Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 15.12.2017

Finansnettot för bankerna i Finland ökade, men rörelsevinsten minskade under tredje kvartalet år 2017

Finansnettot för kreditinstitut med bankverksamhet i Finland uppgick under tredje kvartalet år 2017 till 630 miljoner euro och rörelsevinsten till 451 miljoner euro. Jämfört med året innan ökade finansnettot med 17 miljoner euro och rörelsevinsten minskade med 155 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

I Finland verksamma bankers finansnetto och rörelsevinst, 3:e kvartalet 2005-2017, mn euro

I Finland verksamma bankers finansnetto och rörelsevinst, 3:e kvartalet 2005-2017, mn euro

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (248,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2017/03/llai_2017_03_2017-12-15_tie_001_sv.html