Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 24.9.2021

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2021 toisella neljänneksellä

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 172,5 miljardia euroa vuoden 2021 toisen neljänneksen lopussa. Nettorahoitusvarat kasvoivat 13,0 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä. Kasvu johtui suurimmaksi osaksi työeläkelaitosten ja valtionhallinnon hallussapitovoitoista. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitoon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Valtionhallinnon nettorahoitusvarat kasvoivat edellisestä neljänneksestä 4,1 miljardia euroa ja olivat 61,1 miljardia euroa negatiiviset neljänneksen lopussa. Varat kasvoivat kokonaisuudessaan 4,1 miljardia euroa. Hallussapitovoittoja noteeratuista osakkeista kertyi yhteensä 2,9 miljardia euroa. Velat pysyivät lähes edellisen neljänneksen tasolla.

Paikallishallintosektorin nettorahoitusvarat kasvoivat 0,8 miljardia euroa ollen neljänneksen lopussa 5,2 miljardia euroa negatiiviset. Neljänneksen aikana varat kasvoivat 1,6 miljardia euroa ja velat kasvoivat 0,8 miljardia euroa. Lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen velkakanta oli neljänneksen lopussa 23,2 miljardia euroa.

Työeläkelaitosten nettorahoitusvarat olivat neljänneksen lopussa 236,9 miljardia euroa positiiviset. Kasvua työeläkelaitosten nettorahoitusvaroihin kertyi yhteensä 8,1 miljardia euroa edelliseen neljännekseen nähden. Hallussapitovoitot olivat osakkeiden ja sijoitusrahasto-osuuksien osalta 7,2 miljardia euroa. Velkapaperisaamisia työeläkelaitokset lisäsivät neljänneksen aikana 1,5 miljardin euron verran.

Muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat olivat 1,8 miljardia euroa positiiviset toisen neljänneksen lopussa. Niiden varat laskivat 0,3 miljardia euroa ja velat laskivat 0,2 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä, jolloin niiden nettorahoitusvarat heikkenivät yhteensä 0,1 miljardin euron verran.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli-Pekka Aaltonen 029 551 3090, Jose Lahtinen 029 551 3776, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (243,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 24.09.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 2. vuosineljännes 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jyrt/2021/02/jyrt_2021_02_2021-09-24_tie_001_fi.html