Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 22.6.2017

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto laskivat vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä

Suomessa pankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten rahoituskate oli vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 488 miljoonaa ja liikevoitto 710 miljoonaa euroa. Rahoituskate ja liikevoitto laskivat 18 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöstilastosta.

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto 1. neljännes 2005-2017, milj. euroa

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto 1. neljännes 2005-2017, milj. euroa

Korkotuotot ja korkokulut

Suomessa toimivien pankkien korkotuotot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 1,1 miljardia euroa, laskien 181 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavan ajankohdan 1,3 miljardista eurosta. Edellisestä neljänneksestä pudotusta oli puolestaan 52 miljoonaa euroa. Korkokulut olivat neljänneksen aikana 586 miljoonaa euroa, mikä on 76 miljoonaa euroa ja 11,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisestä neljänneksestä korkokulut kasvoivat 32 miljoonaa euroa.

Palkkiotuotot

Palkkiotuotot olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 571 miljoonaa euroa, mikä on 37 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuotot kasvoivat 26 miljoonaa euroa.

Hallintokulut

Hallinnon kulut ovat Suomessa toimivien pankkien suurin yhteenlaskettu kuluerä. Ne pysyivät lähes samalla tasolla viime vuoden vastaavaan neljännekseen nähden, nousten 703 miljoonasta eurosta 707 miljoonaan euroon. Hallinnon kulujen suurin alaerä palkat ja palkkiot vähenivät viime vuoden 363 miljoonasta eurosta 345 miljoonaan euroon. Edelliseen neljännekseen nähden hallinnon kulut vähenivät 95 miljoonaa euroa.

Liikevoitto

Liikevoitto eli voitto jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 710 miljoonaa euroa. Edelliseen neljännekseen verrattuna liikevoitto väheni 62 miljoonalla eurolla, vuodentakaiseen verrattuna puolestaan 158 miljoonaa euroa. Vuodentakaiseen nähden rahoituskatteen lisäksi erityisesti osinkotulot, voitot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista ja muut liiketoiminnan tuotot vähenivät selvästi. Palkkiokulujen huomattava väheneminen tasasi liikevoiton pienentymistä.

Tase

Taseiden yhteenlaskettu arvo oli 375 miljardia euroa. Tase oli 33,4 prosenttia pienempi vuodentakaiseen 563 miljardiin nähden. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli ensimmäisellä neljänneksellä 4,4 prosenttia. Oman pääoma väheni edelliseen vuoteen verrattuna 10 miljardilla eurolla 26,6 miljardista eurosta 16,6 miljardiin euroon. Edellisellä neljänneksellä oma pääoma oli 27,1 miljardia euroa.

Suomen pankkisektorilla tehty yritysjärjestely selittää suurimman osan taseiden, erityisesti oman pääoman poikkeuksellisen suurista muutoksista.


Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (270,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2017/01/llai_2017_01_2017-06-22_tie_001_fi.html