01 09 mainitut lietteet ja suodatuskakut   Metallien ja muiden materiaalien kemiallisesta pintakäsittelystä
11 02 07* muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Ei-rautametallien hydrometallurgisista prosesseista
11 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Ei-rautametallien hydrometallurgisista prosesseista
12 01 14* työstölietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Metallien ja muovien muovauksesta ja mekaanisesta pintakäsittelystä
12 01 15 muut kuin nimikkeessä 12 01 14 mainitut työstölietteet   Metallien ja muovien muovauksesta ja mekaanisesta pintakäsittelystä
16 10 01* vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Muualla määrittelemättömät
16 10 02 muut kuin nimikkeessä 16 10 01 mainitut vesipitoiset nestemäiset jätteet   Muualla määrittelemättömät
16 10 03* vesipitoiset konsentraatit, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Muualla määrittelemättömät
16 10 04 muut kuin nimikkeessä 16 10 03 mainitut vesipitoiset konsentraatit   Muualla määrittelemättömät
19 02 05* fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Jätteiden fysikaalis-kemiallisesta käsittelystä
19 02 06 muut kuin nimikkeessä 19 02 05 mainitut fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä syntyvät lietteet   Jätteiden fysikaalis-kemiallisesta käsittelystä
19 04 04 lasitettujen jätteiden karkaisussa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet   Jätteiden stabiloinnista
19 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
19 07 02* kaatopaikan suotovedet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Jätehuollosta
19 07 03 muut kuin nimikkeessä 19 07 02 mainitut kaatopaikan suotovedet   Jätehuollosta
19 08 11* teollisuuden jätevesien biologisessa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Jätevesien käsittelystä
19 08 12 muut kuin nimikkeessä 19 08 11 mainitut teollisuuden jätevesien biologisessa käsittelyssä syntyvät lietteet   Jätevesien käsittelystä
19 08 13* teollisuuden jätevesien muussa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Jätevesien käsittelystä
19 08 14 muut kuin nimikkeessä 19 08 13 mainitut teollisuuden jätevesien muussa käsittelyssä syntyvät lietteet   Jätevesien käsittelystä
19 08 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
19 11 05* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Öljyn regeneroinnista
19 11 06 muut kuin nimikkeessä 19 11 05 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet   Öljyn regeneroinnista
19 13 03* maaperän kunnostamisessa syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Maaperän ja pohjaveden kunnostamisesta
19 13 04 muut kuin nimikkeessä 19 13 03 mainitut, maaperän kunnostamisessa syntyvät lietteet   Maaperän ja pohjaveden kunnostamisesta
19 13 05* pohjaveden kunnostamisessa syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Maaperän ja pohjaveden kunnostamisesta
19 13 06 muut kuin nimikkeessä 19 13 05 mainitut, pohjaveden kunnostamisessa syntyvät lietteet   Maaperän ja pohjaveden kunnostamisesta
19 13 07* pohjaveden kunnostamisessa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja vesipitoiset konsentraatit, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Maaperän ja pohjaveden kunnostamisesta
19 13 08 muut kuin nimikkeessä 19 13 07 mainitut, pohjaveden kunnostamisessa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja vesipitoiset konsentraatit   Maaperän ja pohjaveden kunnostamisesta
       
24 Hiilivetyjä sisältävät lietteet  
01 05 05* Öljyä sisältävät porauslietteet ja -jätteet   Kaivostoiminnasta
05 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
05 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
10 02 11* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet   Rauta- ja terästeollisuudesta
10 03 27* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet Alumiinin pyrometallurgiasta
10 04 09* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet Lyijyn pyrometallurgiasta
10 05 08* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet Sinkin pyrometallurgiasta
10 06 09* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet Kuparin pyrometallurgiasta
10 07 07* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet Hopean, kullan ja platinan pyrometallurgiasta
10 08 19* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet Muiden ei-rautametallien pyrometallurgiasta
12 03 01* vesipitoiset pesunesteet Rasvanpoistosta vedellä tai höyryllä
12 03 02* höyryllä tapahtuvassa rasvanpoistossa syntyvät jätteet Rasvanpoistosta vedellä tai höyryllä
16 07 08* öljyä sisältävät jätteet Muualla määrittelemättömät
19 08 10* muut kuin nimikkeessä 19 08 09 mainitut, öljyn erotuksessa syntyvät rasvan ja öljyn seokset Öljyn regeneroinnista
19 11 03* vesipitoiset nestemäiset jätteet Jäteveden käsittelystä
19 11 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
       
Terveydenhoidossa syntyvät ja biologiset jätteet
       
25 Ihmisten terveydenhoidossa syntyvät tartuntavaaran aiheuttavat jätteet
18 01 03* jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi Terveydenhoidosta
       
26 Eläinten terveydenhoidossa syntyvät tartuntavaaran aiheuttavat jätteet
18 02 02* jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi Eläinten terveydenhoidosta
       
27 Tartuntavaaraa aiheuttamattomat ihmisten terveydenhoidossa syntyvät jätteet
18 01 01 viiltävät ja pistävät jätteet (lukuun ottamatta nimikettä 18 01 03) Terveydenhoidosta
18 01 02 ruumiinosat ja elimet, verivalmisteet mukaan luettuina (lukuun ottamatta nimikettä 18 01 03) Terveydenhoidosta
18 01 04 jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi (esimerkiksi sidetarpeet, kipsisiteet, liinavaatteet, kertakäyttövaatteet, vaipat) Terveydenhoidosta
       
28 Tartuntavaaraa aiheuttamattomat eläinten terveydenhoidossa syntyvät jätteet
18 02 01 viiltävät ja pistävät jätteet (lukuun ottamatta nimikettä 18 02 02) Eläinten terveydenhoidosta
18 02 03 jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi Eläinten terveydenhoidosta
       
Metallijätteet
       
29 Rautametallien jäte ja romu
10 02 10 hehkuhilse Rauta- ja terästeollisuudesta
10 12 06 käytöstä poistetut muotit Keraamisten tuotteiden, tiilien ja laattojen valmistuksesta
12 01 01 rautametallien viilaus- ja sorvausjätteet Metallien ja muovien muovauksesta ja mekaanisesta pintakäsittelystä
12 01 02 rautametallien pölyt ja hienojakeet Metallien ja muovien muovauksesta ja mekaanisesta pintakäsittelystä
16 01 17 rautametalli Ajoneuvojen huollosta ja purkamisesta
17 04 05 rauta ja teräs Rakentamisesta tai purkamisesta
19 01 02 pohjatuhkasta erotellut rautapitoiset jätteet Jätteiden poltosta tai pyrolyysistä
19 10 01 rauta- ja teräsjätteet Metallia sisältävien jätteiden paloittelusta
19 12 02 rautametalli Jätteiden mekaanisesta käsittelystä
       
30 Jalometallijäte
09 01 06* valokuvausjätteiden käsittelyssä toimipaikalla syntyvät jätteet, jotka sisältävät hopeaa Valokuvateollisuudesta
18 01 10* hammashoidon amalgaamijätteet Terveydenhoidosta
       
31 Muut alumiinijätteet
17 04 02 alumiini Rakentamisesta tai purkamisesta
       
32 Kuparijätteet
17 04 01 kupari, pronssi, messinki Rakentamisesta tai purkamisesta
       
33 Lyijyjätteet
17 04 03 lyijy Rakentamisesta tai purkamisesta
       
34 Muut metallijätteet
11 05 01 kovasinkki Kuumaupotuksesta
17 04 04 sinkki Rakentamisesta tai purkamisesta
17 04 06 tina Rakentamisesta tai purkamisesta
       
35 Metallipakkaukset
15 01 04 metallipakkaukset Kaikki toiminnot
       
36 Muut sekalaiset metallijätteet
02 01 10 metallijätteet Maa- ja metsätaloudesta
10 10 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
12 01 03 ei-rautametallien viilaus- ja sorvausjätteet Metallien ja muovien muovauksesta ja mekaanisesta pintakäsittelystä
12 01 04 ei-rautametallien pölyt ja hienojakeet Metallien ja muovien muovauksesta ja mekaanisesta pintakäsittelystä
16 01 18 ei-rautametalli Ajoneuvojen huollosta ja purkamisesta
17 04 07 sekalaiset metallit Rakentamisesta tai purkamisesta
17 04 09* metallijätteet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia Rakentamisesta tai purkamisesta
17 04 10* öljyä, kivihiilitervaa tai muita vaarallisia aineita sisältävät kaapelit Rakentamisesta tai purkamisesta
17 04 11 muut kuin nimikkeessä 17 04 10 mainitut kaapelit Rakentamisesta tai purkamisesta
19 10 02 ei-rautametallijätteet Metallia sisältävien jätteiden paloituksesta
19 12 03 ei-rautametalli Jätteiden mekaanisesta käsittelystä
20 01 40 metallit Yhdyskuntaperäiset
       
