Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Kotimaisten talletuspankkien korkotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 31.3.2016, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2016
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
KORKOTUOTOT, yhteensä 917 046 208 543 53 880 1 179 469
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset 309 135 -3 356 86 305 865
Johdannaissopimukset – suojauslaskenta -6 289 7 722 5 575 7 008
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit 72 488 4 182 6 093 82 762
Saamisista luottolaitoksilta 68 766 11 663 331 80 760
Saamisista yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 466 970 188 309 41 795 697 074
Ennakkomaksut - 1) - - -
Muut rahoitusvarat 5 977 23 - 6 000
KORKOKULUT, yhteensä 587 376 33 579 13 988 634 943
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset 277 397 - - 277 397
Johdannaissopimukset – suojauslaskenta -70 007 4 19 -69 984
Veloista luottolaitoksille 68 289 6 821 2 564 77 673
Veloista yleisölle ja julkisyhteisöille 111 111 26 611 10 033 147 755
Liikkeellelasketut vieraan pääoman instrumentit 197 769 141 1 372 199 282
Muut rahoitusvelat 2 817 2 0 2 819
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 029 551 3330, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 7.7.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 3. Kotimaisten talletuspankkien korkotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 31.3.2016, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2016/01/llai_2016_01_2016-07-07_tau_003_fi.html