Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Katsaus: Työn osuus omistusasuntojen korjauskustannuksista laski vuonna 2020

Omistusasujilta on tiedusteltu arviota ostetun työn osuudesta korjauskustannuksissa. Omaa tai talkootyötä ei ole laskettu mukaan korjauskustannuksiin. Tiedot on saatavissa alkaen vuoden 2014 korjauksista.

Koko aikasarjan ajan työn osuus on pysytellyt kolmasosan tuntumassa korjauskustannuksista. Vuonna 2020 työn osuus oli 29 prosenttia. Se on palannut ensi kertaa samalle tasolle, jolta se lähti vuonna 2014. Vuonna 2020 työn osuus laski kaikissa tarkasteltavissa kohteissa. Rivitaloasunnoissa lasku oli voimakkainta.

Työn osuus kustannuksista, prosenttia

Vuosi talotyyppi
  Omakoti- ja paritalot Rivitaloasunnot Kerrostaloasunnot Talotyypit yhteensä
2014 27 32 40 29
2015 28 35 41 31
2016 29 34 38 31
2017 32 38 40 33
2018 29 34 44 31
2019 30 42 34 31
2020 28 39 33 29

Vaikka työn osuus korjauskustannuksista laski edellisvuodesta, ostettuun työhön käytetty rahamäärä kasvoi 1,2 prosenttia vuodesta 2019. Työhön käytetty rahamäärä on 15 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014.

Työn osuus kustannuksista, miljoonaa euroa

Vuosi talotyyppi
  Omakoti- ja paritalot Rivitalo asunnot Kerrostalo asunnot Talotyypit yhteensä
2014 716 99 212 1 024
2015 881 117 211 1 210
2016 990 91 206 1 288
2017 918 99 212 1 229
2018 961 101 226 1 289
2019 885 128 152 1 165
2020 888 123 168 1 179

Vuonna 2020 omistusasuntojen sekä omakoti- ja paritalojen korjauksiin tehtiin itse tai talkootyönä yhteensä 9,7 miljoonaa työpäivää (8 tuntia = työpäivä). Itse tai talkootyönä tehdyn työn määrä kasvoi edellisvuodesta 34 prosenttia. Vuoteen 2015 verrattuna määrä on 9 prosenttia enemmän. Usean vuoden tarkastelussa vuoden 2019 työn määrä näyttäytyy poikkeuksellisen alhaisena. Se selittää suurta kasvua oman työn ja talkootyön määrässä.

Itse tehty ja talkootyö omistusasuntoihin tehdyissä korjauksissa, tuhatta työpäivää

talotyyppi työtyyppi
  Oma työ Talkootyö Yhteensä
vuosi vuosi vuosi
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Kerrostalo asunnot 1 059 806 641 759 609 931 359 143 137 213 206 157 1418 949 778 972 815 1 088
Omakoti- ja paritalot 6 566 4 755 6 875 5 877 6 009 5 753 1 164 1 064 839 1 154 1 439 1 387 7 730 5 819 7 714 7 031 7 448 7 140
Rivitalo asunnot 425 339 611 441 474 535 86 89 91 102 130 97 510 429 701 543 604 632
Yhteensä 8 050 5 900 8 127 7 078 7 092 7 219 1 609 1 296 1 067 1 469 1 775 1 641 9 659 7 197 9 194 8 547 8 867 8 860

Asunto-osakeyhtiöitä on pyydetty arvioimaan työkustannusten osuutta korjauskustannuksista. Työkustannusten osuus kaikista korjauskustannuksista sekä rivi- että kerrostaloyhtiöissä on noin puolet. Verrattuna vuoteen 2019 työnosuus korjauskustannuksista kasvoi kerrostaloyhtiöissä ja laski rivitaloyhtiöissä.

Työkustannusten osuus asunto-osakeyhtiöiden korjauskustannuksista talotyypeittäin, miljoonaa euroa

Talotyyppi Vuosi Korjauskustannukset yhteensä Työkustannukset Työn osuus korjauskustannuksista
Rivitaloyhtiöt 2014 434 221 50,9
2015 352 168 47,7
2016 428 215 50,2
2017 515 264 51,3
2018 422 212 50,3
2019 402 213 53,1
2020 500 246 49,1
Kerrostaloyhtiöt 2014 1 824 900 49,3
2015 1 972 1 017 51,6
2016 2 013 1 100 54,6
2017 2 012 1 016 50,5
2018 1 724 858 49,8
2019 1 918 903 47,1
2020 1 911 998 52,3

Lähde: Asuntojen ja asuinrakennusten korjaukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Eetu Toivanen 029 551 3331, Liina Arhosalo 029 551 3612, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 2.7.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korjausrakentaminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2958. rakennusyritysten korjaukset 2020, Katsaus: Työn osuus omistusasuntojen korjauskustannuksista laski vuonna 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kora/2020/01/kora_2020_01_2021-07-02_kat_001_fi.html