Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 18.4.2019

Rörelsevinsten för bankerna i Finland var 1,9 miljarder euro under sista kvartalet år 2018

Finansnettot för kreditinstitut med bankverksamhet i Finland uppgick under fjärde kvartalet år 2018 till 1044 miljoner euro och rörelsevinsten till 1861 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

I Finland verksamma bankers finansnetto och rörelsevinst, 4:e kvartalet 2005-2018, mn euro

I Finland verksamma bankers finansnetto och rörelsevinst, 4:e kvartalet 2005-2018, mn euro

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (248,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 18.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2018/04/llai_2018_04_2019-04-18_tie_001_sv.html