Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 12.12.2007

Kotimaisten pankkien rahoituskatteen kasvu 11 prosenttia tammi-syyskuussa

Pankkien rahoituskate oli vuoden 2007 tammi-syyskuussa 11 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2006 vastaavalla jaksolla. Rahoituskatteen kasvu on kuitenkin hidastunut. Verrattaessa vuoden 2007 kolmannen neljänneksen rahoituskatetta vuoden 2006 kolmannen neljänneksen tilanteeseen havaitaan, että rahoituskate pieneni 6 prosenttia.

Kotimaisten pankkien liikevoitto kasvoi tammi-syyskuussa 22 prosenttia vuoden 2006 vastaavasta jaksosta. Voittojen voimakkaaseen kasvuun vaikuttaa edelleen ensimmäiselle neljännekselle kirjattu kertaluonteiseen yritysjärjestelyyn liittyvä myyntivoitto. Myyntivoitto on kirjattu erään "myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot". Ilman kyseistä myyntivoittoa kotimaisten pankkien liikevoitto olisi tammi-syyskuussa alentunut 4 prosentilla verrattuna vuodentakaiseen.

Kotimaisten pankkien nettomääräiset arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista olivat vuoden 2007 tammi-syyskuussa -8 miljoonaa euroa. Arvonalentumistappioiden palautuksia kirjattiin siis enemmän kuin uusia arvonalentumistappioita.

Kotimaisten pankkien rahoituskate ja palkkiotuotot neljänneksittäin, miljoonaa euroa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset 1.1.-30.9.2007, Rahalaitokset 3. neljännes 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 12.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2007/03/llai_2007_03_2007-12-12_tie_001.html