Lasi-, paperi-, pahvi-, kumi-, muovi-, puu- ja tekstiilijätteet
       
37 Lasipakkaukset
15 01 07 lasipakkaukset Kaikki toiminnot
       
38 Muut lasijätteet
10 11 11* lasijätteet pieninä kappaleina ja lasijauho (joka on peräisin esim. katodisädeputkista), jotka sisältävät raskasmetalleja Lasin ja lasituotteiden valmistuksesta
10 11 12 muut kuin nimikkeessä 10 11 11 mainitut lasijätteet Lasin ja lasituotteiden valmistuksesta
16 01 20 lasi Ajoneuvojen huollosta ja purkamisesta
17 02 02 lasi Rakentamisesta ja purkamisesta
19 12 05 lasi Jätteiden mekaanisesta käsittelystä
20 01 02 lasi Yhdyskuntaperäiset
       
39 Paperi- ja pahvipakkausten jätteet
15 01 01 paperi- ja kartonkipakkaukset Kaikki toiminnot
       
40 Muut paperi- ja pahvijätteet
03 03 10 mekaanisessa erotuksessa syntyvät kuitujätteet sekä kuitu-, täyteaine- ja päällystysainelietteet Massan, paperin ja kartongin valmistuksesta
03 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
09 01 07 valokuvausfilmit ja -paperit, jotka sisältävät hopeaa tai hopeayhdisteitä Valokuvateollisuudesta
09 01 08 valokuvausfilmit ja -paperit, jotka eivät sisällä hopeaa tai hopeayhdisteitä Valokuvateollisuudesta
19 12 01 paperi ja kartonki Jätteiden mekaanisesta käsittelystä
20 01 01 paperi ja kartonki Yhdyskuntaperäiset
       
41 Kumijätteet
16 01 03 loppuun käytetyt renkaat Ajoneuvojen huollosta ja purkamisesta
       
42 Muovipakkausten jätteet
15 01 02 muovipakkaukset Kaikki toiminnot
19 12 04 muovi ja kumi Jätteiden mekaanisesta käsittelystä
       
43 Muut muovijätteet
02 01 04 muovijätteet (lukuun ottamatta pakkauksia) Maa- ja metsätaloudesta
07 02 13 muovijätteet Muovin, kumin ja synteettisten kuitujen valmistuksesta,sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 02 16* silikoni muovien kumi
07 02 17 silikoni
09 01 07 valokuvausfilmit ja -paperit, jotka sisältävät hopeaa tai hopeayhdisteitä Valokuvateollisuudesta
09 01 08 valokuvausfilmit ja -paperit, jotka eivät sisällä hopeaa tai hopeayhdisteitä Valokuvateollisuudesta
12 01 05 muovilastut ja muovien muovausjätteet Metallien ja muovien muovauksesta ja mekaanisesta pintakäsittelystä
16 01 19 muovi Ajoneuvojen huollosta ja purkamisesta
17 02 03 muovi Rakentamisesta tai purkamisesta
19 12 04 muovi ja kumi Jätteiden mekaanisesta käsittelystä
20 01 39 muovi Yhdyskuntaperäiset
       
44 Puupakkausten jätteet
15 01 03 puupakkaukset Kaikki toiminnot
       
45 Sahajauho ja lastut
03 01 04* sahajauho, lastut, palaset, puu ja puupohjaiset levyt (kuten lastulevy ja vaneri), jotka sisältävät vaarallisia aineita Puun käsittelystä, levyjen ja huonekalujen valmistuksesta
03 01 05 muut kuin nimikkeessä 03 01 04 mainitut sahajauho, lastut, palaset, puu ja puupohjaiset levyt (kuten lastulevy ja vaneri) Puun käsittelystä, levyjen ja huonekalujen valmistuksesta
       
46 Muut puujätteet
03 01 01 kuori- ja korkkijätteet Puun käsittelystä, levyjen ja huonekalujen valmistuksesta
03 03 01 kuori- ja puujätteet Massan, paperin ja kartongin valmistuksesta
17 02 01 puu Rakentamisesta tai purkamisesta
19 12 06* puu, joka sisältää vaarallisia aineita Jätteiden mekaanisesta käsittelystä
19 12 07 muu kuin nimikkeessä 19 12 06 mainittu puu Jätteiden mekaanisesta käsittelystä
20 01 37* puu, joka sisältää vaarallisia aineita Yhdyskuntaperäiset
20 01 38 muu kuin nimikkeessä 20 01 37 mainittu puu Yhdyskuntaperäiset
       
47 Käytetyt vaatteet
20 01 10 vaatteet Yhdyskuntaperäiset
       
48 Sekalaiset tekstiilijätteet
04 02 09 komposiittimateriaalien jätteet (kyllästetyt tekstiilit, elastomeerit, plastomeerit) Tekstiiliteollisuudesta
04 02 10 luonnonmateriaaleista syntyvä orgaaninen aines (kuten rasva ja vaha) Tekstiiliteollisuudesta
04 02 21 käsittelemättömien tekstiilikuitujen jätteet Tekstiiliteollisuudesta
04 02 22 käsiteltyjen tekstiilikuitujen jätteet Tekstiiliteollisuudesta
15 01 09 tekstiilipakkaukset Kaikki toiminnot
19 12 08 tekstiilit Jätteiden mekaanisesta käsittelystä
20 01 11 tekstiilit Yhdyskuntaperäiset
       
49 Nahkajätteet
04 01 01 lihaus-, halkaisu- ja trimmausjätteet Nahka- ja turkisteollisuudesta
04 01 02 kalkitusjätteet Nahka- ja turkisteollisuudesta
04 01 08 kromia sisältävät parkitun nahan jätteet (ohennuskalvot, -lastut, palat, hiontapöly) Nahka- ja turkisteollisuudesta
04 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
       
Käytöstä poistetut koneet ja laitteet
       
50 Käytöstä poistetut ajoneuvot
16 01 04* romuajoneuvot Ajoneuvojen huollosta ja purkamisesta
16 01 06 romuajoneuvot, jotka eivät sisällä nesteitä eivätkä muita vaarallisia osia Ajoneuvojen huollosta ja purkamisesta
       
51 Käytöstä poistetut suuret kotitalouslaitteet
16 02 11* Kloorifluorihiilivetyjä, HCFC-yhdisteitä ja HFC-yhdisteitä sisältävät käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet Sähkö- ja elektroniikkalaitteista
20 01 23* Kloorifluorihiilivetyjä, HCFC-yhdisteitä ja HFC-yhdisteitä sisältävät käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet Yhdyskuntaperäiset
       
52 Muut käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet
09 01 10 kertakäyttökamerat, joissa ei ole paristoa Valokuvateollisuudesta
09 01 11* kertakäyttökamerat, joissa on nimikkeessä 16 06 01, 16 06 02 tai 16 06 03 tarkoitettu paristo Valokuvateollisuudesta
09 01 12 muut kuin nimikkeessä 09 01 11 mainitut kertakäyttökamerat, joissa on paristo Valokuvateollisuudesta
16 02 13* Muut kuin nimikkeissä 16 02 09, 16 02 10, 16 02 11 ja 16 02 12 mainitut, vaarallisia osia ( 1 ) sisältävät käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet. (1=YMas huom.) Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vaarallisiin osiin voi kuulua esimerkiksi paristoja ja akkuja, jotka on mainittu nimikeryhmässä 16 06 ja määritelty vaarallisiksi, elohopeakytkimiä, katodisädeputkien lasia tai muuta aktivoitunutta lasia. Sähkö- ja elektoniikkalaitteista
16 02 14 muut kuin nimikkeissä 16 02 09, 16 02 10, 16 02 11, 16 02 12 ja 16 02 13 mainitut käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet Sähkö- ja elektoniikkalaitteista
16 02 97* Muut laitteet, jotka sisältävät vaarallisia osia Sähkö- ja elektoniikkalaitteista
16 02 98 Muut kuin nimikkeessä 16 02 97 tarkoitetut muut laitteet Sähkö- ja elektoniikkalaitteista
20 01 35* muut kuin nimikkeissä 20 01 21 ja 20 01 23 mainitut, käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet, jotka sisältävät vaarallisia osia. (YMas huom. 5): Sähkö- ja elektroniikalaitteiden vaarallisiin osiin voi kuulua esimerkiksi paristoja ja akkuja, jotka on mainittu nimikeryhmässä 16 06 ja määritelty vaarallisiksi, elohopeakytkimiä, katodisädeputkien lasia tai muuta aktivoitunutta lasia. Yhdyskuntaperäiset
20 01 36 muut kuin nimikkeissä 20 01 21 ja 20 01 23 ja 20 01 35 mainitut, käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet Yhdyskuntaperäiset
       
