Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 6.4.2009

Kotimaisten pankkien liikevoitto pieneni vuonna 2008

Vuonna 2008 kotimaisille pankeille kertyi liikevoittoa 2,5 miljardia euroa, eli 28 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Viimeisen neljänneksen osuus liikevoitosta oli 583 miljoonaa euroa, mikä on enemmän kuin toisella ja kolmannella neljänneksellä, mutta 40 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä. Verrattaessa koko vuoden 2008 liikevoittoa edelliseen vuoteen on otettava huomioon vuoden 2007 ensimmäiselle neljännekselle kohdistunut yritysjärjestelyyn liittyvä, noin puolen miljardin euron suuruinen myyntivoitto. Jos myyntivoitto jätetään pois luvuista, väheni pankkien liikevoitto vain 15 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottolaitosten tuloslaskelmia ja taseita koskevista ennakkotiedoista.

Kotimaisten pankkien liikevoitto (-tappio) vuosina 1988-2008

 

Kotimaisten pankkien rahoituskate parani edelleen vahvasti vuonna 2008. Rahoituskatetta kertyi 4,1 miljardia euroa, 23 prosenttia enemmän kuin vuonna 2007. Neljänneksittäin tarkasteltuna rahoituskate kasvoi vuoden loppua kohden, ollen viimeisellä neljänneksellä 1,1 miljardia euroa. Lähes kaikki muut tuloslaskelman erät kehittyivät vähemmän suotuisasti. Esimerkiksi palkkiotuotot pienenivät kahdeksan prosenttia ja hallintokulut kasvoivat saman verran. Hallintokulut olivat korkokulujen jälkeen pankkien merkittävin kuluerä, 2,3 miljardia euroa.

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot kävivät toisella ja kolmannella neljänneksellä negatiivisina, mutta jäivät alku- ja loppuvuoden ansiosta positiivisiksi koko vuoden osalta. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuottoja muodostui 225 miljoonaan euroa, joka on kuitenkin 48 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2007. Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista kasvoivat yli nelinkertaisiksi edelliseen vuoteen verrattuna. Arvonalentumistappioita kirjattiin 231 miljoonaa euroa, joista 135 miljoonaa euroa viimeisellä neljänneksellä. Erä sisältää sekä toteutuneet luottotappiot että varautumisen tuleviin luottotappioihin.

Kotimaisten pankkien taseiden yhteenlaskettu arvo vuoden 2008 lopussa oli 346 miljardia euroa. Lisäystä vuoden takaiseen oli 34 prosenttia. Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä kasvoivat 11 prosenttia, ja velat yleisölle ja julkisyhteisöille 12 prosenttia. Oman pääoman osuus taseen loppusummasta pieneni 7,3 prosentista 5,6 prosenttiin.

Käsitteellä kotimainen pankki tarkoitetaan tässä tilastossa Suomeen rekisteröityä talletuspankkia (ml. sen sivukonttorit ulkomailla). Linkki tiedonantajaluetteloon.

Lähde: Luottolaitosten tuloslaskelmat ja taseet 1.1.-31.12.2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Niina Suutarinen (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 6.4.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2008/04/llai_2008_04_2009-04-06_tie_001.html