Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.2.2022

Kuluttajien luottamuksen vahvistuminen jatkui helmikuussa

Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli helmikuussa 0,5, kun se tammikuussa oli -1,7 ja joulukuussa -3,5. Viime vuoden helmikuussa luottamusindikaattori sai arvon -0,8. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,7. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–16. helmikuuta 988 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotus kuluttajan omasta taloudesta vuoden kuluttua oli helmikuussa hyvin valoisa. Näkemys myös oman talouden nykytilasta oli myönteinen, ja lisäksi kuluttajilla oli runsaasti aikeita ostaa kestokulutustavaroita. Helmikuussa odotus Suomen taloudesta oli keskimääräisellä tasolla.

Tammikuuhun verrattuna odotus omasta taloudesta pysyi suunnilleen ennallaan helmikuussa. Muut kolme osatekijää vahvistuivat. Viime vuoden helmikuuhun nähden arvio oman talouden nykytilasta parani selvästi, kun taas muut osatekijät pysyivät ennallaan tai heikkenivät vähäisesti.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotus yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa parani helmikuussa merkittävästi. Kuitenkin samaan aikaan työllisten eli palkansaajien ja yrittäjien omalle kohdalleen kokema työttömyyden tai lomautuksen uhka lisääntyi aavistuksen. Helmikuussa kuluttajien arviot ja odotukset inflaatiosta nousivat yhä enemmän pitkän ajan keskiarvojaan korkeammiksi.

Oman rahatilanteensa kuluttajat laskivat olevan entistäkin vankempi helmikuussa. Ajankohtaa pidettiin edelleen verrattain otollisena säästämiselle, mutta melko huonona kestotavaroiden ostamiselle ja nyt myös lainanotolle. Mahdollisuuksia säästämiseen ennakoitiin olevan hyvin paljon tulevina kuukausina.

Helmikuussa kuluttajilla oli asunnon osto- tai rakentamisaikeita yhä huomattavan runsaasti. Sen sijaan kodin peruskorjaamista ja auton ostoa koskevat suunnitelmat vähenivät helmikuussa keskimääräiselle tasolle. Viime kuukausien tapaan kiinnostusta lainanottoon esiintyi yhä aika yleisesti.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Helmikuussa luottamus talouteen oli, kuten tavallista, selvästi vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori 8,6). Heikointa luottamus oli Länsi-Suomessa (-3,8). Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat optimistisimpia (5,9). Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat helmikuussa yrittäjät (-7,5) ja eläkeläiset (-7,4).

Luottamus talouteen vähenee tavallisesti henkilön iän mukana, ja tulojen mukana usko vastaavasti yleensä lisääntyy. Miehet ovat taipuvaisia luottamaan talouteen enemmän kuin naiset. Tarkempaa tietoa on saatavilla tietokantataulukoista .

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) kyselytulokset talousodotuksista julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla: Lehdistötiedotteet .

Käsitteitä

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. Laatuseloste ). Kuluttajien luottamusindikaattori (A1) on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Luottamusindikaattorin neljä osatekijää ovat: kuluttajan oma talous nyt (B1), kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua (B2), Suomen talous 12 kuukauden kuluttua (B4) ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen (E1). Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2022, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, kuluttajien.luottamus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (463,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 25.2.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. helmikuu 2022. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2022/02/kbar_2022_02_2022-02-25_tie_001_fi.html