Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 15.2.2010

Konkurssien määrä kasvoi yli 25 prosenttia tammi–joulukuussa 2009

Vuoden 2009 aikana pantiin vireille 3 275 konkurssia, mikä on 25,4 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä kaikissa konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 14 860, mikä on noin 27 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vireille pannut konkurssit 1989–2009

Vireille pannut konkurssit 1989–2009

Tarkasteltaessa vireille pantuja konkursseja neljännesvuosittain, havaitaan, että vuoden 2009 aikana konkurssit kasvoivat kaikilla vuosineljänneksillä vuoteen 2008 verrattuna. Kasvu kuitenkin väheni loppuvuotta kohti tultaessa. Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä konkurssien määrä kasvoi 34,1 prosentilla ja toisella neljänneksellä 46,6 prosentilla. Kolmannella neljänneksellä kasvua oli 15,3 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä 8,7 prosenttia.

Vireille pannut konkurssit neljännesvuosittain 2007–2009

Vireille pannut konkurssit neljännesvuosittain 2007–2009

Verrattuna vuotta aiempaan konkurssien määrä kasvoi majoitus- ja ravitsemustoimintaa lukuun ottamatta kaikilla tarkasteltavilla päätoimialoilla. Konkurssien määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten rakentamisen päätoimialalla. Alalla pantiin tammi–joulukuussa vireille 754 konkurssia, mikä on 118 konkurssia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Konkurssiin haetut yritykset toimialan (TOL 2008) ja henkilökunnan määrän mukaan tammi–joulukuussa 2009 ja 2008

  Konkurssit tammi–joulukuu 2009 Henkilökunnan määrä tammi–joulukuu 2009 Konkurssit tammi–joulukuu 2008 Henkilökunnan määrä tammi–joulukuu 2008
Maa-, metsä- ja kalatalous 52 161 46 116
Teollisuus, kaivostoiminta, energia- ja vesihuolto 375 2 826 292 3 201
Rakentaminen 754 3 535 636 2 398
Kauppa 570 2 262 475 1 353
Kuljetus ja varastointi 266 1 323 201 890
Majoitus- ja ravitsemustoiminta 183 750 187 641
Muut palvelut 775 3 703 678 2 964
Toimiala tuntematon 300 300 97 97
Konkurssit / henkilökunta yhteensä 3 275 14 860 2 612 11 660

Kaikista vuonna 2009 vireille pannuista konkursseista 22 prosentissa hakijana oli velallinen itse. Velkoja oli hakijana 78 prosentissa hakemuksista. Velkojan vireille panemista konkursseista vireille panijana oli 48 prosentissa verottaja ja 41 prosentissa vakuutusyhtiöt.

Velkojan vireille panemat konkurssit hakijan mukaan 2007–2009, %

Velkojan vireille panemat konkurssit hakijan mukaan 2007–2009, %

Konkurssitilastossa on otettu käyttöön tammikuuta 2009 koskevista tiedoista lähtien uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla . Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla .


Lähde: Konkurssit 2009, joulukuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (257,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.2.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. joulukuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2009/12/konk_2009_12_2010-02-15_tie_001_fi.html