Julkaistu: 16.8.2005

Kotimaisten pankkien vuoden 2004 lopullinen tilinpäätöstilasto ilmestynyt

Kotimaisten pankkien vuoden 2004 lopulliset tuloslaskelmat ja taseet ovat Tilastokeskuksen 12.4.2005 julkaisemien ennakkotietojen mukaiset.

Kotimaisten pankkien euroluotot fyysisille henkilöille keskittyvät noin 40-vuotiaille, joilla on lainaa keskimäärin hieman yli 40 000 euroa jokaista lainanottajaa kohden. Keskimääräiset talletukset taas karttuvat ikäryhmittäin. Yli 65-vuotiaat ovat ensimmäinen ikäryhmä, joilla on talletuksia jokaista tallettajaa kohden keskimäärin enemmän kuin lainaa jokaista lainanottajaa kohden. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen luottolaitosten vuoden 2004 tuloslaskelmia ja taseita koskevista tiedoista.

Tuloslaskelmien ja taseiden lisäksi lopullisessa Rahalaitokset 2004 -julkaisussa tarkastellaan luottolaitosten liiketoiminnan jakautumista alueellisesti sekä esitetään erilaisia luottolaitosten toimintaa kuvaavia tietoja. Tilastokeskus tuottaa lisäksi pyynnöstä aikasarjoja luottolaitosten liiketoimintaa kuvaavista tunnusluvuista.

Kotimaisten pankkien keskimääräiset euroluotot ja -talletukset ikäryhmittäin vuonna 2004

Lähde: Luottolaitosten tuloslaskelmat ja taseet 1.1.-31.12.2004, Rahalaitokset 2004. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Jaakko Pulli (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 16.8.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2004/llai_2004_2005-08-16_tie_001.html