Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2020, 3:e kvartalet

Publicerad: 18.12.2019

Under tredje kvartalet år 2019 var rörelseförlusten för bankerna i Finland 0,7 miljarder euro

Finansnettot för kreditinstitut med bankverksamhet i Finland uppgick under tredje kvartalet år 2019 till omkring 1,1 miljarder euro och rörelseförlusten till 0,7 miljarder euro. Banksektorn i Finland ökade genom ett betydande företagsarrangemang under fjärde kvartalet år 2018. På grund av detta är kvartalen efter det inte till alla delar jämförbara med tidigare kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

I Finland verksamma bankers finansnetto och rörelsevinst, 3:e kvartalet 2005-2019, mn euro

I Finland verksamma bankers finansnetto och rörelsevinst, 3:e kvartalet 2005-2019, mn euro

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (248,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 18.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2019/03/llai_2019_03_2019-12-18_tie_001_sv.html