Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 17.4.2013

Kulturens andel av förädlingsvärdet 3 procent år 2009

Kulturnäringarnas andel av hela ekonomins förädlingsvärde var drygt tre procent år 2009. Detta framgår av Satelliträkenskaperna för kultur som publiceras av Statistikcentralen.

Vissa näringsgrenars andelar av förädlingsvärdet (%) år 2009

Vissa näringsgrenars andelar av förädlingsvärdet (%) år 2009

Satelliträkenskaperna för kultur beskriver kulturens ekonomiska betydelse med hjälp av begrepp och metoder inom nationalräkenskaperna. För närvarande finns uppgifter enligt näringsgrensindelningen 2008 tillgängliga för åren 2008–2009. Dessa uppgifter publiceras nu för första gången. Hösten 2013 publiceras en tidsserie fram till år 2011.

Satelliträkenskaperna för kultur framställdes i Finland först som ett pilotprojekt finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet för åren 1995–2005. Därefter har man fortsatt att årligen framställa uppgifterna med stöd av finansiering från ministeriet. Uppgifter enligt den gamla näringsgrensindelningen från år 2002 finns tillgängliga för åren 1995–2008 och de har redan tidigare publicerats som en del av Statistikcentralens kulturstatistik.

Tillsvidare finns ingen internationellt etablerad metod för produktionen av satelliträkenskaper för kultur, men de räkenskaper som sammanställts i Finland följer i stor utsträckning samma metoder som används för det s.k. satellitkontot för turism där utvecklingen skett genom internationellt samarbete. Den egentliga metoden för satelliträkenskaper för kultur är i regel ganska likadan i alla länder, men t.ex. valet av näringsgrenar avviker mellan länderna. Därför är resultaten från olika länder inte direkt jämförbara. Satelliträkenskaper för kultur kallas också kultursatellit.

Uppgifterna om satelliträkenskaper för kultur publiceras på statistikens internetsidor som databastabeller.


Källa: Satelliträkenskap för kultur, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katri Soinne 09 1734 2778, Aku Alanen 09 1734 3320, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 17.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Satelliträkenskaper för kultur [e-publikation].
ISSN=2323-9891. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klts/2009/klts_2009_2013-04-17_tie_001_sv.html