53 PCB:tä sisältävät tai niiden saastuttamat laitteet
16 01 09* PCB:tä sisältävät osat Ajoneuvojen huollosta ja purkamisesta
16 02 09* PCB:tä sisältävät muuntajat ja kondensaattorit Sähkö- ja elektroniikkalaitteista
16 02 10* muut kuin nimikkeessä 16 02 09 mainitut, PCB:tä sisältävät tai niiden saastuttamat käytöstä poistetut poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet Sähkö- ja elektroniikkalaitteista
54 Paristo- ja akkujätteet
16 06 01* lyijyakut Muut kuin yhdyskuntaperäiset
16 06 02* nikkelikadmiumakut Muut kuin yhdyskuntaperäiset
16 06 03* elohopeaa sisältävät paristot Muut kuin yhdyskuntaperäiset
16 06 04 alkaliparistot (lukuun ottamatta nimikettä 16 06 03) Muut kuin yhdyskuntaperäiset
16 06 05 muut paristot ja akut Muut kuin yhdyskuntaperäiset
20 01 33* nimikkeissä 16 06 01, 16 06 02 tai 16 06 03 tarkoitetut paristot ja akut sekä lajittelemattomat paristot ja akut, jotka sisältävät tällaisia paristoja Yhdyskuntaperäiset
20 01 34 muut kuin nimikkeessä 20 01 33 mainitut paristot ja akut Yhdyskuntaperäiset
       
55 Muut koneiden ja laitteiden käytöstä poistetut osat
16 01 07* öljynsuodattimet Ajoneuvojen huollosta ja purkamisesta
16 01 08* elohopeaa sisältävät osat Ajoneuvojen huollosta ja purkamisesta
16 01 10* räjähdysvaaralliset osat (kuten turvatyynyt) Ajoneuvojen huollosta ja purkamisesta
16 01 12 muut kuin nimikkeessä 16 01 11 mainitut jarrupalat Ajoneuvojen huollosta ja purkamisesta
16 01 16 nesteytetyn kaasun säiliöt Ajoneuvojen huollosta ja purkamisesta
16 01 21* muut kuin nimikkeissä 16 01 07, 16 01 08, 16 01 09, 16 01 10, 16 01 11, 16 01 13 ja 16 01 14 mainitut vaaralliset osat Ajoneuvojen huollosta ja purkamisesta
16 01 22 osat, joita ei ole mainittu muualla Ajoneuvojen huollosta ja purkamisesta
16 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
16 02 15* Sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja muista laitteista poistetut vaaralliset osat Sähkö- ja elektroniikkalaitteista
16 02 16 Muut kuin nimikkeessä 16 02 15 mainitut, sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja muista laitteista poistetut osat Sähkö- ja elektroniikkalaitteista
20 01 21* loisteputket ja muut elohopeaa sisältävät jätteet Yhdyskuntaperäiset
       
Eläin- ja kasvijätteet
       
56 Maataloudesta sekä elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät eläinperäiset jätteet
02 01 02 eläinkudosjätteet Maa- ja metsätaloudesta
02 02 01 pesu- ja puhdistuslietteet Liha- ja kalatuotteiden valmistuksesta
02 02 02 eläinkudosjätteet Liha- ja kalatuotteiden valmistuksesta
       
57 Maataloudesta sekä elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät kasviperäiset jätteet
02 01 01 pesu- ja puhdistuslietteet Maa- ja metsätaloudesta
02 01 03 kasvijätteet Maa- ja metsätaloudesta
02 03 01 Pesu-, puhdistus-. kuorinta-, sentrifugointi- ja erotuslietteet Kasviperäisten tuotteiden valmistuksesta
02 03 03 liuotinuuton jätteet Kasviperäisten tuotteiden valmistuksesta
02 03 04 kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet Kasviperäisten tuotteiden valmistuksesta
02 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
02 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
02 07 01 raaka-aineiden pesussa ja puhdistuksessa sekä mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet Juomien valmistuksesta
02 07 02 alkoholin tislausjätteet Juomien valmistuksesta
       
58 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät sekajätteet
02 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
02 02 03 kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet Liha- ja kalatuotteiden valmistuksesta
02 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
02 03 02 säilöntäainejätteet Kasviperäisten tuotteiden valmistuksesta
02 05 01 kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet Maidonjalostuksesta
02 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
02 06 01 kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet Leipomo- ja makeisteollisuudesta
02 06 02 säilöntäainejätteet Leipomo- ja makeisteollisuudesta
02 07 04 kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet Juomien valmistuksesta
19 08 09 öljynerotuksessa syntyvät rasvan ja öljyn seokset, jotka sisältävät ainoastaan ruokaöljyjä ja ravintorasvoja Jätevedenpuhdistuksesta
20 01 08 biohajoavat keittiö- ja ruokalajätteet Yhdyskuntaperäiset
20 01 25 ruokaöljyt ja ravintorasvat Yhdyskuntaperäiset
20 03 02 torikaupassa syntyvät jätteet Yhdyskuntaperäiset
       
59 Kasviperäiset jätteet
02 01 07 metsätalouden jätteet Maa- ja metsätaloudesta
20 02 01 biohajoavat jätteet Yhdyskuntaperäiset
       
60 Lanta ja lietelanta
02 01 06 eläinten ulosteet, virtsa ja lanta (likaantunut olki mukaan luettuna) sekä erikseen kootut ja muualla käsiteltävät nestemäiset jätteet Maa- ja metsätaloudesta
Sekalaiset tavanomaiset jätteet
       
61 Kotitalous- ja niihin rinnastettavat jätteet
20 03 01 sekalaiset yhdyskuntajätteet Yhdyskuntaperäiset
20 03 07 suurikokoiset esineet Yhdyskuntaperäiset
20 03 99 yhdyskuntajätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
       
62 Katujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
20 03 03 katujen puhdistuksessa syntyvät jätteet Yhdyskuntaperäiset
       
63 Sekalaiset pakkaukset
15 01 05 komposiittipakkaukset Kaikki toiminnot
15 01 06 sekalaiset pakkaukset Kaikki toiminnot
       
64 Muut sekalaiset materiaalit
02 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
02 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
04 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
09 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
10 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
10 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
10 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
10 08 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
11 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
12 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
16 03 03* epäorgaaniset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita Epäkurantit ja käyttämättömät tuotteet, jos ei mainittu muualla
16 03 04 muut kuin nimikkeessä 16 03 03 mainitut epäorgaaniset jätteet Epäkurantit ja käyttämättömät tuotteet, jos ei mainittu muualla
16 03 05* orgaaniset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita Epäkurantit ja käyttämättömät tuotteet, jos ei mainittu muualla
16 03 06 muut kuin nimikkeessä 16 03 05 mainitut orgaaniset jätteet Epäkurantit ja käyttämättömät tuotteet, jos ei mainittu muualla
16 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
19 02 03 sekoitetut jätteet, jotka koostuvat ainoastaan vaarattomista jätteistä Jätteiden fysikaalis-kemiallisesta käsittelystä
19 02 10 muut kuin nimikkeissä 19 02 08 ja 19 02 09 mainitut palavat jätteet Jätteiden fysikaalis-kemiallisesta käsittelystä
19 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
20 01 99 jätelajit, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
       
