Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 5.10.2007

Bankernas finansnetto och provisionsintäkter ökade

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 1 650 miljoner euro under januari-juni år 2007. Finansnettot ökade under det första halvåret med 22 procent jämfört med det första halvåret år 2006. Bankernas provisionsintäkter var 671 miljoner euro under januari-juni, vilket var en ökning på nio procent jämfört med motsvarande period året innan.

Värdeminskningsförlusterna av krediter och andra ansvarsförbindelser låg fortfarande på en låg nivå hos de inhemska bankerna. Förlusterna uppgick till sju miljoner euro under början av året. Under det andra kvartalet bokförde de inhemska bankerna fler återföringar av kreditförluster än nya kreditförluster.

När man granskar siffrorna i de inhemska bankernas delårsbokslut måste man beakta den försäljningsvinst av engångsnatur som inföll under det första kvartalet år 2007 och som hade anknytning till ett företagsarrangemang. Posten av engångsnatur har bokförts under avkastning av finansiella tillgångar som kan säljas. Posten inverkar i betydande grad på att rörelsevinsten ökade med 47 procent under det första halvåret år 2007 jämfört med motsvarande period året innan. Utan posten ifråga skulle de inhemska bankernas rörelsevinst ha stannat på omkring fyra procent under årets början.

De inhemska bankernas finansnetto och provisionsintäkter efter kvartal, miljoner euro

Källa: Kreditinstitutens resultat- och balansräkningar 1.1-30.6.2007, Monetära finansinstitut 2:a kvartalet 2007, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 5.10.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2007/02/llai_2007_02_2007-10-05_tie_001_sv.html