Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 4. Specifikation av inhemska inlåningsbankers provisionsintäkter och -kostnader 1.1.- 31.3.2016, tusen euro

  1.1.- 31.3.2016
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
AVGIFTTSINTÄKTER, Intäkter under innevarande period 326 049 117 283 23 118 466 450
Värdepapper 30 156 687 305 31 148
Clearing och avveckling 93 - 1) - 93
Kapitalförvaltning 39 192 12 404 310 51 905
Förvaring 8 591 2 469 288 11 348
Administrativa tjänster för institutionella kunder - - - -
Betalningar 109 489 39 615 8 663 157 767
Avgifter för distributionskanaler 25 051 47 874 6 069 78 994
Strukturerade produkter 671 - - 671
Avgifter för värdepapperiseringar - - - -
Avgifter för kreditgivning 41 140 36 625 5 338 83 103
Ställda garantier 26 414 1 779 394 28 587
Annat 45 253 -24 169 1 749 22 834
AVGIFTSKOSTNADER, Kostnader under innevarande period 168 705 11 093 4 230 184 028
Clearing och avveckling 95 090 - - 95 090
Förvaring 4 573 - - 4 573
Avgifter för värdepapperiseringar - - - -
Erhållna lånelöften 2 439 -27 - 2 412
Erhållna garantier 31 357 - - 31 357
Annat 35 246 11 119 4 230 50 595
1) Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3330, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 7.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 4. Specifikation av inhemska inlåningsbankers provisionsintäkter och -kostnader 1.1.- 31.3.2016, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2016/01/llai_2016_01_2016-07-07_tau_004_sv.html