Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Specifikation av inhemska inlåningsbankers ränteintäkter och -kostnader 1.1.- 31.3.2016, tusen euro

  1.1.- 31.3.2016
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
RÄNTEINTÄKTER, summa 917 046 208 543 53 880 1 179 469
Derivat som innehas för handel 309 135 -3 356 86 305 865
Derivat – säkringsredovisning -6 289 7 722 5 575 7 008
Skuldinstrument 72 488 4 182 6 093 82 762
Fordringar på kreditinstitut 68 766 11 663 331 80 760
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 466 970 188 309 41 795 697 074
Förskottsbetalningar - 1) - - -
Andra finansiella tillgångar 5 977 23 - 6 000
RÄNTEKOSTNADER, summa 587 376 33 579 13 988 634 943
Derivat som innehas för handel 277 397 - - 277 397
Derivat – säkringsredovisning -70 007 4 19 -69 984
Skulder till kreditinstitut 68 289 6 821 2 564 77 673
Skulder till allmänheten och offentlig sektor 111 111 26 611 10 033 147 755
Emitterade skuldinstrument 197 769 141 1 372 199 282
Andra finansiella skulder 2 817 2 - 2 819
1) Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3330, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 7.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 3. Specifikation av inhemska inlåningsbankers ränteintäkter och -kostnader 1.1.- 31.3.2016, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2016/01/llai_2016_01_2016-07-07_tau_003_sv.html