Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 13.12.2018

Uusista ylioppilaista vain 28 prosenttia jatkoi opintoja samana vuonna

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuoden 2017 uusista ylioppilaista 72 prosenttia ei jatkanut tutkintoon johtavassa koulutuksessa ylioppilaaksitulovuonna. Kymmenessä vuodessa jatko-opintojen ulkopuolelle jääneiden osuus uusista ylioppilaista on kasvanut 15 prosenttiyksikköä. Jatko-opiskelupaikkaa haki 75 prosenttia ylioppilaista. Peruskoulun päättäneistä lukiokoulutuksessa jatkoi heti peruskoulun jälkeen 53 prosenttia ja ammatillisessa koulutuksessa 41 prosenttia.

Ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatkokoulutukseen 2007–2017, %

Ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatkokoulutukseen 2007–2017, %

Vuoden 2017 uusista ylioppilaista yliopistokoulutuksessa jatkoi välittömästi vajaat 16 prosenttia, ammattikorkeakoulukoulutuksessa 9 prosenttia ja ammatillisessa koulutuksessa 3 prosenttia. Uusista naisylioppilasta koulutuksen ulkopuolelle jäi 75 prosenttia ja miesylioppilaista 68 prosenttia. Miesylioppilaat sijoittuivat naisia useammin yliopisto- ja ammattikorkeakoulukoulutukseen, korkeakoulukoulutuksen aloitti miehistä 31 prosenttia ja naisista 21 prosenttia. Ammatillisen koulutuksen ylioppilasvuonna aloitti miehistä 2 prosenttia ja naisista 4 prosenttia.

Kolme neljästä uudesta ylioppilaasta haki jatkokoulutukseen ylioppilaaksitulovuonna. Vuoden 2017 uusista ylioppilaista 73 prosenttia haki korkeakouluihin, naisista 75 prosenttia ja miehistä 72 prosenttia. Vain yliopistokoulutukseen haki 42 prosenttia ylioppilaista ja vain ammattikorkeakoulukoulutukseen haki 17 prosenttia ja 14 prosenttia haki samanaikaisesti sekä ammattikorkeakoulu- että yliopistokoulutukseen. Toisen asteen ammatilliseen koulutukseen haki uusista ylioppilaista 1,5 prosenttia.

Monella ylioppilaalla välivuosi tai -vuosia ennen jatko-opintoja

Uusien ylioppilaiden välitön pääsy opiskelemaan on vaikeutunut edelliseen vuoteen nähden jo yli 10 vuotta. Moni tuore ylioppilas joutuu pitämään välivuoden tai -vuosia ennen jatko-opiskelupaikan löytymistä, vaikka suurin osa hakee jatko-opiskelupaikkaa heti ylioppilaaksi tulon jälkeen.

Vuonna 2014 valmistuneiden ylioppilaiden jatkokoulutukseen pääsy

Väli-
vuosien määrä
Vuonna 2014 valmistuneita ylioppilaita yhteensä Opiskele-
massa, %
Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa % Korkea-
kouluissa
% Ei opiskele tutkintoon johtavassa koulutuk-
sessa 1)
%
1 32 060 58,2 3 222 10,0 15 456 48,2 13 382 41,7
2 32 060 71,3 3 104 9,7 19 739 61,5 9 217 28,7
3 32 060 73,9 2 093 6,5 21 610 67,4 8 357 26,1
1) Mukana vain tutkintoon johtava koulutus Suomessa. Tarkastelussa mukana yksi opiskelupaikka koulutusasteeltaan korkeimman mukaan.

Kun tarkastellaan esimerkkinä vuoden 2014 uusien ylioppilaiden (32 060) sijoittumista jatko-opintoihin vuoden 2015 loppuun mennessä, jatko-opiskelupaikan yhden välivuoden jälkeen sai 58 prosenttia, korkeakouluissa opintonsa oli aloittanut lähes puolet ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskeli joka kymmenes. Päätoimisesti seuraavana vuonna ylioppilaaksi tulon jälkeen työskenteli joka viides. Työttömänä oli 8 prosenttia ja muussa toiminnassa esimerkiksi ulkomailla tai varusmies- tai siviilipalveluksessa 12 prosenttia.

Kahden välivuoden jälkeen suurin osa oli sijoittunut jatko-opintoihin. Vuoden 2014 ylioppilaista vuonna 2016 opiskeli yli 71 prosenttia, korkeakouluissa 62 prosenttia ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa 10 prosenttia. Kolmen välivuoden jälkeen opiskelemaan päässeiden osuus oli kasvanut 74 prosenttiin.

