Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2020, 3:e kvartalet

Publicerad: 22.6.2017

Finansnettot och rörelsevinsten för bankerna i Finland sjönk under första kvartalet år 2017

Finansnettot för kreditinstitut med bankverksamhet i Finland uppgick under första kvartalet år 2017 till 488 miljoner och rörelsevinsten till 710 miljoner euro. Finansnettot och rörelsevinsten minskade med 18 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

I Finland verksamma bankers finansnetto och rörelsevinst 1:a kvartalet 2005-2017, mn euro

I Finland verksamma bankers finansnetto och rörelsevinst 1:a kvartalet 2005-2017, mn euro

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (249,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 22.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2017/01/llai_2017_01_2017-06-22_tie_001_sv.html