Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 12.10.2018

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate kasvoi, mutta liikevoitto pieneni vuoden 2018 toisella neljänneksellä

Suomessa pankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten rahoituskate oli vuoden 2018 toisella neljänneksellä 630 miljoonaa euroa ja liikevoitto 313 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna rahoituskate kasvoi 9 miljoonaa euroa ja liikevoitto laski 118 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöstilastosta.

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto 2. neljännes 2005-2018, milj. euroa

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto 2. neljännes 2005-2018, milj. euroa

Korkotuotot ja korkokulut

Suomessa pankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten korkotuottoja kertyi vuoden 2018 toisella neljänneksellä 1,1 miljardia euroa ja korkokuluja 519 miljoonaa euroa. Näiden erotuksena laskettava rahoituskate oli 630 miljoonaa euroa. Verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen rahoituskate kasvoi 9 miljoonaa euroa, eli noin 1,5 prosenttia. Luottolaitosten uudistuneista FINREP-raportointikäytännöistä johtuen rahoituskate ei kuitenkaan ole kaikilta osin täysin vertailukelpoinen vuoden 2018 ja aiempien vuosien välillä.

Hallintokulut

Hallinnon kulut ovat Suomessa toimivien pankkien suurin yhteenlaskettu kuluerä. Hallinnon kuluja pankeilla oli toisella neljänneksellä 769 miljoonaa euroa, mikä oli 43 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi aiemmin. Palkat ja palkkiot olivat hallinnon kuluista 43,1 prosenttia. Edeltävän vuoden toiseen neljännekseen nähden yhteenlasketut palkat ja palkkiot pienivät 11 miljoonalla eurolla 331 miljoonaan euroon.

Liikevoitto

Liikevoitto eli voitto jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli 313 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden toiseen neljännekseen nähden liikevoitto pieneni 118 miljoonalla eurolla. Luottolaitosten uudistuneista FINREP-raportointikäytännöistä johtuen liikevoitto ei kuitenkaan ole kaikilta osin täysin vertailukelpoinen vuoden 2018 ja aiempien vuosien välillä.

Tase

Taseiden yhteenlaskettu arvo oli 364 miljardia euroa. Tase oli 1,2 prosenttia suurempi vuodentakaiseen nähden. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli 4,1 prosenttia, eli 15 miljardia euroa. Edeltävän vuoden vastaavasta neljänneksestä pankkien oma pääoma pienentyi 1,8 miljardia euroa. Luottolaitosten uudistuneista FINREP-raportointikäytännöistä johtuen taseen erät eivät ole kaikilta osin täysin vertailukelpoisia vuoden 2018 ja aiempien vuosien välillä.

Suomen pankkisektorilla vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä tehty yritysjärjestely selittää osan tuloslaskelman ja taseiden, erityisesti oman pääoman poikkeuksellisen suurista muutoksista.


Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (269,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 12.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2018/02/llai_2018_02_2018-10-12_tie_001_fi.html