65 Lajittelujätteet
03 03 07 keräyspaperin ja -kartongin pulpperoinnissa syntyvät mekaanisesti erotetut jätteet Massan, paperin ja kartongin valmistuksesta
03 03 08 kierrätykseen tarkoitetun paperin ja kartongin lajittelussa syntyvät jätteet Massan, paperin ja kartongin valmistuksesta
19 05 01 yhdyskuntajätteiden ja niihin rinnastettavien jätteiden kompostoimaton osa Jätteiden anaerobisesta käsittelystä
19 05 02 eläin- ja kasvijätteiden kompostoimaton osa Jätteiden anaerobisesta käsittelystä
19 05 03 komposti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia Jätteiden anaerobisesta käsittelystä
19 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
19 08 01 seulontajätteet Jäteveden käsittelystä
19 10 03* metallinöyhtä (fluff) -kevytjae ja pöly, jotka sisältävät vaarallisia aineita Metallia sisältävien jätteiden paloituksesta
19 10 04 muu kuin nimikkeessä 19 10 03 mainittu metallinöyhtä (fluff) -kevytjae ja pöly Metallia sisältävien jätteiden paloituksesta
19 10 05* muut jakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita Metallia sisältävien jätteiden paloituksesta
19 10 06 muut kuin nimikkeessä 19 10 05 mainitut muut jakeet Metallia sisältävien jätteiden paloituksesta
19 12 10 palava jäte (jäteperäiset polttoaineet) Jätteiden mekaanisesta käsittelystä
19 12 11* muut jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet (eri materiaalien seokset mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita Jätteiden mekaanisesta käsittelystä
19 12 12 muut kuin nimikkeessä 19 12 11 mainitut, jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet (eri materiaalien seokset mukaan luettuina) Jätteiden mekaanisesta käsittelystä
       
Lietteet
       
66 Yhdyskuntajätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet
19 06 03 yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste Jätteiden anaerobisesta käsittelystä
19 06 04 yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete Jätteiden anaerobisesta käsittelystä
19 06 05 eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste Jätteiden anaerobisesta käsittelystä
19 06 06 eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete Jätteiden anaerobisesta käsittelystä
19 08 05 asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet Jäteveden käsittelystä
       
67 Muiden jätevesien käsittelyssä syntyvät biohajoavat lietteet
02 02 04 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet Liha- ja kalatuotteiden valmistuksesta
02 03 05 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet Kasviperäisten tuotteiden valmistuksesta
02 04 03 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet Sokerin jalostuksesta
02 05 02 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet Maidonjalostuksesta
02 06 03 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet Leipomo- ja makeisteollisuudesta
02 07 05 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet Juomien valmistuksesta
03 03 11 muut kuin nimikkeessä 03 03 10 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet Massan, paperin ja kartongin valmistuksesta
       
68 Juoma- ja prosessiveden puhdistuksessa syntyvät lietteet
05 01 13 kattiloiden syöttöveden käsittelyssä syntyvät lietteet       Öljyn jalostuksesta
19 09 02 selkeytyksessä syntyvät lietteet Raakaveden valmistuksesta
19 09 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
69 Veden ja öljyn emulsioiden lietteet    
05 01 06* jalostamon ja laitteistojen kunnossapitotoiminnassa syntyvät öljyiset lietteet   Öljynjalostuksesta
13 04 01* sisävesiliikenteessä syntyvät pilssivedet   Kaikki toiminnot
13 04 02* satamien vastaanottolaitteistoihin kerätyt pilssivedet   Kaikki toiminnot
13 04 03* muut vesiliikenteessä syntyvät pilssivedet   Kaikki toiminnot
13 05 01* hiekanerottimien ja öljynerottimien kiinteät jätteet   Kaikki toiminnot
13 05 02* öljynerottimien lietteet   Kaikki toiminnot
13 05 03* keräilyaltaan lietteet   Kaikki toiminnot
13 05 07* öljynerottimien öljyinen vesi   Kaikki toiminnot
13 05 08* hiekanerottimien ja öljynerottimien jäteseokset   Kaikki toiminnot
13 07 01* polttoöljy ja dieselöljy   Kaikki toiminnot
13 07 02* bensiini   Kaikki toiminnot
13 07 03* muut polttoaineet (seokset mukaan luettuina)   Kaikki toiminnot
13 08 01* suolanpoiston lietteet tai emulsiot   Öljyjätteet, joita ei ole mainittu muualla
13 08 02* muut emulsiot   Öljyjätteet, joita ei ole mainittu muualla
13 08 99* jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
16 07 09* jätteet, jotka sisältävät muita vaarallisia aineita   Säiliöiden puhdistuksesta
19 02 07* öljynerotuksessa syntyvät öljyt ja konsentraatit   Jätteiden fysikaalis-kemiallisesta käsitelystä
70 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
03 03 05 keräyspaperin siistauslietteet   Massan, paperin ja kartongin valmistuksesta
04 01 06 erityisesti jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät kromia   Nahka- ja turkisteollisuudesta
04 01 07 erityisesti jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka eivät sisällä kromia   Nahka- ja turkisteollisuudesta
04 02 19* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Tekstiiliteollisuudesta
04 02 20 muut kuin nimikkeessä 04 02 19 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet   Tekstiiliteollisuudesta
05 01 09* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Öljyn jalostuksesta
05 01 10 muut kuin nimikkeessä 05 01 09 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet   Öljyn jalostuksesta
05 01 14 jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet   Öljyn jalostuksesta
05 06 04 jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet   Hiilen pyrolyyttisestä käsittelystä
06 05 02* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Epäorgaanisen kemian prosesseista
06 05 03 muut kuin nimikkeessä 06 05 02 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet   Epäorgaanisen kemian prosesseista
07 01 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Orgaanisten peruskemikaalien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 01 12 muut kuin nimikkeessä 07 01 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet   Orgaanisten peruskemikaalien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 02 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Muovien, kumin ja synteettisen kuitujen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 02 12 muut kuin nimikkeessä 07 02 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet   Muovien, kumin ja synteettisen kuitujen valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 03 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Orgaanisten väriaineiden ja pigmenttien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 03 12 muut kuin nimikkeessä 07 03 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet   Orgaanisten väriaineiden ja pigmenttien valmistuksesta
07 04 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Orgaanisten kasvinsuojeluaineiden, puunsuojakemikaalien ja muiden biosidien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 04 12 muut kuin nimikkeessä 07 04 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet   Orgaanisten kasvinsuojeluaineiden, puunsuojakemikaalien ja muiden biosidien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 05 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Lääkkeiden valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 05 12 muut kuin nimikkeessä 07 05 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet   Lääkkeiden valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 06 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Rasvojen, voiteiden, pesu- ja puhdistusaineiden valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 06 12 muut kuin nimikkeessä 07 06 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet   Rasvojen, voiteiden, pesu- ja puhdistusaineiden valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 07 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Muiden kemikaalien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
07 07 12 muut kuin nimikkeessä 07 07 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet   Muiden kemikaalien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
10 01 20* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Voima- ja polttolaitoksista
10 01 21 muut kuin nimikkeessä 10 01 20 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet   Voima- ja polttolaitoksista
10 01 22* kattiloiden puhdistuksessa syntyvät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Voima- ja polttolaitoksista
10 01 23 muut kuin nimikkeessä 10 01 22 mainitut, kattiloiden puhdistuksessa syntyvät vesipitoiset lietteet   Voima- ja polttolaitoksista
10 01 26 jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet   Voima- ja polttolaitoksista
10 02 12 muut kuin nimikkeessä 10 02 11 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet   Rauta- ja terästeollisuudesta
10 02 15 muut lietteet ja suodatuskakut   Rauta- ja terästeollisuudesta
10 03 28 muut kuin nimikkeessä 10 03 27 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet   Alumiinin pyrometallurgiasta
10 04 10 muut kuin nimikkeessä 10 04 09 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet   Lyijyn pyrometallurgiasta
10 05 09 muut kuin nimikkeessä 10 05 08 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet   Sinkin pyrometallurgiasta
10 06 10 muut kuin nimikkeessä 10 06 09 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet   Kuparin pyrometallurgiasta
10 07 08 muut kuin nimikkeessä 10 07 07 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet   Hopean, kullan ja platinan pyrometallurgiasta
10 08 20 muut kuin nimikkeessä 10 08 19 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet   Muiden ei-rautametallien pyrometallurgiasta
10 11 19* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Lasin ja lasituotteiden valmistuksesta
10 11 20 muut kuin nimikkeessä 10 11 19 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät kiinteät jätteet   Lasin ja lasituotteiden valmistuksesta
10 12 13 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvä liete   Keraamisten tuotteiden, tiilien ja lattojen valmistuksesta
11 01 09* lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Metallien ja muiden materiaalien kemiallisesta pintakäsittelystä
11 01 10 muut kuin nimikkeessä 11 01 09 mainitut lietteet ja suodatuskakut   Metallien ja muiden materiaalien kemiallisesta pintakäsittelystä
11 02 07* muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Ei-rautametallien hydrometallurgisista prosesseista
11 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Ei-rautametallien hydrometallurgisista prosesseista
12 01 14* työstölietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Metallien ja muovien muovauksesta ja mekaanisesta pintakäsittelystä
12 01 15 muut kuin nimikkeessä 12 01 14 mainitut työstölietteet   Metallien ja muovien muovauksesta ja mekaanisesta pintakäsittelystä
16 10 01* vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Muualla määrittelemättömät
16 10 02 muut kuin nimikkeessä 16 10 01 mainitut vesipitoiset nestemäiset jätteet   Muualla määrittelemättömät
16 10 03* vesipitoiset konsentraatit, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Muualla määrittelemättömät
16 10 04 muut kuin nimikkeessä 16 10 03 mainitut vesipitoiset konsentraatit   Muualla määrittelemättömät
19 02 05* fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Jätteiden fysikaalis-kemiallisesta käsittelystä
19 02 06 muut kuin nimikkeessä 19 02 05 mainitut fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä syntyvät lietteet   Jätteiden fysikaalis-kemiallisesta käsittelystä
19 04 04 lasitettujen jätteiden karkaisussa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet   Jätteiden stabiloinnista
19 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
19 07 02* kaatopaikan suotovedet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Jätehuollosta
19 07 03 muut kuin nimikkeessä 19 07 02 mainitut kaatopaikan suotovedet   Jätehuollosta
19 08 11* teollisuuden jätevesien biologisessa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Jätevesien käsittelystä
19 08 12 muut kuin nimikkeessä 19 08 11 mainitut teollisuuden jätevesien biologisessa käsittelyssä syntyvät lietteet   Jätevesien käsittelystä
19 08 13* teollisuuden jätevesien muussa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Jätevesien käsittelystä
19 08 14 muut kuin nimikkeessä 19 08 13 mainitut teollisuuden jätevesien muussa käsittelyssä syntyvät lietteet   Jätevesien käsittelystä
19 08 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
19 11 05* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Öljyn regeneroinnista
19 11 06 muut kuin nimikkeessä 19 11 05 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet   Öljyn regeneroinnista
19 13 03* maaperän kunnostamisessa syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Maaperän ja pohjaveden kunnostamisesta
19 13 04 muut kuin nimikkeessä 19 13 03 mainitut, maaperän kunnostamisessa syntyvät lietteet   Maaperän ja pohjaveden kunnostamisesta
19 13 05* pohjaveden kunnostamisessa syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Maaperän ja pohjaveden kunnostamisesta
19 13 06 muut kuin nimikkeessä 19 13 05 mainitut, pohjaveden kunnostamisessa syntyvät lietteet   Maaperän ja pohjaveden kunnostamisesta
19 13 07* pohjaveden kunnostamisessa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja vesipitoiset konsentraatit, jotka sisältävät vaarallisia aineita   Maaperän ja pohjaveden kunnostamisesta
19 13 08 muut kuin nimikkeessä 19 13 07 mainitut, pohjaveden kunnostamisessa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja vesipitoiset konsentraatit   Maaperän ja pohjaveden kunnostamisesta
71 Hiilivetyjä sisältävät lietteet  
01 05 05* porausjätteitä sisältävä öljy   Kaivostoiminnasta
05 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
05 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla   Tämän luokan käyttöä vältettävä!
10 02 11* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet   Rauta- ja terästeollisuudesta
10 03 27* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet Alumiinin pyrometallurgiasta
10 04 09* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet Lyijyn pyrometallurgiasta
10 05 08* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet Sinkin pyrometallurgiasta
10 06 09* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet Kuparin pyrometallurgiasta
10 07 07* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet Hopean, kullan ja platinan pyrometallurgiasta
10 08 19* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet Muiden ei-rautametallien pyrometallurgiasta
12 03 01* vesipitoiset pesunesteet Rasvanpoistosta vedellä tai höyryllä
12 03 02* höyryllä tapahtuvassa rasvanpoistossa syntyvät jätteet Rasvanpoistosta vedellä tai höyryllä
16 07 08* öljyä sisältävät jätteet Muualla määrittelemättömät
19 08 10* muut kuin nimikkeessä 19 08 09 mainitut, öljyn erotuksessa syntyvät rasvan ja öljyn seokset Öljyn regeneroinnista
19 11 03* vesipitoiset nestemäiset jätteet Jäteveden käsittelystä
19 11 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
72 Saastuneet ruoppausmassat
17 05 05* ruoppausmassat, jotka sisältävät vaarallisia aineita (puhtaat ruoppausmassat 17 05 06) Rakentamisesta ja purkamisesta
73 Puhtaat ruoppausmassat
17 05 06 muut kuin nimikkeessä 17 05 05 mainitut ruoppausmassat Rakentamisesta ja purkamisesta
       
