Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 2.7.2021

Asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat 6,4 miljardilla eurolla vuonna 2020

Tilastokeskuksen mukaan asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat asuntojaan ja asuinrakennuksiaan 6,4 miljardilla eurolla vuonna 2020. Korjauksiin käytetty rahamäärä kasvoi 6,2 prosenttia vuoden 2019 tasosta. Kasvua on erityisesti rivitaloihin sekä omakoti- ja paritaloihin kohdistuneissa korjauksissa. Omakoti- ja paritaloja korjattiin 3,2 miljardilla eurolla. Kerrostalojen korjaamiseen kului 2,4 miljardia euroa ja rivitalojen korjaamiseen 810 miljoonaa euroa.

Suurin osa kerrostalojen korjauksista, 1,9 miljardia euroa, kului asunto-osakeyhtiöiden teettämiin korjauksiin ja loput 510 miljoonaa euroa kerrostaloasuntojen omistajien itse tekemiin tai teettämiin korjauksiin. Rivitaloyhtiöt korjasivat 500 miljoonalla eurolla ja rivitaloasuntojen omistajat 310 miljoonalla eurolla.

Luvuissa on arvonlisävero mukana. Korjauskustannuksissa ei ole mukana omalle työlle ja talkootyölle laskettua arvoa. Rivi- ja kerrostaloissa taloyhtiöt vastaavat ulkopintojen ja rakenteiden, talotekniikan, piha-alueen ja piha-rakennusten sekä taloyhtiön sisätilojen korjauksista. Omistusasujat vastaavat asunnon märkätilojen, keittiön, asuin- ja muiden tilojen korjauksista.

Korjauskustannukset talotyypeittäin ja rakennusosittain vuonna 2020, miljoonaa euroa

Rakennusosa Talotyyppi
  Omakoti- ja paritalot Rivitalot Kerrostalot Kaikki 2020 Kaikki 2019 Kaikki 2018 Kaikki 2017 Kaikki 2016 Kaikki 2015 Kaikki 2014 Kaikki 2013
Asunnon märkätilat 473 142 183 797 797 902 788 918 847 625 749
Asunnon keittiö 348 102 135 584 447 760 582 568 585 516 602
Asunnon asuin- ja muut tilat 361 71 187 620 451 596 506 657 664 654 883
Ulkopinnat ja rakenteet 728 249 643 1 620 1 685 1 655 1 787 2 037 1 846 1 620 1 510
Talotekniikka 844 138 962 1 944 1 827 1 661 1 791 1 762 1 518 1 645 1 496
Piha-alue ja -rakennukset 432 58 126 615 575 494 540 486 580 509 352
Taloyhtiön sisätilat .. 55 181 236 256 240 219 192 226 202 154
Yhteensä 3 184 814 2 417 6 415 6 039 6 307 6 213 6 622 6 266 5 771 5 745

Korjauskustannukset suhteutettuna asuinpinta-alaan olivat kerrostaloissa vuoden 2020 aikana 43,9 €/m². Rivitaloissa vastaava kustannuserä oli 31,7 €/m² ja omakotitaloissa 23,5 €/m².

Asunto-osakeyhtiöiltä kysyttiin suurista remonteista, jotka on suunniteltu tehtäväksi seuraavien kymmenen vuoden aikana. Kattoremontti, julkisivuremontti ja piha-alueen remontointi on suunnitteilla yli 18 prosentilla kysymykseen vastanneista asunto-osakeyhtiöistä. Käyttövesijärjestelmäremontti on suunnitteilla 15 prosentilla. Lämmitysjärjestelmän uusiminen ja viemäröintijärjestelmäremontti on suunnitteilla noin 13 prosentilla vastanneista yhtiöistä.

Asunto-osakeyhtiöiden suunnitellut suuret remontit, prosenttia vastanneista

Asunto-osakeyhtiöiden suunnitellut suuret remontit, prosenttia vastanneista

Aravalainoitettujen asuntoyhteisöjen korjauskustannukset vuonna 2020 olivat 506 miljoonaa euroa ja vuotta aikaisemmin 448 miljoonaa euroa.


Lähde: Asuntojen ja asuinrakennusten korjaukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Eetu Toivanen 029 551 3331, Liina Arhosalo 029 551 3612, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (263,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 2.7.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korjausrakentaminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2958. rakennusyritysten korjaukset 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kora/2020/01/kora_2020_01_2021-07-02_tie_001_fi.html