Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.12.2019

Suomessa toimivien pankkien liiketappio oli 0,7 miljardia euroa vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä

Suomessa pankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten rahoituskate oli vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä noin 1,1 miljardia euroa ja liiketappio 0,7 miljardia euroa. Suomen pankkisektori kasvoi vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä tehdyn merkittävän yritysjärjestelyn seurauksena, jonka vuoksi tämän jälkeiset neljännekset eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia aikaisempien neljännesten kanssa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöstilastosta.

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto 3. neljännes 2005-2019, milj. euroa

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto 3. neljännes 2005-2019, milj. euroa

Korkotuotot ja korkokulut

Suomessa pankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten korkotuottoja kertyi vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä 2 miljardia euroa. Korkokulut puolestaan olivat 0,9 miljardia euroa. Näiden erotuksena laskettava rahoituskate oli noin 1,1 miljardia euroa. Suhteessa vuoden takaiseen vastaavaan neljännekseen rahoituskate kasvoi erityisesti suomalaisilla liikepankeilla. Ulkomaisten pankkien osalta rahoituskate puolestaan laski suhteessa vuoden takaiseen vastaavaan neljännekseen. Tähän vaikutti Suomen pankkisektorilla vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä tehty yritysjärjestely.

Hallintokulut

Hallinnon kulut ovat merkittävä kuluerä Suomessa toimiville pankeille. Hallinnon kuluja pankeilla oli kolmannella neljänneksellä noin 1,4 miljardia euroa. Palkat ja palkkiot olivat hallinnon kuluista 59,2 prosenttia, kun vuoden toisella neljänneksellä palkkojen ja palkkioiden osuus hallinnon kuluista oli 65,3 prosenttia. Merkittävän yritysjärjestelyn vuoksi vuoden 2018 neljännen neljänneksen jälkeisten ajanjaksojen hallintokulut ovat huonosti vertailtavissa tätä aiempiin neljänneksiin.

Liikevoitto/-tappio

Liiketappio eli tappio jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli 697 miljoonaa euroa vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Liiketappio on poikkeuksellinen suhteessa aiempiin neljänneksiin, ja tappiota kasvattivat eritysesti kertaluonteiset erät. Merkittävän yritysjärjestelyn vuoksi vuoden 2018 neljännen neljänneksen jälkeisten ajanjaksojen liikevoitto on heikosti vertailtavissa tätä aiempien neljännesten liikevoittoon.

Tase

Pankkien taseiden yhteenlaskettu arvo oli noin 725 miljardia euroa. Tästä oman pääoman osuus oli noin 42 miljardia, joka oli keskimäärin 5,8 prosenttia taseiden yhteenlasketusta loppusummasta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli suurin osuuspankkien yhteenliittymän jäsenpankeilla, noin 12,3 prosenttia. Pienin oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli puolestaan ulkomaalaisilla pankeilla, noin 0,4 prosenttia. Pankkisektorilla vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä tehty yritysjärjestely vaikutti merkittävästi pankkien yhteenlaskettuun taseen ja oman pääoman loppusummaan.


Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (270,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2019/03/llai_2019_03_2019-12-18_tie_001_fi.html