Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 31.5.2006

Kotimaisten pankkien liikevaihto ja rahoituskate kasvussa vuonna 2005

Kotimaisten pankkien rahoituskate oli noin 2 619 miljoonaa euroa, mistä liikepankkien osuus oli 66,1 prosenttia, osuuspankkien 26,6 prosenttia ja säästöpankkien 7,3 prosenttia. Edelliseen vuoteen verrattuna kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi reilulla 10 prosentilla. Myös Suomessa toimivat ulkomaiset pankit paransivat rahoituskatettaan miltei 24 prosenttia päätyen 83 miljoonaan euroon.

Kotimaisten pankkien vuoden 2005 liikevaihto oli 7 776 miljoonaa euroa. Luku on 2000-luvun toiseksi korkein. Korkeimmillaan liikevaihto on ollut 9 461 miljoonaa euroa vuonna 2001.

Vuonna 2004 huimasti kasvaneiden kotimaisten pankkien liikevoittojen kasvu jatkui myös vuonna 2005. Liikevoitto vuonna 2005 kasvoi 23 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 1 997 miljoonaan euroon. Liikepankkien osuus liikevoitosta oli 73,3 prosenttia, osuuspankkien 21,8 prosenttia ja säästöpankkien 4,9 prosenttia. Kotimaisten pankkien liikevoitto muodostui tasaisesti kunkin vuosineljänneksen aikana niin, että viimeisellä vuosineljänneksellä voittoa kertyi hieman enemmän kuin millään vuoden aikaisemmalla neljänneksellä. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen luottolaitosten tuloslaskelmia ja taseita koskevista tiedoista.

Tilastokeskus on alkanut julkistaa tilaston yhteydessä kotimaisten pankkien tunnuslukuja myös sähköisessä muodossa.

Luottolaitosten raportointi muuttui vuoden 2005 alusta IAS/IFRS-tilinpäätösstandardin mukaiseksi. Tästä syystä kaikki tuloslaskelman ja taseen erät eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Kotimaisten pankkien liikevoitto/liikevaihto -% neljännesvuosittain 2000-2005

Lähde: Luottolaitosten tuloslaskelmat ja taseet 1.1.-31.12.2005 Rahalaitokset 2005, ennakkotiedot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jaakko Pulli (09) 1734 3325, Marja Keltanen (09) 1734 3328

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 31.5.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2005/04/llai_2005_04_2006-05-31_tie_001.html