Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 18.4.2019

Suomessa toimivien pankkien liikevoitto oli 1,9 miljardia euroa vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä

Suomessa pankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten rahoituskate oli vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä 1044 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1861 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöstilastosta.

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto 4. neljännes 2005-2018, milj. euroa

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto 4. neljännes 2005-2018, milj. euroa

Korkotuotot ja korkokulut

Suomessa pankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten korkotuottoja kertyi vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä 3,4 miljardia euroa. Korkokulut puolestaan olivat 2,4 miljardia euroa. Näiden erotuksena laskettava rahoituskate oli noin miljardi euroa. Suhteessa vuoden takaiseen neljännekseen pankkiryhmistä rahoituskatetta kasvattivat eniten suomalaiset liikepankit. Tähän vaikutti kuitenkin merkittävästi Suomen pankkisektorilla vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä tehty suuri yritysjärjestely.

Hallintokulut

Hallinnon kulut ovat merkittävä kuluerä Suomessa toimiville pankeille. Hallinnon kuluja pankeilla oli neljännellä neljänneksellä 1,5 miljardia euroa. Palkat ja palkkiot olivat hallinnon kuluista 806 miljoonaa euroa eli 53,7 prosenttia. Palkkojen ja palkkioiden osuus hallinnon kuluista kasvoi 11 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta neljänneksestä.

Liikevoitto

Liikevoitto eli voitto jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli 1,9 miljardia euroa vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä. Liikevoittoa kasvattivat erityisesti kasvaneet korko- ja palkkiotuotot. Merkittävän yritysjärjestelyn takia vuoden 2018 neljännen neljänneksen liikevoitto on huonosti vertailtavissa aiempien ajanjaksojen liikevoittoon.

Tase

Pankkien taseiden yhteenlaskettu arvo oli 661 miljardia euroa. Tästä oman pääoman osuus oli keskimäärin 6,7 prosenttia eli 44 miljardia. Suurin oman pääoman osuus taseesta oli osuuspankkien yhteenliittymän jäsenpankeilla, noin 12,4 prosenttia ja pienin ulkomaalaisilla pankeilla, noin 0,6 prosenttia. Keskimäärin kaikkien Suomessa toimivien pankkien oman pääoman osuus taseen loppusummasta nousi 1,7 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta. Pankkisektorilla tehty suuri yritysjärjestely vaikutti merkittävästi pankkien yhteenlaskettuun taseeseen ja oman pääoman määrään.


Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (269,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2018/04/llai_2018_04_2019-04-18_tie_001_fi.html