Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 1.6.2011

Luottolaitosten vuoden 2010 lopullinen tilinpäätöstilasto on ilmestynyt

Suomessa toimi vuoden 2010 lopussa 303 kotimaista pankkia. Kotimaisista pankeista liikepankkeja oli 14, säästöpankkeja 34 ja osuuspankkeja 255 kappaletta. Pankeilla oli yhteensä 1 426 konttoria. Pankkeja oli 10 ja konttoreita 1 vähemmän kuin vuoden 2010 lopussa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöksiä koskevista lopullisista tiedoista.

Kotimaisten pankkien arvonalentumis- ja luottotappiot

Kotimaisten pankkien arvonalentumis- ja luottotappiot
Luottolaitosten raportointi muuttui vuoden 2005 alusta IAS/IFRS-tilinpäätösstandardin mukaiseksi. Tästä syystä kaikki tuloslaskelman ja taseen erät eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Vuonna 2010 kotimaisten pankkien arvonalentumis- ja luottotappiot 1) olivat 427 miljoonaa euroa. Niiden määrä pieneni noin puolella edellisestä vuodesta. Vuonna 2010 arvonalentumis- ja luottotappioiden osuus kotimaisten pankkien taseen loppusummasta oli 0,1 prosenttia. Arvonalentumis- ja luottotappioiden vuoden 2008 alkupuolella alkanut voimakas nousu lähti laskuun vuoden 2009 lopulla.

Kotimaisissa pankeissa työskenteli vuoden 2010 lopussa 24 213 henkilöä, mikä on 0,7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työtuntien määrässä muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli 0,3 prosenttia. Henkilökunnalle maksetut palkat kasvoivat noin 3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Suppeat ennakkotiedot luottolaitosten tuloslaskelmista ja taseista julkaistiin 5.4.2011. Luottolaitosten tuloslaskelmien ja taseiden lisäksi tämä julkistus sisältää tietoa muun muassa kulu- ja tuottoerien koostumuksesta, tilinpäätösten tunnusluvuista ja henkilökunnan määristä.

Käsitteellä kotimainen pankki tarkoitetaan tässä tilastossa Suomeen rekisteröityä talletuspankkia (ml. sen sivukonttorit ulkomailla). Listaus kaikista tilastoon sisältyvistä luottolaitoksista löytyy erillisestä liitetaulukosta.


1) Arvonalentumis- ja luottotappiot esitetään tässä tuloslaskelman erän “ Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista” mukaan.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (304,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 1.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2010/04/llai_2010_04_2011-06-01_tie_001_fi.html