74 Sakokaivolietteet
20 03 04 sakokaivolietteet Yhdyskuntaperäiset
20 03 06 viemäreiden puhdistuksessa syntyvät jätteet Yhdyskuntaperäiset
       
Mineraalijätteet
       
75 Betoni-, tiili- ja kipsijäte
10 12 08 keramiikka-, tiili-, laatta- ja rakennustuotejäte (poltettu) Keraamisten tuotteiden, tiilien ja lattojen valmistuksesta
10 12 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
10 13 14 betonijäte ja betoniliete Sementin, kalkin ja laastin sekä näistä valmistettujen tuotteiden valmistuksesta
10 13 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
17 01 01 betoni Rakentamisesta ja purkamisesta
17 01 02 tiilet Rakentamisesta ja purkamisesta
17 01 03 laatat ja keramiikka Rakentamisesta ja purkamisesta
17 01 06* betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset tai lajitellut jakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita Rakentamisesta ja purkamisesta
17 01 07 muut kuin nimikkeessä 17 01 06 mainitut betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset Rakentamisesta ja purkamisesta
17 08 01* kipsipohjaiset rakennusaineet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia Rakentamisesta ja purkamisesta
17 08 02 muut kuin nimikkeessä 17 08 01 mainitut kipsipohjaiset rakennusaineet Rakentamisesta ja purkamisesta
       
76 Teiden päällystyksessä syntyvät hiilivetyjä sisältävät jätteet
17 03 01* kivihiilitervaa sisältävät bitumiseokset Rakentamisesta ja purkamisesta
17 03 02 muut kuin nimikkeessä 17 03 01 mainitut bitumiseokset Rakentamisesta ja purkamisesta
17 03 03* kivihiiliterva ja -tervatuotteet Rakentamisesta ja purkamisesta
       
77 Sekalaiset rakennusjätteet
17 02 04* lasi, muovi ja puu, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai ovat niiden saastuttamia Rakentamisesta ja purkamisesta
17 06 03* muut eristysaineet, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä Rakentamisesta ja purkamisesta
17 06 04 muut kuin nimikkeissä 17 06 01 ja 17 06 03 mainitut eristysaineet Rakentamisesta ja purkamisesta
17 09 01* rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät elohopeaa Rakentamisesta ja purkamisesta
17 09 03* muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet (sekalaiset jätteet mukaan luettuna), jotka sisältävät vaarallisia aineita Rakentamisesta ja purkamisesta
17 09 04 muut kuin nimikkeissä 17 09 01, 17 09 02 ja 17 09 03 mainitut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät sekalaiset jätteet Rakentamisesta ja purkamisesta
       
78 Asbestijäte
06 07 01* jätteet, jotka sisältävät elektrolyysissä käytettyä asbestia Halogeenien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
06 13 04* asbestin käsittelyssä syntyvät jätteet Epäorgaanisista kemian prosesseista
10 13 09* asbestisementin valmistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät asbestia Sementin, kalkin ja laastin sekä näistä valmistettujen tuotteiden valmistuksesta
15 01 11* metallipakkaukset, joiden rakenneaine sisältää vaarallista kiinteää huokoista ainetta (esim. asbestia), tyhjät ainepakkaukset ja -säiliöt mukaan luettuina Kaikki toiminnat
16 01 11* asbestia sisältävät jarrupalat Ajoneuvojen huollosta ja purkamisesta
16 02 12* Asbestia vapaana sisältävät käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet Sähkö- ja elektroniikkalaitteista
17 06 01* asbestia sisältävät eristysaineet Rakentamisesta ja purkamisesta
17 06 05* asbestia sisältävät rakennusaineet Rakentamisesta ja purkamisesta
       
