Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.9.2014

Julkisyhteisöjen alijäämä kasvoi 0,1 miljardia euroa huhti -kesäkuussa

Julkisyhteisöjen sulautetut kokonaistulot kasvoivat vuoden 2014 toisella neljänneksellä 144 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Sulautetut kokonaismenot kasvoivat vastaavasti 250 miljoonaa euroa. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla. Kokonaistulot pienenivät 1,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kokonaismenot pienenivät 1,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2014 toisella neljänneksellä julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) oli 1,2 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoista.

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen käytetään kausitasoittamattomia lukuja. Valtion kokonaistulot olivat toisella neljänneksellä 14,1 miljardia euroa ja kokonaismenot 14,4 miljardia euroa. Valtion kokonaistulot pienenivät 2,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Vastaavasti kokonaismenot eivät muuttuneet edellisvuoden tasosta. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava valtion alijäämä (nettoluotonotto) kasvoi 0,3 miljardia euroa. Valtion alijäämä oli 0,3 miljardia euroa.

Paikallishallinnon kokonaistulot olivat toisella neljänneksellä 12,3 miljardia euroa. Ne vähenivät 0,1 miljardia euroa eli 1,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Eniten tuloista kasvoivat saadut tulo-, varallisuus- ja muut välittömät verot, jotka kasvoivat 0,2 miljardia eli 3,7 prosenttia edellisen vuoden toisesta neljänneksestä. Paikallishallinnon kokonaismenot olivat toisella neljänneksellä 12,1 miljardia euroa. Ne vähenivät 0,1 miljardilla eurolla eli 1,0 prosenttia. Eniten menoista vähenivät palkansaajakorvaukset ja muu välituotekäyttö. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava paikallishallinnon ylijäämä (nettoluotonanto) pieneni hieman ollen 0,2 miljardia euroa.

Sosiaaliturvarahastot koostuvat työeläkelaitoksista ja muista sosiaaliturvarahastoista. Työeläkelaitosten kokonaistulot olivat toisella neljänneksellä 7,1 miljardia euroa ja kokonaismenot 5,8 miljardia euroa. Kokonaistulot kasvoivat edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä 0,3 miljardia euroa eli 3,9 % ja kokonaismenot 0,2 miljardia euroa eli 3,3 %. Tuloista eniten kasvoivat saadut sosiaaliturvamaksut ja menoista maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava työeläkelaitosten ylijäämä (nettoluotonanto) kasvoi 0,1 miljardia euroa ollen 1,3 miljardia euroa.

Muiden sosiaaliturvarahastojen tulot olivat toisella neljänneksellä 4,5 miljardia euroa. Tulojen muutos vuodentakaisesta neljänneksestä oli 8,9 prosenttia. Tulojen kasvu johtui saatujen sosiaaliturvamaksujen ja muiden tulonsiirtojen kasvusta. Muiden sosiaaliturvarahastojen menot olivat 4,5 miljardia euroa ja niiden kasvu vuodentakaisesta neljänneksestä oli 4,7 prosenttia. Menoista eniten kasvoivat maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava sosiaaliturvarahastojen alijäämä (nettoluotonotto) oli 25 miljoonaa euroa.

Muutokset edellisestä neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edellisestä neljänneksestä käytetään kausitasoitettuja lukuja. Valtion kokonaistulot pienenivät edellisestä neljänneksestä 0,8 prosenttia. Vastaavasti valtion kokonaismenot pienenivät 0,2 prosenttia.

Paikallishallinnon kokonaistulot vähenivät 1,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Paikallishallinnon kokonaismenot pienenivät 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Työeläkelaitosten kokonaistulot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 1,0 prosenttia ja kokonaismenot kasvoivat 0,5 prosenttia. Muiden sosiaaliturvarahastojen kokonaistulot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 3,6 prosenttia ja menot kasvoivat 0,4 prosenttia.

Kahden viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat kansantalouden tilinpidon vuositietojen tarkentuessa. Kausitasoitetut aikasarjat ja trendiaikasarjat on laskettu Tramo/Seats -menetelmällä. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta. Lisätietoja kausitasoitusmenetelmästä: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html . Vuositilinpidon aikasarjojen tarkentuessa tarkentuvat myös tämän tilaston aikasarjat. Tiedot perustuvat 22.09.2014 mennessä käytettävissä olleisiin tietolähteisiin. Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran 19.12.2014.


Lähde: Julkisyhteisön tulot ja menot, 2. neljännes 2014. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 0295513532, Teuvo Laukkarinen 0295513315, Anu Karhu 0295513325, Kirsi Peltonen 0295513464, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (401,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 25.09.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 2. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jtume/2014/02/jtume_2014_02_2014-09-25_tie_001_fi.html