Peruskoulun 9. luokan päättäneistä 53 prosenttia jatkoi lukiokoulutuksessa

Peruskoulun 9. luokan päättäneitä oli vuonna 2017 noin 57 800. Lähes kaikki peruskoulun 9. luokan päättäneet hakivat välittömästi jatko-opintoihin, hakematta jätti 0,4 prosenttia. Tytöistä 64 prosenttia haki ensisijaisesti lukioon. Pojista 55 prosenttia haki ensisijaisesti toisen asteen ammatilliseen koulutukseen.

Peruskoulun päättäneiden välitön sijoittuminen jatkokoulutukseen 2007–2017

Peruskoulun päättäneiden välitön sijoittuminen jatkokoulutukseen 2007–2017

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa peruskoulun päättäneistä jatkoi 94 prosenttia. Päättäneistä 53 prosenttia jatkoi lukiossa ja 41 prosenttia toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Ammatillisessa koulutuksessa jatkaneiden osuus väheni edellisvuodesta. Valmistavissa ja valmentavissa koulutuksissa jatkoi 1 050 ja peruskoulun lisäopetuksessa (10-luokka) 500 peruskoulun päättänyttä. Kaikkiaan vajaat 1 800 nuorta jäi kaikkien edellä mainittujen koulutusten ulkopuolelle.

Peruskoulun lisäopetus (10-luokka) ja valmistavat koulutukset helpottavat koulutukseen pääsyä myöhemmin

Kun tarkastellaan perusopetuksen päättäneitä 2016, jotka olivat jääneet lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, valmistavien ja valmentavien koulutusten ja perusopetuksen lisäopetuksen ulkopuolelle (1 426), oli heistä vuonna 2017 aloittanut 61 prosenttia joko lukion tai ammatillisen koulutuksen. 10-luokalla olleista 92 prosenttia oli aloittanut tutkintoon johtavassa koulutuksessa vuoden päästä, 48 prosenttia lukiokoulutuksessa ja 44 prosenttia ammatillisessa koulutuksessa. Valmistavissa ja valmentavissa koulutuksissa olleista 60 prosenttia jatkoi seuraavana vuonna tutkintoon johtavassa koulutuksessa, suurin osa ammatillisessa koulutuksessa.

Vuonna 2016 peruskoulun 9. luokkalaisten sijoittuminen jatko-opintoihin 2017

Vuonna 2016
perusopetuksen
päättäneet
Yhteensä Vuonna 2017 opiskeli lukiossa % Vuonna 2017 opiskeli ammatillisessa koulutuksessa % Ei opiskellut tutkintoon johtavassa koulutuksessa %
Yhteensä 57 615 29 922 51,9 25 530 44,3 2162 3,8
joista 10-luokalla olleet 435 208 47,8 193 44,4 34 7,8
joista valmistavissa tai valmentavissa koulutuksissa
olleet
931 24 2,6 533 57,3 374 40,2
joista kokonaan
koulutusten ulkopuolelle
jääneet
1426 289 20,2 587 41,2 550 38,6

Kun tarkastellaan vuoden 2016 perusopetuksen päättäneiden sijoittumista vuosina 2016 ja 2017, osuus niistä, jotka eivät olleet jatkaneet missään tutkintoon johtavassa koulutuksessa, ei ollut vähentynyt vuodessa kuin yhden prosenttiyksikön. Vuonna 2016 tutkintoon johtavan koulutuksen ulkopuolelle jäi peruskoulun päättäneistä 4,8 prosenttia ja vuonna 2017 heistä jäi vielä 3,8 prosenttia. Vaikka 10-luokka ja valmistavat ja valmentavat koulutukset ovat osalle väyliä jatko-opintoihin, on osa toisen asteen koulutuksen peruskoulun päätösvuonna aloittaneista seuraavana vuonna jo keskeyttänyt aloittamansa koulutuksen.

Tarkempia tietoja peruskoulun päättäneiden ja yliopilaiden hakemisesta ja sijoittumisesta jatko-opintoihin sekä koulutuksiin hakeneiden ja uusien opiskelijoiden pohjakoulutuksesta löytyy tietokantataulukoista .


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (270,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 13.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutukseen hakeutuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4500. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khak/2017/khak_2017_2018-12-13_tie_001_fi.html