79 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
01 01 01 metallimineraalien louhinnassa syntyvät jätteet Mineraalien louhinnasta
01 01 02 muiden mineraalien louhinnassa syntyvät jätteet Mineraalien louhinnasta
01 03 04* sulfidimalmin käsittelyssä syntyvät happoa muodostavat rikastushiekat Metallimineraalien fysikaalisesta ja kemialisesta käsittelystä
01 03 05* muut rikastushiekat, jotka sisältävät vaarallisia aineita Metallimineraalien fysikaalisesta ja kemialisesta käsittelystä
01 03 06 muut kuin nimikkeissä 01 03 04 ja 01 03 05 mainitut rikastushiekat Metallimineraalien fysikaalisesta ja kemialisesta käsittelystä
01 03 07* muut metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita Metallimineraalien fysikaalisesta ja kemialisesta käsittelystä
01 03 08 muut kuin nimikkeessä 01 03 07 mainitut pölymäiset ja jauhemaiset jätteet Metallimineraalien fysikaalisesta ja kemialisesta käsittelystä
01 03 09 muu kuin nimikkeessä 01 03 07 mainittu alumiinioksidin valmistuksessa syntyvä punalieju Metallimineraalien fysikaalisesta ja kemialisesta käsittelystä
01 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
01 04 07* muiden mineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita Muiden kuin metallimineraalien fysikaalisesta ja kemialisesta käsittelystä
01 04 08 muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut sorajätteet ja kivimurske Muiden kuin metallimineraalien fysikaalisesta ja kemialisesta käsittelystä
01 04 09 hiekka- ja savijätteet Muiden kuin metallimineraalien fysikaalisesta ja kemialisesta käsittelystä
01 04 10 muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut pölymäiset ja jauhemaiset jätteet Muiden kuin metallimineraalien fysikaalisesta ja kemialisesta käsittelystä
01 04 11 muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut potaskan ja vuorisuolan jalostusjätteet Muiden kuin metallimineraalien fysikaalisesta ja kemialisesta käsittelystä
01 04 12 muut kuin nimikkeissä 01 04 07 ja 01 04 11 mainitut mineraalien pesussa ja puhdistuksessa syntyvät rikastushiekat ja jätteet Muiden kuin metallimineraalien fysikaalisesta ja kemialisesta käsittelystä
01 04 13 muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut kivien veistämisessä ja sahauksessa syntyvät jätteet Muiden kuin metallimineraalien fysikaalisesta ja kemialisesta käsittelystä
01 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
01 05 04 makean veden porauksessa syntyvät lietteet ja jätteet Kaivostoiminnasta
01 05 06* porauslietteet ja muut porausjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita Kaivostoiminnasta
01 05 07 muut kuin nimikkeissä 01 05 05 ja 01 05 06 mainitut baryyttia sisältävät porauslietteet ja -jätteet Kaivostoiminnasta
01 05 08 muut kuin nimikkeissä 01 05 05 ja 01 05 06 mainitut klorideja sisältävät porauslietteet ja -jätteet Kaivostoiminnasta
01 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
02 04 01 sokerijuurikkaiden pesussa ja puhdistuksessa syntyvä maa-aines Sokerin jalostuksesta
08 02 02 keraamisia materiaaleja sisältävät vesipitoiset lietteet Muiden pinnoitteiden (ei maalien ja lakkojen) valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
10 11 09* polttamattomat raaka-aineseosjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita Lasin ja lasituotteiden valmistuksesta
10 11 10 muut kuin nimikkeessä 10 11 09 mainitut polttamattomat raaka-aineseosjätteet Lasin ja lasituotteiden valmistuksesta
10 12 01 polttamattomat raaka-aineseosjätteet Keraamisten tuotteiden, tiilien ja lattojen valmistuksesta
10 13 01 polttamattomat raaka-aineseosjätteet Sementin, kalkin ja laastin sekä näistä valmistettujen tuotteiden valmistuksesta
17 05 04 muut kuin nimikkeessä 17 05 03 mainitut maa- ja kiviainekset Rakentamisesta ja purkamisesta
17 05 08 muut kuin nimikkeessä 07 05 07 mainitut ratapenkereiden sorapäällysteet Rakentamisesta ja purkamisesta
19 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
19 08 02 hiekanerotuksessa syntyvät jätteet Jäteveden käsittelystä
19 09 01 ensisuodatuksessa, siivilöinnissä ja välppäyksessä syntyvät kiinteät jätteet Raakaveden valmistuksesta
19 12 09 mineraalit (kuten hiekka ja kiviainekset) Jätteiden mekaanisesta käsittelystä
19 13 01* maaperän kunnostamisessa syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita Maaperän ja pohjaveden kunnostuksesta
19 13 02 muut kuin nimikkeessä 19 13 01 mainitut, maaperän kunnostamisessa syntyvät kiinteät jätteet Maaperän ja pohjaveden kunnostuksesta
20 02 02 maa- ja kiviainekset Yhdyskuntaperäiset
20 02 03 muut biohajoamattomat jätteet Yhdyskuntaperäiset
       
80 Savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
10 01 05 savukaasujen rikinpoistossa syntyvät kiinteät kalsiumpohjaiset reaktiojätteet Voima- ja polttolaitoksista
10 01 07 savukaasujen rikinpoistossa syntyvät lietemäiset kalsiumpohjaiset reaktiojätteet Voima- ja polttolaitoksista
10 01 18* kaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita Voima- ja polttolaitoksista
10 01 19 muut kuin nimikkeissä 10 01 05, 10 01 07 ja 10 01 18 mainitut, kaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet Voima- ja polttolaitoksista
10 02 07* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita Rauta- ja terästeollisuudesta
10 02 08 muut kuin nimikkeessä 10 02 07 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet Rauta- ja terästeollisuudesta
10 02 13* kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita Rauta- ja terästeollisuudesta
10 02 14 muut kuin nimikkeessä 10 02 13 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut Rauta- ja terästeollisuudesta
10 03 19* savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita Alumiinin pyrometallurgiasta
10 03 20 muut kuin nimikkeessä 10 03 19 mainitut savukaasujen suodatuspölyt Alumiinin pyrometallurgiasta
10 03 23* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita Alumiinin pyrometallurgiasta
10 03 24 muut kuin nimikkeessä 10 03 23 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet Alumiinin pyrometallurgiasta
10 03 25* kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita Alumiinin pyrometallurgiasta
10 03 26 muut kuin nimikkeessä 10 03 25 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut Alumiinin pyrometallurgiasta
10 04 04* savukaasujen suodatuspölyt Lyijyn pyrometallurgiasta
10 04 06* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet Lyijyn pyrometallurgiasta
10 04 07* kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut Lyijyn pyrometallurgiasta
10 05 03* savukaasujen suodatuspölyt Sinkin pyrometallurgiasta
10 05 05* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet Sinkin pyrometallurgiasta
10 05 06* kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut Sinkin pyrometallurgiasta
10 06 03* savukaasujen suodatuspölyt Kuparin pyrometallurgiasta
10 06 06* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet Kuparin pyrometallurgiasta
10 06 07* kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut Kuparin pyrometallurgiasta
10 07 03 kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet Hopean, kullan ja platinan pyrometallurgiasta
10 07 05 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut Hopean, kullan ja platinan pyrometallurgiasta
10 08 15* savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita Muiden ei-rautametallien pyrometallurgiasta
10 08 16 muut kuin nimikkeessä 10 08 15 mainitut savukaasujen suodatuspölyt Muiden ei-rautametallien pyrometallurgiasta
10 08 17* savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita Muiden ei-rautametallien pyrometallurgiasta
10 08 18 muut kuin nimikkeessä 10 08 17 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut Muiden ei-rautametallien pyrometallurgiasta
10 09 09* savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita Rautametallien valusta
10 09 10 muut kuin nimikkeessä 10 09 09 mainitut savukaasujen suodatuspölyt Rautametallien valusta
10 10 09* savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita Ei-rautametallien valusta
10 10 10 muut kuin nimikkeessä 10 10 09 mainitut savukaasujen suodatuspölyt Ei-rautametallien valusta
10 11 15* savukaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita Lasin ja lasituotteiden valmistuksesta
10 11 16 muut kuin nimikkeessä 10 11 15 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet Lasin ja lasituotteiden valmistuksesta
10 11 17* savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita Lasin ja lasituotteiden valmistuksesta
10 11 18 muut kuin nimikkeessä 10 11 17 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut Lasin ja lasituotteiden valmistuksesta
10 12 05 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut Keraamisten tuotteiden, tiilien ja lattojen valmistuksesta
10 12 09* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita Keraamisten tuotteiden, tiilien ja lattojen valmistuksesta
10 12 10 muut kuin nimikkeessä 10 12 09 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet Keraamisten tuotteiden, tiilien ja lattojen valmistuksesta
10 13 07 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut Sementin, kalkin ja laastin sekä näistä valmistettujen tuotteiden valmistuksesta
10 13 12* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita Sementin, kalkin ja laastin sekä näistä valmistettujen tuotteiden valmistuksesta
10 13 13 muut kuin nimikkeessä 10 13 12 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet Sementin, kalkin ja laastin sekä näistä valmistettujen tuotteiden valmistuksesta
10 14 01* kaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät elohopeaa Krematorioista
11 05 03* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet Kuumaupotuksesta
19 01 05* savukaasujen käsittelystä syntyvät suodatuskakut Jätteiden poltosta
19 01 06* kaasujen käsittelyssä syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja muut vesipitoiset nestemäiset jätteet Jätteiden poltosta
19 01 07* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet Jätteiden poltosta
19 04 02* lentotuhkat ja muut savukaasujen käsittelyssä syntyvät jätteet Jätteiden stabiloinnista
19 11 07* savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet Öljyn regeneroinnista
       
