Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Kotimaisten talletuspankkien palkkiotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 31.3.2016, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2016
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
PALKKIOTUOTOT, kuluva kausi 326 049 117 283 23 118 466 450
Arvopaperit 30 156 687 305 31 148
Selvitys 93 - 1) - 93
Omaisuudenhoito 39 192 12 404 310 51 905
Säilytys 8 591 2 469 288 11 348
Hallinnolliset palvelut institutionaalisille asiakkaille - - - -
Maksuliikenne 109 489 39 615 8 663 157 767
Jakelukanavapalkkiot 25 051 47 874 6 069 78 994
Strukturoidut tuotteet 671 - - 671
Hoitopalvelupalkkiot arvopaperistamistoiminnoista - - - -
Palkkiot luotonannosta 41 140 36 625 5 338 83 103
Annetut takaukset 26 414 1 779 394 28 587
Muut 45 253 -24 169 1 749 22 834
PALKKIOKULUT, kuluva kausi 168 705 11 093 4 230 184 028
Selvitys 95 090 - - 95 090
Säilytys 4 573 - - 4 573
Hoitopalvelupalkkiot arvopaperistamistoiminnoista - - - -
Saadut luottositoumukset 2 439 -27 - 2 412
Saadut takaukset 31 357 - - 31 357
Muut 35 246 11 119 4 230 50 595
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 029 551 3330, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 7.7.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 4. Kotimaisten talletuspankkien palkkiotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 31.3.2016, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2016/01/llai_2016_01_2016-07-07_tau_004_fi.html