Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 31.3.2014

Julkisyhteisöjen alijäämä pieneni 0,6 miljardia euroa loka-joulukuussa

Julkisyhteisöjen sulautetut kokonaistulot kasvoivat vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä 1,2 miljardia euroa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Sulautetut kokonaismenot kasvoivat 0,5 miljardia euroa. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) pieneni 0,6 miljardia euroa edellisvuodesta. Kokonaistulot kasvoivat 1,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kokonaismenot kasvoivat 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) oli 4,2 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoista.

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen käytetään kausitasoittamattomia lukuja. Valtion kokonaistulot olivat neljännellä neljänneksellä 11,7 miljardia euroa ja kokonaismenot 14,6 miljardia euroa. Valtion kokonaistulot kasvoivat 5,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Vastaavasti kokonaismenot pienenivät eli 0,3%. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava valtion alijäämä (nettoluotonotto) pieneni 0,6 miljardia euroa. Valtion alijäämä oli 2,9 miljardia euroa..

Paikallishallinnon kokonaistulot olivat neljännellä neljänneksellä 10,7 miljardia euroa. Ne kasvoivat 0,8 miljardia euroa eli 7,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Eniten tuloista kasvoivat saadut tulo-, varallisuus- ja muut välittömät verot, jotka kasvoivat 0,7 miljardia eli 20,2 prosenttia edellisen vuoden viimeisestä neljänneksestä. Paikallishallinnon kokonaismenot olivat neljännellä neljänneksellä 12,6 miljardia euroa. Ne kasvoivat 0,4 miljardilla eurolla eli 3,3 prosenttia. Eniten menoista kasvoivat kiinteän pääoman bruttomuodostus ja palkansaajakorvaukset. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava paikallishallinnon alijäämä (nettoluotonotto) pieneni 0,4 miljardia euroa ollen -1,9 miljardia euroa.

Sosiaaliturvarahastot koostuvat työeläkelaitoksista ja muista sosiaaliturvarahastoista. Työeläkelaitosten kokonaistulot olivat neljännellä neljänneksellä 6,3 miljardia euroa ja kokonaismenot 5,6 miljardia euroa. Kokonaistulot kasvoivat edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä 0,2 miljardia euroa eli 2,6 % ja kokonaismenot 0,3 miljardia euroa eli 6,2 %. Tuloista eniten kasvoivat saadut sosiaaliturvamaksut ja menoista maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava työeläkelaitosten ylijäämä (nettoluotonanto) pieneni 0,2 miljardia euroa ollen 0,7 miljardia euroa.

Muiden sosiaaliturvarahastojen tulot olivat neljännellä neljänneksellä 4,4 miljardia euroa. Tulojen muutos vuodentakaisesta neljänneksestä oli 1,5 prosenttia. Tulojen kasvu johtui saatujen sosiaaliturvamaksujen kasvusta. Muiden sosiaaliturvarahastojen menot olivat 4,5 miljardia euroa ja niiden kasvu vuodentakaisesta neljänneksestä oli 5,6 prosenttia. Menoista eniten kasvoivat maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava sosiaaliturvarahastojen alijäämä (nettoluotonotto) oli 164 miljoonaa euroa.

Muutokset edellisestä neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edellisestä neljänneksestä käytetään kausitasoitettuja lukuja. Valtion kokonaistulot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 0,5 prosenttia. Vastaavasti valtion kokonaismenot pienenivät 1,7 prosenttia.

Paikallishallinnon kokonaistulot kasvoivat yhden prosentin edellisestä neljänneksestä. Paikallishallinnon kokonaismenot kasvoivat 1,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Työeläkelaitosten kokonaistulot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 0,9 prosenttia ja kokonaismenot kasvoivat 1,5 prosenttia. Muiden sosiaaliturvarahastojen kokonaistulot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 0,6 prosenttia ja menot 2,0 prosenttia..

Kahden viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat kansantalouden tilinpidon vuositietojen tarkentuessa. Kausitasoitetut aikasarjat ja trendiaikasarjat on laskettu Tramo/Seats -menetelmällä. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta. Lisätietoja kausitasoitusmenetelmästä: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html . Vuositilinpidon aikasarjojen tarkentuessa tarkentuvat myös tämän tilaston aikasarjat. Tiedot perustuvat 19.03.2014 mennessä käytettävissä olleisiin tietolähteisiin. Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran 11.7.2014.


Lähde: Julkisyhteisön tulot ja menot, 4. neljännes 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 09 1734 3532, Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, Anu Karhu 09 1734 3325, Kirsi Peltonen 09 1734 3464, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (409,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 31.03.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 4. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jtume/2013/04/jtume_2013_04_2014-03-31_tie_001_fi.html