Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 5.12.2007

Kotitalouksien asuntoluottokanta 62 miljardia euroa syyskuun lopussa

Kotitalouksien varsinaiseen asumiseen nostettujen asuntolainojen kanta oli vuoden 2007 kolmannen neljänneksen lopussa yhteensä vajaat 61 miljardia euroa. Kotitalouksien vapaa-ajan asuntoja varten nostamien luottojen kanta oli lisäksi vajaat 2 miljardia euroa. Kotitaloudet nostivat neljänneksen aikana uusia asuntolainoja kaikkiaan vajaat 6 miljardia euroa. Yhteenlaskettu asuntoluottojen kanta kasvoi kotitalouksilla vajaat 14 prosenttia edellisen vuoden vastaavan neljänneksen lopusta ja 3 prosenttia vuoden 2007 toiseen neljännekseen verrattuna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokantatilastosta.

Kotitalouksien asuntoluottokanta ja uudet asuntoluotot (ml. vapaa-ajan asunnot) neljänneksittäin vuosina 2002-2007, mrd. euroa

Kotitalouksien kulutusluottokanta1) oli syyskuun lopussa vajaat 13 miljardia euroa. Kulutusluotoista varsinaisia kulutusluottoja oli 11,5 miljardia ja opintolainoja 1,4 miljardia euroa. Varsinaisten kulutusluottojen kanta kasvoi 2 prosenttia vuoden 2007 toiseen neljännekseen verrattuna. Kotitaloudet nostivat yhteensä uusia kulutusluottoja neljänneksen aikana vajaat 3 miljardia euroa.

Luottokanta yhteensä 221 miljardia euroa

Rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen myöntämä luottokanta oli syyskuun lopussa yhteensä runsaat 221 miljardia euroa. Luottokanta kasvoi 4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Edellisen neljänneksen loppuun verrattuna luottokanta kasvoi 700 miljoonaa euroa. Uusia luottoja nostettiin kuluvan vuoden kolmannen neljänneksen aikana yhteensä 39 miljardia euroa.

Yleisöluottokanta oli syyskuun lopussa yhteensä runsaat 157 miljardia euroa, yli 10 prosenttia suurempi kuin vastaavan neljänneksen lopussa vuotta aiemmin ja runsaat 2 prosenttia enemmän kuin edellisen neljänneksen lopussa. Uusia yleisöluottoja nostettiin neljänneksen aikana runsaat 18 miljardia euroa. Yleisöluottoihin ei lueta rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen keskinäistä luotonantoa eikä valtion varoista välitettäväksi annettuja luottoja tai ulkomaille myönnettyjä luottoja.

Luottokannan ja yleisöluottokannan kehitys neljänneksittäin vuosina 2003-2007, muutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä, %

Yritystoiminnan eli yrityksien ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksien luottokanta oli vuoden 2007 kolmannen neljänneksen lopussa runsaat 54 miljardia euroa, yli 8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin ja vajaat 2 prosenttia enemmän kuin edellisen neljänneksen lopussa. Yritystoimintaa varten nostettiin uusia luottoja neljänneksen aikana vajaat 9 miljardia euroa.

Vuoden 2007 ensimmäisen ja toisen neljänneksen tiedot ovat tarkentuneet. Taulukoissa ja kuvioissa muutetut tiedot on korostettu alleviivauksella.

1) Tilastokeskuksen ja Suomen Pankin kulutusluottokannoissa on eroja. Tämä johtuu siitä, että Tilastokeskuksen luvuissa on mukana luotonantajasektorina luottolaitosten lisäksi myös muut rahoituslaitokset. Lisäksi Tilastokeskuksen kulutusluottokantaan eivät sisälly kaikki tili- ja korttiluotot. Käyttötarkoitusluokitus yhtenäistetään Suomen Pankin tilastoa vastaavaksi vuoden 2008 1. neljänneksen tiedoista lähtien.

Lähde: Luottokanta, 3. neljännes 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli Kannas (09) 1734 3539, Kerttu Helin (09) 1734 3330, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 5.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 3. vuosineljännes 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lkan/2007/03/lkan_2007_03_2007-12-05_tie_001.html