Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.3.2014

Kuluttajien näkemykset taloudesta ennallaan maaliskuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa 8,5, kun se helmikuussa oli 8,3 ja tammikuussa 9,9. Viime vuoden maaliskuussa luottamusindikaattori sai arvon 10,2. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,2. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 3. - 19. maaliskuuta 1 365 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin jokaisen neljän osatekijän kohdalla ilmeni vain vähäistä muutosta maaliskuussa helmikuuhun verrattuna. Arviot oman ja Suomen talouden kehityksestä olivat varovaiset ja odotukset työttömyydestä edelleen synkät. Sen sijaan näkemykset omista säästämismahdollisuuksista pysyivät hyvinä.

Kuluttajat pitivät maaliskuussa ajankohtaa edelleen otollisempana lainanotolle kuin säästämiselle tai varsinkaan kestotavaroiden ostamiselle.

Oma ja Suomen talous

Maaliskuussa 31 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 26 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti maaliskuussa 23 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 51 prosenttia arvioi maaliskuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 14 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Vastaavat osuudet olivat helmikuussa 56 ja 13 prosenttia.

Työllisistä 21 prosenttia arvioi maaliskuussa työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan ja 10 prosenttia uskoi uhan vähentyneen. Työllisistä 45 prosenttia arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 24 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat maaliskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,7 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,3 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 37 prosenttia piti maaliskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vuoden sisällä tavallista harvempi eli 13 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja vain 6 prosenttia asunnon. Kotitalouksista 21 prosenttia suunnitteli käyttävänsä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen vuoden sisällä.

Säästäminen ja lainanotto

Maaliskuussa 55 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 66 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 80 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi maaliskuussa kannattavaksi 58 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 12 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 03/2013 02/2014 03/2014 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 12,2 22,9 -6,5 10,2 8,3 8,5 -
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,6 14,1 2,3 7,0 6,4 5,5 --
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,5 25,3 -27,1 3,5 2,9 1,0 =
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,3 4,6 0,6 3,0 2,6 2,7  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -2,1 27,6 -51,1 -17,8 -24,6 -20,5 --
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -0,3 7,6 -18,8 -7,2 -8,5 -5,9 -
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,7 41,8 -14,2 -1,3 7,8 2,7 --
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,3 36,8 -19,6 5,7 7,5 6,6 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,0 42,0 -47,1 12,0 11,5 12,6 -
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 38,7 52,2 10,9 48,3 48,6 48,2 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Maaliskuussa kuluttajabarometrin vastauskato oli 41,9 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen. Pääasiassa tämä on johtunut yhden osatekijän, kotitalouden säästämismahdollisuuksien saldoluvun laskusta. Perusjoukon laajennus on lisäksi vaikuttanut jonkin verran kodintekniikan omistusta koskeviin tuloksiin.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2014, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (524,2 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. maaliskuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2014/03/kbar_2014_03_2014-03-27_tie_001_fi.html