Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 9.12.2008

Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi ja liikevoitto laski tammi-syyskuussa

Kotimaisten pankkien rahoituskate oli vuoden 2008 tammi-syyskuussa vajaat kolme miljardia euroa. Rahoituskate kasvoi 22 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kun verrataan vuoden 2008 kolmatta neljännestä vuoden toiseen neljännekseen, kasvoi rahoituskate vajaan prosentin verran. Palkkiotuotot sen sijaan laskivat kolme prosenttia vuodentakaisesta ollen tammi-syyskuussa 952 miljoonaa euroa.

Kotimaisten pankkien rahoituskate ja palkkiotuotot neljänneksittäin, miljoonaa euroa

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot olivat tammi-syyskuussa 122 miljoonaa euroa. Vuoden kolmannen neljänneksen nettotuotot olivat negatiiviset: arvopaperikaupasta ja valuuttatoiminnasta kertyi 13 miljoonaa euroa tappiota. Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista olivat tammi-syyskuussa 96 miljoonaa euroa, josta 67 miljoonaa kirjattiin vuoden kolmannella neljänneksellä.

Liikevoittoa kotimaisille pankeille kertyi tammi-syyskuussa 1,9 miljardia euroa, eli 24 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Liikevoitosta 542 miljoonaa euroa kertyi vuoden kolmannella neljänneksellä, mikä on 17 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden kolmannella neljänneksellä. Verrattaessa tammi-syyskuun liikevoittoa vuodentakaiseen on otettava huomioon vuoden 2007 ensimmäiselle neljännekselle kohdistunut yritysjärjestelyyn liittyvä myyntivoitto. Noin puolen miljardin euron suuruinen, tuloslaskelmassa myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuottoihin kirjattu myyntivoitto nostaa vertailutason korkeaksi. Jos myyntivoitto jätetään huomioimatta, väheni pankkien liikevoitto vain kolme prosenttia viime vuoden tammi-syyskuuhun verrattuna.

Kotimaisten pankkien taseiden yhteenlaskettu arvo vuoden 2008 kolmannen neljänneksen lopussa oli 304 miljardia euroa. Lisäystä vuodentakaiseen oli 22 prosenttia. Kotimaisiin pankkeihin tehdyt talletukset kasvoivat lähes 105 miljardiin euroon, eli 17 prosenttia vuodentakaisesta. Talletuksista 64 prosenttia oli kotitalouksien tekemiä.

Käsitteellä kotimainen pankki tarkoitetaan tässä tilastossa Suomeen rekisteröityä talletuspankkia (ml. sen sivukonttorit ulkomailla). Linkki tiedonantajaluetteloon.

Lähde: Luottolaitosten tuloslaskelmat ja taseet 1.1.-30.9.2008, Rahalaitokset 3. neljännes 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Niina Suutarinen (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 9.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2008/03/llai_2008_03_2008-12-09_tie_001.html