Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 15.12.2017

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate kasvoi, mutta liikevoitto pieneni vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä

Suomessa pankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten rahoituskate oli vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä 630 miljoonaa euroa ja liikevoitto 451 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna rahoituskate kasvoi 17 miljoonalla eurolla ja liikevoitto pieneni 155 miljoonalla eurolla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöstilastosta.

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto 3. neljännes 2005-2017, milj. euroa

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto 3. neljännes 2005-2017, milj. euroa

Korkotuotot ja korkokulut

Suomessa pankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten korkotuottoja kertyi kolmannella neljänneksellä 1,3 miljardia euroa, kasvaen 118 miljoonaa euroa viime vuodesta. Korkokulut puolestaan kasvoivat viime vuodesta 101 miljoonalla eurolla 650 miljoonaan euroon. Korkotuottojen ja -kulujen erotuksena laskettava rahoituskate kasvoi 17 miljoonaa euroa, eli noin kolme prosenttia. Prosenteissa mitattuna korkotuottojen kasvu oli 10 prosenttia ja -kulujen 18 prosenttia.

Hallintokulut

Hallinnon kulut ovat Suomessa toimivien pankkien suurin yhteenlaskettu kuluerä. Hallinnon kuluja pankeilla oli kolmannella neljänneksellä 672 miljoonaa euroa, mikä on 13 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Palkat ja palkkiot olivat hallinnon kuluista 45,8 prosenttia. Viime vuoden kolmanteen neljännekseen nähden yhteenlasketut palkat ja palkkiot pienivät 20 miljoonalla eurolla 307 miljoonaan euroon.

Liikevoitto

Liikevoitto eli voitto jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli 451 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden 606 miljoonaan euroon nähden liikevoitto pieneni 155 miljoonalla eurolla, eli 26 prosentilla. Erityisesti selvästi vähentyneet voitot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista selittävät liikevoiton pienentymistä. Liikevoiton vaihtelut neljänneksittäin voivat yleisestikin olla isoja.

Tase

Taseiden yhteenlaskettu arvo oli 372 miljardia euroa. Tase oli 33,2 prosenttia pienempi vuodentakaiseen nähden. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli 4,6 prosenttia, eli 17 miljardia euroa. Viime vuodesta pankkien oma pääoma pienentyi 10 miljardilla eurolla.

Suomen pankkisektorilla vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä tehty yritysjärjestely selittää suurimman osan taseiden, erityisesti oman pääoman poikkeuksellisen suurista muutoksista.


Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (269,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 15.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2017/03/llai_2017_03_2017-12-15_tie_001_fi.html