Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 15.2.2010

Antalet konkurser ökade med över 25 procent under januari–december 2009

Under år 2009 anhängiggjordes 3 275 konkurser, vilket är 25,4 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 14 860, vilket är omkring 27 procent fler än året innan.

Anhängiggjorda konkurser 1989–2009

Anhängiggjorda konkurser 1989–2009

När de anhängiggjorda konkurserna granskas kvartalsvis ser man att konkurserna under år 2009 ökade under alla kvartal jämfört med år 2008. Ökningen avtog dock mot slutet av året. Under det första kvartalet år 2009 ökade antalet konkurser med 34,1 procent och under det andra kvartalet med 46,6 procent. Under det tredje kvartalet var ökningen 15,3 procent och under det fjärde kvartalet 8,7 procent.

Anhängiggjorda konkurser efter kvartal 2007–2009

Anhängiggjorda konkurser efter kvartal 2007–2009

Jämfört med året innan ökade antalet konkurser inom alla huvudnäringsgrenar med undantag av hotell- och restaurangverksamhet. Antalet konkurser ökade kvantitativt sett mest inom huvudnäringsgrenen byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari–december 754 konkurser, vilket är 118 konkurser fler än året innan.

Företag som sökts i konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–december 2009 och 2008

  Konkurser januari-december 2009 Antalet anställda, januari-december 2009 Konkurser januari-december 2008 Antalet anställda, januari-december 2008
Jord- och skogsbruk, fiske 52 161 46 116
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 375 2 826 292 3 201
Byggverksamhet 754 3 535 636 2 398
Handel 570 2 262 475 1 353
Transport och magasinering 266 1 323 201 890
Hotell- och restaurangverksamhet 183 750 187 641
Övriga tjänster 775 3 703 678 2 964
Näringsgrenen okänd 300 300 97 97
Konkurser / anställda totalt 3 275 14 860 2 612 11 660

Av alla anhängiggjorda konkurser år 2009 var gäldenären konkurssökande i 22 procent av konkurserna. Borgenären var konkurssökande i 78 procent av konkurserna. 48 procent av konkurserna där borgenären var konkurssökande skedde på initiativ av skattemyndigheten och 41 procent på initiativ av försäkringsbolagen.

Konkurser som anhängiggjorts av borgenären efter konkurssökande 2007–2009, %

Konkurser som anhängiggjorts av borgenären efter konkurssökande 2007–2009, %

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 infördes i konkursstatistiken fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på webbsidan TOL 2008. Mera information om näringsgrensindelningen TOL 2008 , dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor .


Källa: Konkurser 2009, december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (217,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. december 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2009/12/konk_2009_12_2010-02-15_tie_001_sv.html