Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2016, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2016
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
Korkotuotot 917 046 208 543 53 881 1 179 470
Korkokulut 587 376 33 578 13 988 634 943
RAHOITUSKATE 329 670 174 965 39 892 544 527
(Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa) - 1) - - -
Osinkotuotot 246 927 219 314 1 373 467 614
Palkkiotuotot 326 050 117 283 23 118 466 451
(Palkkiokulut) 168 705 11 093 4 230 184 028
Voitot / (-) tappiot rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvelan kirjaamisesta pois taseesta, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti, netto 9 089 2 124 4 054 15 267
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen voitot ja (-) tappiot, netto 218 942 -512 -164 218 266
Voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista, netto -5 713 -210 3 -5 921
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto 945 22 18 985
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto -18 687 -134 -106 -18 927
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseen poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappiot 11 32 253 296
Muut liiketoiminnan tuotot 28 247 16 976 2 315 47 538
(Muut liiketoiminnan kulut) 17 642 39 771 7 844 65 257
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 949 132 478 996 58 682 1 486 811
(Hallintokulut) 421 450 167 584 33 048 622 081
josta:Palkat ja palkkiot (sis. henkilösivukulut) 213 766 93 571 17 693 325 030
josta: Muut hallintokulut 207 683 74 013 15 355 297 051
(Poistot) 17 043 7 306 1 516 25 864
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) 8 150 - - 8 150
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatuista rahoitusvaroista) 16 646 761 -562 16 846
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset pääomaosuusmenetelmällä käsitellyistä sijoituksista - - - -
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin rahoitusvaroista) 4 954 -16 - 4 937
Voitto / (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä - - - -
LIIKEVOITTO / (-) TAPPIO 480 890 303 361 24 681 808 932
(Tilinpäätössiirrot) -17 919 1 069 5 800 -11 050
(Yhteisön jatkuviin toimintoihin liittyvä verokulu / ( -) tuotto) 54 411 17 285 3 766 75 463
VOITTO / (-) TAPPIO VEROJEN JÄLKEEN JATKUVISTA TOIMINNOISTA 444 398 285 007 15 115 744 519
Lopetettujen toimintojen voitto / (-) tappio verojen jälkeen - - - -
TILIKAUDEN KAUDEN VOITTO / (-) TAPPIO 444 398 285 007 15 115 744 519
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 029 551 3330, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 7.7.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2016, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2016/01/llai_2016_01_2016-07-07_tau_001_fi.html