81 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
06 09 02 fosforia sisältävä kuona Fosforikemikaalien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
10 01 01 pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka (lukuun ottamatta nimikkeessä 10 01 04 mainittua kattilatuhkaa) Voima- ja polttolaitoksista
10 01 02 hiilen poltossa syntyvä lentotuhka Voima- ja polttolaitoksista
10 01 03 turpeen ja (käsittelemättömän) puun poltossa syntyvä lentotuhka Voima- ja polttolaitoksista
10 01 04* öljyn poltossa syntyvä lentotuhka ja kattilatuhka Voima- ja polttolaitoksista
10 01 13* polttoaineena käytetyistä emulsifioiduista hiilivedyistä syntyvä lentotuhka Voima- ja polttolaitoksista
10 01 14* rinnakkaispoltossa syntyvä pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka, jotka sisältävät vaarallisia aineita Voima- ja polttolaitoksista
10 01 15 muu kuin nimikkeessä 10 01 14 mainittu rinnakkaispoltossa syntyvä pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka Voima- ja polttolaitoksista
10 01 16* rinnakkaispoltossa syntyvä lentotuhka, joka sisältää vaarallisia aineita Voima- ja polttolaitoksista
10 01 17 muu kuin nimikkeessä 10 01 16 mainittu rinnakkaispoltossa syntyvä lentotuhka Voima- ja polttolaitoksista
10 01 24 leijupetihiekka Voima- ja polttolaitoksista
10 02 01 kuonan käsittelyssä syntyvät jätteet Rauta- ja terästeollisuudesta
10 02 02 käsittelemättömät kuonat Rauta- ja terästeollisuudesta
10 03 04* primäärituotannossa syntyvät kuonat Alumiinin pyrometallurgiasta
10 03 09* sekundäärituotannon mustakuonat Alumiinin pyrometallurgiasta
10 03 15* skimmausjätteet, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät vaarallisia määriä syttyviä kaasuja Alumiinin pyrometallurgiasta
10 03 16 muut kuin nimikkeessä 10 03 15 mainitut skimmausjätteet Alumiinin pyrometallurgiasta
10 03 21* muut hienojakeet ja pölyt (kuulamyllypöly mukaan luettuna), jotka sisältävät vaarallisia aineita Alumiinin pyrometallurgiasta
10 03 22 muut kuin nimikkeessä 10 03 21 mainitut hienojakeet ja pölyt (kuulamyllypöly mukaan luettuna) Alumiinin pyrometallurgiasta
10 03 29* suolakuonien ja mustakuonien käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita Alumiinin pyrometallurgiasta
10 03 30 muut kuin nimikkeessä 10 03 29 mainitut suolakuonien ja mustakuonien käsittelyssä syntyvät jätteet Alumiinin pyrometallurgiasta
10 04 01* primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat Lyijyn pyrometallurgiasta
10 04 02* primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet Lyijyn pyrometallurgiasta
10 04 05* muut hienojakeet ja pölyt Lyijyn pyrometallurgiasta
10 05 01 primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat Sinkin pyrometallurgiasta
10 05 04 muut hienojakeet ja pölyt Sinkin pyrometallurgiasta
10 05 10* kuonat ja skimmausjätteet, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät vaarallisia määriä syttyviä kaasuja Sinkin pyrometallurgiasta
10 05 11 muut kuin nimikkeessä 10 05 10 mainitut kuonat ja skimmausjätteet Sinkin pyrometallurgiasta
10 06 01 primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat Kuparin pyrometallurgiasta
10 06 02 primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet Kuparin pyrometallurgiasta
10 06 04 muut hienojakeet ja pölyt Kuparin pyrometallurgiasta
10 07 01 primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat Hopean, kullan ja platinan pyrometallurgiasta
10 07 02 primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet Hopean, kullan ja platinan pyrometallurgiasta
10 07 04 muut hienojakeet ja pölyt Hopean, kullan ja platinan pyrometallurgiasta
10 08 04 hienojakeet ja pölyt Muiden ei-rautametallien pyrometallurgiasta
10 08 08* primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvä suolakuona Muiden ei-rautametallien pyrometallurgiasta
10 08 09 muut kuonat Muiden ei-rautametallien pyrometallurgiasta
10 08 10* kuonat ja skimmausjätteet, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät vaarallisia määriä syttyviä kaasuja Muiden ei-rautametallien pyrometallurgiasta
10 08 11 muut kuin nimikkeessä 10 08 10 mainitut kuonat ja skimmausjätteet Muiden ei-rautametallien pyrometallurgiasta
10 09 03 valimouunien kuona Rautametallien valusta
10 09 11* muut hienojakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita Rautametallien valusta
10 09 12 muut kuin nimikkeessä 10 09 11 mainitut hienojakeet Rautametallien valusta
10 10 03 valimouunien kuona Ei-rautametallien valusta
10 10 11* muut hienojakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita Ei-rautametallien valusta
10 10 12 muut kuin nimikkeessä 10 10 11 mainitut hienojakeet Ei-rautametallien valusta
10 12 03 hienojakeet ja pölyt Keraamisten tuotteiden, tiilien ja lattojen valmistuksesta
11 05 02 sinkkituhka Kuumaupotuksesta
12 01 13 hitsausjätteet Metallien ja muovien muovauksesta ja mekaanisesta pintakäsittelystä
19 01 11* pohjatuhka ja kuona, jotka sisältävät vaarallisia aineita Jätteiden poltosta
19 01 12 muut kuin nimikkeessä 19 01 11 mainitut pohjatuhka ja kuona Jätteiden poltosta
19 01 13* lentotuhka, joka sisältää vaarallisia aineita Jätteiden poltosta
19 01 14 muu kuin nimikkeessä 19 01 13 mainittu lentotuhka Jätteiden poltosta
19 01 15* kattilatuhka, joka sisältää vaarallisia aineita Jätteiden poltosta
19 01 16 muu kuin nimikkeessä 19 01 15 mainittu kattilatuhka Jätteiden poltosta
19 01 17* pyrolyysijätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita Jätteiden poltosta
19 01 18 muut kuin nimikkeessä 19 01 17 mainitut pyrolyysijätteet Jätteiden poltosta
19 01 19 leijupetihiekka Jätteiden poltosta
       
