Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2019, 4:e kvartalet

Publicerad: 12.10.2018

Finansnettot för bankerna i Finland ökade, men rörelsevinsten minskade under andra kvartalet år 2018

Finansnettot för kreditinstitut med bankverksamhet i Finland uppgick under andra kvartalet år 2018 till 630 miljoner euro och rörelsevinsten till 313 miljoner euro. Jämfört med motsvarande kvartal året innan ökade finansnettot med 9 miljoner euro medan rörelsevinsten minskade med 118 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

I Finland verksamma bankers finansnetto och rörelsevinst, 2:a kvartalet 2005-2018, mn euro

I Finland verksamma bankers finansnetto och rörelsevinst, 2:a kvartalet 2005-2018, mn euro

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (248,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 12.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2018/02/llai_2018_02_2018-10-12_tie_001_sv.html