Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 17.4.2013

Kulttuurin arvonlisäysosuus 3 prosenttia vuonna 2009

Kulttuurin toimialojen osuus koko talouden arvonlisäyksestä oli runsaat kolme prosenttia vuonna 2009. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta Kulttuurin satelliittitilinpidosta.

Eräiden toimialojen arvonlisäosuudet (%) vuonna 2009

Eräiden toimialojen arvonlisäosuudet (%) vuonna 2009

Kulttuurin satelliittitilinpito on tilasto, joka kuvaa kulttuurin taloudellista merkitystä kansantalouden tilinpidon käsitteitä ja menetelmiä hyödyntäen. Vuoden 2008 toimialaluokituksen mukaisia tietoja on toistaiseksi olemassa vuosille 2008-2009. Nämä tiedot julkaistaan nyt ensimmäisen kerran. Syksyllä 2013 julkaistaan aikasarja vuoteen 2011 asti.

Kulttuurin satelliittitilinpito laadittiin Suomessa ensin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana pilottiprojektina vuosille 1995-2005 ja sen jälkeen tietojen laatimista on jatkettu vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Vanhan, vuoden 2002 toimialaluokituksen mukaisia tietoja on olemassa vuosilta 1995-2008 ja ne on julkaistu jo aikaisemmin osana Tilastokeskuksen kulttuuritilastoja.

Kulttuurisatelliitin tuottamisesta ei ole vielä olemassa kansainvälisesti sovittua menetelmää, mutta Suomessa laadittu kulttuurisatelliitti hyödyntää pitkälti niin kutsutussa matkailusatelliitissa käytössä olevia menetelmiä, jotka on kehitetty kansainvälisessä yhteistyössä. Kulttuurin satelliittitilinpidon laadintamenetelmä on eri maissa pääsääntöisesti varsin samantyyppinen, mutta koska mm. toimialavalinnat poikkeavat maiden välillä. Eri maiden tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Kulttuurin satelliittitilinpidosta käytetään myös nimeä kulttuurisatelliitti.

Kulttuurin satelliittitilinpidon tiedot julkaistaan tilaston internet-sivuilla tietokantataulukkoina.


Lähde: Kulttuurisatelliitti, Tilastokeskus

Lisätietoja: Katri Soinne 09 1734 2778, Aku Alanen 09 1734 3320, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.4.2013

Viittausohje:

Tilasto: Kulttuurin satelliittitilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-959X. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klts/2009/klts_2009_2013-04-17_tie_001_fi.html