Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.12.2020

Rakennusyritysten rakennuksiin kohdistuvien korjausurakoiden arvo oli 9,5 miljardia euroa vuonna 2019

Tilastokeskuksen mukaan vähintään 5 henkilöä työllistävissä talonrakennusalan yrityksissä rakennusurakoiden arvo vuonna 2019 oli yhteensä 21,4 miljardia euroa. Yritysten tekemistä talonrakennustöistä 9,5 miljardia euroa kohdistui korjausrakentamiseen, josta noin 60 prosenttia urakoitiin erikoistuneen rakennustoiminnan toimialalla ja 40 prosenttia varsinaisen talonrakentamisen toimialalla.

Korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen urakat

Korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen urakat

Korjausrakentamisen osuudessa ei muutosta edellisvuoteen

Korjausrakentamisen osuus kaikista talonrakennusalan urakoista oli 44 prosenttia, mikä on saman verran kuin edellisvuonna. Korjausrakentamisessa urakoitiin 9,5 miljardin ja uudisrakentamisessa 11,9 miljardin euron arvosta. Korjausrakentamisen euromääräinen arvo laski talonrakentamisen toimialalla edellisvuodesta, kun taas erikoistuneen rakennustoiminnan toimialalla kasvu kiihtyi.

Pääurakointiin keskittyvien suurten, vähintään 60 henkilöä työllistävien, yritysten rakennusurakoiden arvo oli 9,9 miljardia euroa, josta 68 prosenttia muodostui uudisrakentamisesta. Muilla, pienemmillä talonrakentamisen ja erikoistuneen rakennustoiminnan yrityksillä urakoiden arvo oli 11,5 miljardia euroa, josta korjausrakentamisen osuus oli 55 prosenttia. Uudisrakentamisen urakoiden arvo laski edellisvuoteen verrattuna talonrakentamisen toimialaan kuuluvissa yrityksissä.

Tilasto ei sisällä tietoa pienimpien, alle viisi henkilöä työllistävien rakennusyritysten urakoista. Korjausrakentaminen keskittyy pieniin rakennusyrityksiin, ja työntekijöiden lukumäärän kasvaessa uudisrakentamisen osuus yrityksen tekemissä talonrakennusurakoissa kasvaa.

Korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen osuudet kokoluokittain, prosenttia

  Korjausrakentamisen osuus kaikista talonrakennushankkeista, % Uudisrakentamisen osuus kaikista talonrakennushankkeista, %
5–9 henkilöä työllistävät yritykset 52 48
10–59 henkilöä työllistävät yritykset 56 44
Suuret, vähintään 60 henkilöä työllistävät yritykset 32 68
Kaikki yritykset yhteensä 44 56

Korjausrakentamisen kaikista talonrakennusurakoista 49 prosenttia kohdistui asuinrakennusten ja 51 prosenttia muiden rakennusten korjauksiin.

Rakennusyritysten korjausrakentamisen tilasto perustuu otokseen vähintään 5 hengen rakennusyrityksistä. Tiedustelussa on mukana yhteensä noin 1 100 yritystä. Talonrakennusalan yrityksillä tarkoitetaan sellaisia rakennusyrityksiä, joiden urakat kohdistuvat rakennuksiin. Tiedustelussa ei ole mukana perustajaurakoinnin arvoa eikä alle 5 henkilöä työllistävien rakennusyritysten urakoiden arvoa.


Lähde: Rakennusyritysten korjaukset. Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Peltoniemi 029 551 3088, Liina Arhosalo 029 551 3612, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (212,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 10.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korjausrakentaminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2958. Rakennusyritysten korjaukset 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kora/2019/03/kora_2019_03_2020-12-10_tie_001_fi.html