82 Keinotekoisten mineraalien jätteet
02 04 02 kalsiumkarbonaatti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia Sokerin jalostuksesta
06 09 03* kalsiumpohjaiset reaktiojätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai ovat niiden saastuttamia Fosforikemikaalien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
06 09 04 muut kuin nimikkeessä 06 09 03 mainitut kalsiumpohjaiset reaktiojätteet Fosforikemikaalien valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
06 11 01 titaanidioksidin valmistuksessa syntyvät kalsiumpohjaiset reaktiojätteet Epäorgaanisten pigmenttien ja opasiteettia lisäävien aineiden valmistuksesta
08 02 03 keraamisia materiaaleja sisältävät vesisuspensiot Muiden pinnoitteiden (ei maalien ja lakkojen) valmistuksesta, sekoituksesta, jakelusta ja käytöstä
10 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Rauta- ja terästeollisuudesta
10 03 05 alumiinioksidijätteet Alumiinin pyrometallurgiasta
10 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
10 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
10 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
10 09 14 muut kuin nimikkeessä 10 09 13 mainitut sideainejätteet Rautametallien valusta
10 11 03 lasipohjaisten kuitumateriaalien jätteet Lasin ja lasituotteiden valmistuksesta
10 11 05 hienojakeet ja pölyt Lasin ja lasituotteiden valmistuksesta
10 11 13* lasinkiillotuksessa ja -hionnassa syntyvä liete, joka sisältää vaarallisia aineita Lasin ja lasituotteiden valmistuksesta
10 11 14 muu kuin nimikkeessä 10 11 13 mainittu lasinkiillotuksessa ja -hionnassa syntyvä liete Lasin ja lasituotteiden valmistuksesta
10 11 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
10 12 11* lasituksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät raskasmetalleja Keraamisten tuotteiden, tiilien ja lattojen valmistuksesta
10 12 12 muut kuin nimikkeessä 10 12 11 mainitut lasituksessa syntyvät jätteet Keraamisten tuotteiden, tiilien ja lattojen valmistuksesta
10 13 04 kalkin kalsinointi- ja hydratointijätteet Sementin, kalkin ja laastin sekä näistä valmistettujen tuotteiden valmistuksesta
10 13 06 hienojakeet ja pölyt (lukuun ottamatta nimikkeitä 10 13 12 ja 10 13 13) Sementin, kalkin ja laastin sekä näistä valmistettujen tuotteiden valmistuksesta
10 13 10 muut kuin nimikkeessä 10 13 09 mainitut asbestisementin valmistuksessa syntyvät jätteet Sementin, kalkin ja laastin sekä näistä valmistettujen tuotteiden valmistuksesta
10 13 11 muut kuin nimikkeissä 10 13 09 ja 10 13 10 mainitut sementtipohjaisten komposiitti-materiaalien valmistuksessa syntyvät jätteet Sementin, kalkin ja laastin sekä näistä valmistettujen tuotteiden valmistuksesta
11 02 02* sinkin hydrometallurgiassa syntyvät lietteet (jarosiitti ja götiitti mukaan luettuina) Ei-rautametallien hydrometallurgisista prosesseista
12 01 16* suihkupuhdistusjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita Metallien ja muovien muovauksesta ja mekaanisesta pintakäsittelystä
12 01 17 muut kuin nimikkeessä 12 01 16 mainitut suihkupuhdistusjätteet Metallien ja muovien muovauksesta ja mekaanisesta pintakäsittelystä
12 01 20* käytetyt hiomakappaleet ja -aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita Metallien ja muovien muovauksesta ja mekaanisesta pintakäsittelystä
12 01 21 muut kuin nimikkeessä 12 01 20 mainitut käytetyt hiomakappaleet ja -aineet Metallien ja muovien muovauksesta ja mekaanisesta pintakäsittelystä
       
83 Tulenkestävien aineiden jätteet
10 09 05* käyttämättömät valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita Rautametallien valusta
10 09 06 muut kuin nimikkeessä 10 09 05 mainitut käyttämättömät valukeernat ja valumuotit Rautametallien valusta
10 09 07* käytetyt valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita Rautametallien valusta
10 09 08 muut kuin nimikkeessä 10 09 07 mainitut käytetyt valukeernat ja valumuotit Rautametallien valusta
10 09 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla Tämän luokan käyttöä vältettävä!
10 10 05* käyttämättömät valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita Ei-rautametallien valusta
10 10 06 muut kuin nimikkeessä 10 10 05 mainitut käyttämättömät valukeernat ja valumuotit Ei-rautametallien valusta
10 10 07* käytetyt valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita Ei-rautametallien valusta
10 10 08 muut kuin nimikkeessä 10 10 07 mainitut käytetyt valukeernat ja valumuotit Ei-rautametallien valusta
16 11 01* metallurgisissa prosesseissa syntyvät hiilipohjaiset vuoraukset ja tulenkestävät aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita Muualla määrittelemättömät
16 11 02 muut kuin nimikkeessä 16 11 01 mainitut, metallurgisissa prosesseissa syntyvät hiilipohjaiset vuoraukset ja tulenkestävät aineet Muualla määrittelemättömät
16 11 03* muut metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita Muualla määrittelemättömät
16 11 04 muut kuin nimikkeessä 16 11 03 mainitut, metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet Muualla määrittelemättömät
16 11 05* muissa kuin metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita Muualla määrittelemättömät
16 11 06 muut kuin nimikkeessä 16 11 05 mainitut, muissa kuin metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet Muualla määrittelemättömät
       
84 Saastuneet maa-ainekset ja kivimurska
05 01 05* öljyvahingot Öljynjalostuksesta
17 05 03* maa- ja kiviainekset, jotka sisältävät vaarallisia aineita (muut 17 05 04) Rakentamisesta ja purkamisesta
17 05 07* ratapenkereiden sorapäällysteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita (muut 17 05 08) Rakentamisesta ja purkamisesta
85 Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät PCB:tä
17 09 02* rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät PCB:tä (kuten PCB:tä sisältävät tiivistysmassat, PCB:tä sisältävät hartsipohjaiset lattiapäällysteet, PCB:tä sisältävät umpiolasit ja PCB:tä sisältävät muuntajat) Rakentamisesta ja purkamisesta
86 Saastuneet ruoppausmassat
17 05 05* ruoppausmassat, jotka sisältävät vaarallisia aineita (puhtaat ruoppausmassat 17 05 06) Rakentamisesta ja purkamisesta
       
Kiinteytetyt, stabiloidut tai lasitetut jätteet
       
87 Kiinteytetyt tai stabiloidut jätteet
19 03 04* vaarallisiksi määritellyt jätteet, jotka on osittain stabiloitu Jätteiden stabiloinnista
19 03 05 muut kuin nimikkeessä 19 03 04 mainitut stabiloidut jätteet Jätteiden stabiloinnista
19 03 06* vaarallisiksi määritellyt jätteet, jotka on kiinteytetty Jätteiden stabiloinnista
19 03 07 muut kuin nimikkeessä 19 03 06 mainitut kiinteytetyt jätteet Jätteiden stabiloinnista
   
88 Lasitetut jätteet
19 04 01 lasitetut jätteet Jätteiden stabiloinnista
Pakkausjätteet sekä painepakkauksissa tai -säiliöissä olevat kaasut ja käytöstä poistetut kemikaalit
89 Pakkausjätteet
15 01 01 Paperi- ja kartonkipakkaukset Kaikki toiminnot
15 01 02 Muovipakkaukset Kaikki toiminnot
15 01 03 Puupakkaukset Kaikki toiminnot
15 01 04 Metallipakkaukset Kaikki toiminnot
15 01 05 Komposiittipakkaukset Kaikki toiminnot
15 01 06 Sekalaiset pakkaukset Kaikki toiminnot
15 01 07 Lasipakkaukset Kaikki toiminnot
15 01 09 Tekstiilipakkaukset Kaikki toiminnot
15 01 10* Pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia Kaikki toiminnot
15 01 11* Metallipakkaukset, joiden rakenneaine sisältää vaarallista kiinteää huokoista ainetta (esim. asbestia) , tyhjät painepakkaukset ja -säiliöt mukaan luettuina Kaikki toiminnot
90 Painepakkauksissa tai -säiliöissä olevat kaasut ja käytöstä poistetut kemikaalit
16 05 04* Painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita Kaikki toiminnot
16 05 05 Muut kuin nimikkeessä 16 05 04 mainitut painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut Kaikki toiminnot
16 05 06* Laboratoriokemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä, laboratoriokemikaalien seokset mukaan luettuina Kaikki toiminnot, painepakkauksissa tai -säiliöissä
16 05 07* Käytöstä poistetut epäorgaaniset kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä Kaikki toiminnot, painepakkauksissa tai -säiliöissä
16 05 08* Käytöstä poistetut orgaaniset kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä Kaikki toiminnot, painepakkauksissa tai -säiliöissä
16 05 09 Muut kuin nimikkeissä 16 05 06, 16 05 07 ja 16 05 08 mainitut käytöstä poistetut kemikaalit Kaikki toiminnot, painepakkauksissa tai -säiliöissä

Päivitetty 1.2.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jate/jate_2005-01-19_luo_002.html