Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 5.10.2007

Pankkien rahoituskate ja palkkiotuotot kasvoivat

Kotimaisten pankkien rahoituskate oli vuoden 2007 tammi-kesäkuussa 1 650 miljoonaa euroa. Rahoituskate kohosi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 22 prosenttia verrattuna vuoden 2006 ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Pankkien palkkiotuotot olivat tammi-kesäkuussa 671 miljoonaa euroa ja niiden lisäys oli yhdeksän prosenttia edellisen vuoden vastaavasta jaksosta.

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista pysyivät kotimaisilla pankeilla edelleen alhaisina. Tappioita kertyi alkuvuoden aikana seitsemän miljoonaa euroa. Toisen neljänneksen aikana kotimaiset pankit kirjasivat enemmän luottotappioiden palautuksia kuin uusia luottotappioita.

Kotimaisten pankkien osavuositilinpäätösten lukuja tarkasteltaessa on otettava huomioon ensimmäiselle neljännekselle 2007 osunut kertaluonteinen yritysjärjestelyyn liittyvä myyntivoitto. Kertaluonteinen erä on kirjattu myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuottoihin. Kyseinen erä vaikuttaa merkittävästi siihen, että ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2007 liikevoitto kasvoi 47 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Ilman kyseistä erää kotimaisten pankkien liikevoiton kasvu olisi jäänyt alkuvuonna noin neljään prosenttiin.

Kotimaisten pankkien rahoituskate ja palkkiotuotot neljänneksittäin, miljoonaa euroa

Lähde: Luottolaitosten tuloslaskelmat ja taseet 1.1.-30.6.2007, Rahalaitokset 2. neljännes 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 5.10.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2007/02/llai_2007_02_2007-10-05_tie_001.html